Việc phân nhiều loại gia tài phục vụ cho mục tiêu thẩm định và đánh giá lại gia tài căn cứ vào chế độ của cục phép tắc dân sự, Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở với các vnạp năng lượng bản quy phạm pháp lý lẽ hiện tại hành tất cả tương quan bởi phòng ban bao gồm thẩm quyền phát hành, phù hợp với thông lệ phân loại gia sản định giá của Quanh Vùng cùng nước ngoài.


*

Học viện Tài chủ yếu 1 Ts.

Bạn đang xem: Bài tập định giá tài sản

Nguyễn Minch HoàngSở môn Định giá gia sản HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN -------------------***--------------------- T.S NGUYỄN MINH HOÀNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP MÔN HỌC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (Lưu hành nội bộ - cnóng sao chép bên dưới đông đảo hình thức) HÀ NỘI - 05. 2005Học viện Tài bao gồm Ts. Nguyễn Minh HoàngBộ môn Định giá chỉ tài sảnHọc viện Tài bao gồm 2 Ts. Nguyễn Minc HoàngSở môn Định giá bán gia sản I. PHƯƠNG PHÁPhường SO SÁNH TRỰC TIẾP: Bài số 1: B : 375 trđ và A: 255 trđ. Bài số 2: 100 m2 x 3.tr đ/m2- 100 m2 xmột nửa x 2 tr.đ/mét vuông = 200 tr. đồng. Bài số 3: - Tiền sử dụng khu đất cần nộp để hợp pháp hoá quyền áp dụng đất là: 150m2x 1.000.000đ/mét vuông x 50% + 350 m2 x 1.000.000 đ/m2 = 4250.000.000 đ - Giá trị thị phần của lô đất: (500 m2 x 1.500.000 m2) - 425.000.000 đ = 325.000.000đ. Tính bình quân: 325.000.000đ/ 500 m2 = 650.000 đ/m2. Bài số 4: - Mục đích của việc định giá là dự trù GTTT của gia sản. - Theo cơ chế thế thế: quý hiếm của một gia tài ko thừa thừa chi phí đểbao gồm một gia tài tương tự sửa chữa thay thế. Do vậy, có thể phụ thuộc vào GTTT – chi phí củacác tài sản tương tự nhằm xác định . - Theo nguyên tắc SDTNVHQN, cực hiếm của BĐS đề xuất được xác định trongĐK quy định có thể chấp nhận được, thì BĐS Nhà Đất new rất có thể đạt cho khả năng có thểSDTNVHQN. Do vậy, nhằm ước tính cực hiếm đề nghị mang định tất cả các gia sản rước ra sosánh hầu hết được hòa hợp thức hoá về khía cạnh pháp luật. Cụ thể nlỗi sau: a. Giá phân phối biệt thự cao cấp B quy về ĐK trả chi phí ngay: Áp dụng bí quyết tính quý giá bây giờ của một khoản tiền: PV = FVn (1 + r)-n 300.000.000 đ + <265.000.000 đ x (1 + 0,06)-1> + <228.980.000 đ x (1 + 0,07)-2>+ <188.956.800 x (1 + 0,08)-3> + <169.389.793 x (1 + 0,09)-4> = = 300.000.000đ + 250.000.000đ +200.000.000đ +150.000.000đ +1trăng tròn.000.000đ= 1.0đôi mươi.000.000đ.Học viện Tài thiết yếu Ts. Nguyễn Minch HoàngSở môn Định giá bán tài sảnHọc viện Tài chính 3 Ts. Nguyễn Minh HoàngSở môn Định giá chỉ tài sản b. Giá trị B sau khi kiểm soát và điều chỉnh phần chênh lệch về quý giá tạo ra đối với A. 1.020.000.000 đ - 40.000.000 đ = 980.000.000 đ c. Nghĩa vụ tài chính về QSD đất Lúc hợp thức hoá so với C. 200 m2 x 1.000.000 đ/m2 x 50% + (400 mét vuông - 200 m2) x 1.000.000 đ/ m2 x100% = 300.000.000 đ d. Giá trị biệt thự hạng sang C sau khoản thời gian hoàn hảo giấy tờ thủ tục pháp lý về QSD đất: 560.000.000 đ + 300.000.000 đ =860.000.000 đ. e. Giá trị biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp C sau khi điều chỉnh phần chênh lệch về pháp luật quyền sửdụng đất với giá thiết kế đối với A: 860.000.000 đ + trăng tròn.000.000 đ = 880.000.000 đ. Đối chiếu giá trị Nhà biệt thự B: 980.000.000 đ với biệt thự cao cấp C: 880.000.000 đ mứcđộ chênh lệch là 100.000.000 đ, vì vậy rất có thể xác minh giá trị biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang A đề xuất thẩmđịnh vị khoảng chừng 930.000.000 đ.Bài số 5: - Nếu tính theo lãi đơn: 500.000 x ( 1+ 12% x 4) = 740.000. - Nếu tính theo lãi kép: 500.000 x ( 1+ 12%)4 = 786.750.Bài số 6: Áp dụng cách làm tính quý hiếm hiện thời của một chuỗi tiền đồng nhất: n 1  (1i) PV  A x i + Với n = 3 năm: 1USD x 2,4869 = 2,4869 USD. + Với n = 5 năm: 1USD x 3,7908 = 3,7908 USD. + Với n = 6 năm: 1USD x 4,3553 = 4,3553 USD. + Với n = 3 năm: 200USD x 2,4869 = 497,38 USD + Với n = 5 năm: 200USD x 3,7908 = 758,16 USD. + Với n = 6 năm: 200USD x 4,3553 USD = 871,06 USD.Bài số 7: Áp dụng bí quyết tính giá trị tương lai của một khoản tiền:Học viện Tài thiết yếu Ts. Nguyễn Minch HoàngSở môn Định giá chỉ tài sảnHọc viện Tài chính 4 Ts. Nguyễn Minc HoàngSở môn Định giá gia tài FVn = V0(1 + r)n(6 tr + 2 tr) x( 1+ 15%)3 = 8 x 1,5209 = 12,1672tr USD.Bài số 8: Áp dụng phương pháp tính cực hiếm sau này của một khoản tiền và cực hiếm tương laicủa một chuỗi tiền đồng nhất: n (1  i) n 1 FVn Vo (1  i)  A  i a. 3.000 x (1+ 18%)50 + 200 x 21.813,09 = = 3.000 x 3.927,3669 + 200 x 21.813,09 = = 11.782.100,7 + 4.362.618,0 = = 16.144.788,7 USD. b. 3.000 + 200 x 5,5541 = 4.110,82 USD.Bài số 9: Áp dụng công thức tính quý giá hiện giờ của một khoản tiền với quý hiếm hiện tại tạicủa một chuỗi chi phí đồng nhất: n 1  (1i) FVt PV  A x i   t 2 , 5 ,8 (1  i ) t a, Giá trị của quyền dịch vụ thuê mướn BĐS: = 40 x 7,4957 - (10 x 0,7381 + 20 x 0,5428 + 5 x 0,3762) = = 279.815 USD. b. Giá trị của quyền download vĩnh viễn: = 40 x 4,7988 - (10 x 0,7381 + trăng tròn x 0,5428 + 5 x 0,3762) + 350 x 0,3762 = 303.504 USD.Bài 10: 1. Giá trị lô khu đất sau 4 năm: Tra bảng: cực hiếm tương lai của 1 đồng xu tiền. 1.800 x f(15%;4) = 1.800 x 1.7490 = 3.148,2 trđ. 2. Giá trị lô đất sau 8 năm: Tra bảng: cực hiếm sau này của một đồng tiền. 1.800 x f(15%;8) = 1.800 x 3,0590 = 5.506,2 trđ. 3. Ta bao gồm phương trình:Học viện Tài thiết yếu Ts. Nguyễn Minc HoàngSở môn Định giá tài sảnHọc viện Tài chủ yếu 5 Ts. Nguyễn Minh HoàngSở môn Định giá tài sản 1.800 x f(15%;n) = 3.600trđ. f(15%;n) = 2.0 Tra bảng: cực hiếm tương lai của 1 đồng tiền cột 15% , ta tất cả f(15%;5) =2.0114. Vậy: n = 5 năm. 4. Ta gồm phương thơm trình: 1.800 x f(10%;n) = 3.600 f(10%;n) = 2.0. Tra giá trị tương lai của một đồng xu tiền, ta có: f(10%;7) = 1,9487. f(10%;8) = 2,1436. Theo công thức nội suy, ta có: n = 7 năm 3 mon 5 ngày. Hoặc: một năm tương đương với 0,1958. Do đó: 2,0 – 1,9478 = 0,0522 tươngđương với: 0,0522/0,1958 = 0,2665 năm (3,2 mon hay 3 tháng 6 ngày).Bài 11: - Thu nhập về tiền dịch vụ thuê mướn mặt hàng năm: 79.000 - Ngân sách chi tiêu hay xuyên: 1.5% x 79.000 = 1.185 - Thu nhập ròng rã mặt hàng năm: 77.815 - YPhường. ở tầm mức 6,5% là: 15,358. - Giá sở hữu có thể chấp nhận khi chưa tính mang lại ngân sách giao dịch: 77.815 x 15, 358 = 1.197.154 - Giá sở hữu gồm khi tính cả chi phí giao dịch: X = 1.197.154 - 2,75%X X= 1.197.154 / (1 + 2,75%) = 1.165.113USD Bài 12 - Giá trị Thị Trường của đất trống: 60 mét vuông x 20.000.000 đ/mét vuông = 1.200.000.000đ - túi tiền thay thế hiện tại hành của ngôi nhà: 150 m2 x 2.500. 000/ m2 = 375.000.000đ - Tuổi hiệu quả (thời gian vẫn sử dụng) của ngôi nhà: 60 năm – hai mươi năm = 40 năm - Mức áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá ướ tính của ngôi nhà:Học viện Tài chủ yếu Ts. Nguyễn Minch HoàngBộ môn Định giá bán tài sảnHọc viện Tài chính 6 Ts. Nguyễn Minc HoàngBộ môn Định giá tài sản (40/60) x 375.000.000 đ = 250.000.000đ - Giá trị dự tính cho ngôi nhà: 375.000.000đ - 250.000.000đ = 125.000.000đ - Giá trị Thị Phần của không cử động sản: 1.200.000.000đ + 125.000.000đ = 1.325.000.000đ ----------------------------------------- Bài 13: a. Ước tính giá trị mhình ảnh đất: - Số chi phí bắt buộc nộp nhằm thích hợp pháp hoá quyền thực hiện lô đất bằng chứng là: 250 m2 x 1.200.000 đ/m2 = 300.000.000 đ - GTTT ước tính khi đã hoàn hảo pháp lý về quyền áp dụng lô khu đất trên: 225.000.000 đ + 300.000.000 đ = 525.000.000 đ - Giá một mét vuông khu đất Lúc hoàn chỉnh giấy tờ thủ tục pháp lý: 525.000.000 đ : 250 mét vuông = 2.100.000 đ/m2 - Giá thị phần dự trù đối với mảnh đất nền mục tiêu: 300 mét vuông x 2.100.000 đ/mét vuông = 630.000.000 đ b. Giá trị gia tài bên trên đất: - Chất lượng còn sót lại của các kết cấu chính: Móng 68%, tường 56%, sàn 64%, nền 56%. - Chất lượng còn sót lại của công trình: (68% x 8%) + (56% x 18%) + (64% x 16%) + (56% + 14%) : (8% +18% +16% +14%) = 60%.Học viện Tài bao gồm Ts. Nguyễn Minch HoàngBộ môn Định giá tài sảnHọc viện Tài bao gồm 7 Ts. Nguyễn Minh HoàngSở môn Định giá bán gia tài - Giá trị dự trù so với phần xây dựng: 1trăng tròn mét vuông x 1.500.000 đ/m2 x 60% - 13.000.000 = 95.000.000 đ c. Giá trị ước tính cho BĐS Nhà Đất mục tiêu: 630.000.000 đ + 95.000.000 đ = 725.000.000 đ. ---------------------------------------------------------- Bài số 14: - Nhận xét: + Mhình ảnh đất mục tiêu ở trong vào dạng BĐS có khả năng cải tiến và phát triển. + Về khía cạnh pháp lý, mảnh đất nền này được phxay xây dừng nhà tại. Giả định dự ánđầu tư chi tiêu sản xuất bên phân lô là tương xứng với ngân sách thời cơ của mảnh đất - thoảmãn hiệ tượng SDTNVHQN. + Giá trị của mảnh đất nền, vày vậy đã ước tính phụ thuộc vào khả năng sinch lợi. + Quy mô một lô đất: 10.000 m2 x 60% / 60 = 100 mét vuông. + Nhà chi tiêu đề nghị trả tiền sở hữu quyền áp dụng khu đất tính theo m2 mang đến toàn bộdiện tích S của tất cả mảnh đất nền. Nhưng số tiền thu về phân phối quyền sử dụng đất được tínhtrên mỗi mét vuông đất ( lô ) được cho phép phát hành. Do đó: 1. Tiền thu về cung cấp khu đất sau khoản thời gian vẫn hoàn hảo hạ tằng chuyên môn là: = (1.tr đ/m2 x 10.000 mét vuông x 60%) = 6.000 tr đ. 2. Chi phí cho việc cải cách và phát triển mảnh đất là: = ( 0.2 trđ/mét vuông x 10.000 m2) + 300 trđ + 600tr.đ = 2.900 trđ. 3. Giá trị của mảnh đất trống: = 6.000 tr – 2.900 tr = 3.100tr đ. Tính bình quân từng mét vuông khu đất trống: 310.000 đ/mét vuông.Bài số 15: 1. Doanh thu phát triển.Học viện Tài thiết yếu Ts. Nguyễn Minc HoàngSở môn Định giá tài sảnHọc viện Tài chủ yếu 8 Ts. Nguyễn Minch HoàngSở môn Định giá chỉ gia sản - Diện tích đất có thể bán: 6.000mét vuông x60% = 3.600m2 khớp ứng 30 lô đất ( 3.600 m2/ 120 m2). - Doanh thu phân phát triển: 600.000.000đ/lô x 30 lô = 18 tỷđ. 2. giá cả phát triển. a. Ngân sách đầu tư: - Chi phí chi tiêu hạ tầng: 200.000đ/m2 x 6.000m2 = 1,2 tỷđ. - Ngân sách phát hành nhà: 1.200.000đ/m2 x 150m2/căn x 30 lô = 5,4 tỷđ. - giá thành quy hoạch: = 0,1 tỷđ. - giá thành phá tháo bên cũ: = 0,1 tỷđ. - Tiền chuyển quyền áp dụng khu đất nộp Nhà nước 1.000.000 đ/m2 x 3.600 m2 = 3,6 tỷđ. Cộng chi đầu tư: = 10,5 tỷđ. b. Lãi vay Ngân hàng: 10,5 tỷ VNĐ x 0,5%/tháng x 12 tháng = 0,63 tỷđ c. Lợi nhuận mang đến nhà ĐT: 18 tỷ đồng x 10 % = 1,8 tỷđ. d. Thuế GTGT: 18 tỷ VNĐ x 5% = 0,9 tỷđ. Tổng đưa ra phí: = 13,83 tỷđ. 3. Giá trị BĐS: 18 tỷ đ - 13,83 tỷ đ = 4,17 tỷđ.Học viện Tài chính Ts. Nguyễn Minc HoàngBộ môn Định giá chỉ tài sảnHäc viÖn Tµi chÝnh 9 Ts.

Xem thêm: Lời Bài Hát Sao Anh Chưa Về Nhà (Live Looping), Lời Bài Hát Sao Anh Chưa Về Nhà (#Happyathome)

NguyÔn Minh HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶n Bài 16: 1.Tiền bỏ túi bán Bất Động Sản. - Cho thuê siêu thị 1 năm. trăng tròn.000 - Cho thuê văn uống chống 1 năm: 10 USD x 1.800 mét vuông 18.000 Tổng thu một năm: 38.000 Tỷ lệ tách khấu: 6% Giá trị của BĐS sau thời điểm cách tân và phát triển 633.333 2. Chi tiêu bán: - Quảng cáo với môi giới: 3% giá bán Bất Động Sản Nhà Đất. 18.999 - Chi phí pháp lý chuyển QSDBĐS:20%Tổng thu một 7.600năm. Cộng ngân sách bán: 26.599 3. Thu thuần về bán BĐS: = (1) - (2) 606.734 4. Ngân sách phạt triển: a. giá thành xây dựng: - giá thành VL, NC cùng SXC: 7.000 mét vuông x 30 USD/ mét vuông 210.000 - Chi phí tất cả đặc thù chăm môn: khoảng tầm 12% 25.200 - túi tiền khác: đền bù, phá cởi... 2.800 Cộng chi phí desgin. 238.000 b. Ngân sách chi tiêu cấp cho vốn tài trợ: 10% - Cấp vốn cho phá dỡ: 10% x 2.800 280 - Cấp vốn cho xây dựng: 10% x 235.200 x 0.5 năm. 11.760 Cộng chi phí cấp vốn tài trợ: 12.040 *Tổng chi phí phân phát triển: (a) + (b) 250.040 c. Lợi nhuận cho bên xây dựng: 20% Tổng chi phí cách tân và phát triển. 50.008Häc viÖn Tµi chÝnh Ts. NguyÔn Minc HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶nHäc viÖn Tµi chÝnh 10 Ts. NguyÔn Minc HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶n 5. Giá trị đầu tư chi tiêu cho công trình xây dựng xây dựng: 300.048 6. Giá trị đầu tư chi tiêu vào đất đai (thặng dư): (3) - (5) 306.686 a. Giá đất đưa định. X b. Chi phí mua đất: 4% tỷ giá của đất nền. 0,04X - Phí môi giới. - Phí pháp lý ủy quyền. c. Ngân sách chi tiêu cấp vốn tài trợ: 10% .( X + 0.04X) 0,104X * Tổng ngân sách đầu tư chi tiêu vào đất: 6a +6b +6c 1,144X d. Lợi nhuận mang đến đơn vị đầu tư vào đất: 20% x1.144X 0,22X 7. Giá trị đầu tư chi tiêu vào khu đất đai: 1,144X + 0.22X 1,364X 8. Giá trị mhình họa đất: X = 306.686/1.364 224.843Bài 17: 1. Cần phân phối nơi ở cùng với giá: 55.500 USD. 2. Nên định vị khu nhà ở với giá: 75.000 USD. 3. Đối với BĐS ko tạo thành thu nhập cá nhân nhỏng nhà ở thì hoàn toàn có thể định giá theo chiphí tổn hoặc đối chiếu Thị Phần. Giá trị gia tài theo 2 phương pháp tính là không hẳn duy nhất quánvới nhau. Theo ngân sách là 55.500 USD nhưng lại bởi cung ko đáp ứng nổi cầu chobuộc phải quý hiếm Thị Phần vẫn lên đến 75.000 USD.Bài 18: - Cách 1: so sánh theo m2. + 18 trđ/ (5m x 12 m) = 0.3 trđ/m2. + Mức giá cho thuê rất có thể đòi: (6m x 12m) x 0.3 trđ/m2 = 21,6 trđ/ năm. - Cách 2: So sánh theo mét khía cạnh tiền. + Giá dịch vụ cho thuê tính theo mét khía cạnh tiền: 18trđ : 5 m = 3,6 trđ/ m. + Mức giá chỉ dịch vụ thuê mướn rất có thể đòi: 6m x 3,6 trđ/ m = 21,6 trđ.Bài 19:a - Nếu đóng cửa bên máy: 5 triệu USD = 1 triệu USD x 1/ i Tỷ lệ tăng lãi i = 20%.Häc viÖn Tµi chÝnh Ts. NguyÔn Minch HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶nHäc viÖn Tµi chÝnh 11 Ts. NguyÔn Minch HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶n- Nếu tân tiến hoá bên máy: 10 triệu USD = 0.5 triệu x 1/ i Tỷ lệ có lãi i = 5%.b. Nên ngừng hoạt động xí nghiệp.Bài 20: - Nếu cổ phần của A đổi khác từ 47% lên 52% thì giá bán từng cổ phần của anh ta sẽtăng trường đoản cú 15 USD lên 25 USD. Do vậy giá trị của 5% quyền điều hành và kiểm soát tạo thêm đốivới A đang phần tăng trên toàn thể quý giá cổ phần với lại: 52 CP x 25 USD/ CP – 47 cổ phần x 15 USD/ CP = 595 USD. Điều đó tức là A rất có thể gật đầu chi ra 595 USD để nhấn thêm 5%quyền kiểm soát Kaphoter. 2 . Mức giá bán nhưng A với E đàm phán: - Giá trị vừa phải một CP A có thể gật đầu là: 595/ 5 = 119 USD. - Mức giá Thị Trường - giá chỉ buổi tối tphát âm cơ mà E gật đầu là 5 USD/ cổ phần. Vậy mức ngân sách 2 bên rất có thể điều đình là trong tầm 5 – 119 USD/ cổ phần.Bài 21: 1. Giá trị ước tính một CP của ABC bên trên cách nhìn chi tiêu tđọc số: do = 540 triệu đ. d1 = 540 x 1,02 = 550,8 triệu đ 550,8 V0 = ------------- = 6.885 triệu đồng. 10% - 2% Giá trị thực dự trù của một cổ phiếu: = 6.885 tr : 100.000 cp = 68.850 đ/cp. * vì thế, giá chỉ CP của doanh nghiệp ABC trên thị trường là giá bán "ảo", Hay là giá để tóm gọn quyền kiểm soát và điều hành, vì giá bán Thị phần (1đôi mươi.000 đ/cp ) đã tất cả sự chênh lệch không nhỏ so với giá trị thực dự tính (68.850 đ/cp).Häc viÖn Tµi chÝnh Ts. NguyÔn Minh HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶nHäc viÖn Tµi chÝnh 12 Ts. NguyÔn Minc HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶n 2. Quyết định của những bên đầu tư: - Giá trị một cổ phiếu = 6.885 tr đồng là mức chi phí trị thực được dự trù theongân sách thời cơ trung bình của Thị trường (10%). Để ra quyết định chi tiêu, nhà đầu tưcần phụ thuộc chi phí cơ hội của chính mình để nhận xét. Vì vậy: - Đối với ông John: 550,8 V0= --------------- = 9.180 triệu VND. 8% -2% Mức giá chỉ phải chăng so với ông John là: 9.180 tr :100.000 = 91.800 đ/cp. Ông Johnđã đồng ý toàn bộ những mức giá từ bỏ 91.800 đ trngơi nghỉ xuống.  Ông John đưa ra quyết định đầu tư chi tiêu ngay cả lúc Thị Phần ước tính giá trị thực chỉlà 68.850 đ/cp. - Đối với bà Rosie: 550,8 V0= ------------- = 5.508 triệu VND. 12% -2% Mức giá bán hợp lý và phải chăng so với bà Rosie là: 5.508 tr :100.000 = 55.080 đ/cp. Bà Rosievẫn gật đầu toàn bộ những mức giá thành tự 55.080 đ trsống xuống.  Bà Rosie không đầu tư chi tiêu ngay cả Lúc giá chỉ thị trường xuống tốt bên dưới mứcdự trù quý giá thực ( 60.000 đ/cp Häc viÖn Tµi chÝnh 13 Ts. NguyÔn Minch HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶n 2- Giá trị lợi thế của quyền thuê tài sản: được xem bằng cực hiếm hiện tại củakhoản chi phí tiết kiệm chi phí được trong 10 năm. Sử dụng công thức tính quý hiếm của cáckhoản chi phí đa số nhau trong tương lai: 1 (1 i)n PV0  T  f (i, n)  T  i 1  (1  trăng tròn %) 10 f ( trăng tròn %,10 )   4,1975 20 % T = 25 tr - đôi mươi tr = 5 tr. PV0= 5 tr  4,1975 = đôi mươi,98 triệu đ. 3- Giá trị của số triệu chứng khân oán đầu tư vào chủ thể B: Giá Thị phần của2.200 cổ phiếu chi tiêu vào đơn vị B được xem tại thời điểm khẳng định quý hiếm doanhnghiệp là: 2.200 cổ phiếu  105.000đ/cổ phiếu = 231 triệu đồng. 4- Giá trị của số gia sản dịch vụ cho thuê theo thích hợp đồng: Được tính bởi quý hiếm hiệntrên của những khoản chi phí nhận thấy cố định và thắt chặt thường niên. Tra bảng tính sẵn quý giá hiệntrên của một đồng xu tiền vào 20 năm cùng với Phần Trăm hiện tại hoá là 20%, ta có: f (20%,20)  4,8696 Giá trị gia tài dịch vụ thuê mướn lâu dài = 10  4,8696 = 48,8696 triệu VND. * Tổng giá trị gia sản của bạn sau khoản thời gian Đánh Giá lại là: 2.000-40- (60-18) -30 +150+trăng tròn,98 + (231-220) +20 +(48,8696-180)=1.958,84 tr.  Giá trị doanh nghiệp: 1.958,84 - 600 = 1.358,84 triệu VND. ---------------------------------------------Đáp án bài 23: - Giá trị tkhô giòn lý TSCĐ dự trù thu hồi vào cuối năm N +7 : 12 nghìn x 4% = 480 tr đồng - Số chi phí khấu hao tịch thu hàng năm: 1.200 tr đồngHäc viÖn Tµi chÝnh Ts. NguyÔn Minch HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶nHäc viÖn Tµi chÝnh 14 Ts. NguyÔn Minh HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶n - Dự kiến các khoản thu nhập về lợi tức đầu tư ròng rã 7 năm cho tới : Mỗi năm tăng 2%. Năm N = 748 tr đồng N+1 = 762,96 tr đồng N+2 = 778,21 tr đồng N+3 = 793,78 tr đồng N+4 = 809,65 tr đồng N+5 = 825, 85 tr đồng N+6 = 842, 36 trđồng N+7 = 859,21 tr đồng - Giá trị doanh nghiệp = 10.003,69 triệu đồngĐáp án bài bác 24: - Giá trị gia tài hữu hình tính theo giá bán tthị trường: trăng tròn.000 - 8.500 = 11.500 tr đồng - Tỷ suất ROI bình quân của doanh nghiệp: 16% - Giá trị của lợi thế tmùi hương mại: 11.500 x ( 16% - 12%) = 460 tr đồng - Giá trị doanh nghiệp : V = 11.500 + 460 = 11.960 tr đồngĐáp án bài 25: - Xác định lợi nhuận ròng với thuế trên lý thuyết: + Năm N-2: 650 - 650 . 32% = 442 + Năm N-1: 7trăng tròn - 720 . 32% = 490 + Năm N: 780 - 780 . 32% = 530 - Ước tính ROI sau này chiếm được mặt hàng năm: 442.1  490.2  530.3   502tr 1 2 3 - Giá trị công ty lớn = 502 : 12% = 4.183 tr. đồngHäc viÖn Tµi chÝnh Ts. NguyÔn Minch HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶nHäc viÖn Tµi chÝnh 15 Ts. NguyÔn Minch HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶nĐáp án bài 26: - Giá trị thực ước tính so với 1 CP khi lợi tức cổ phần ổn định định:: G0 = 0.045/ 12% = 375.000 đồng/ cổ phiếu. - Giá trị thực ước tính so với 1 cổ phiếu Lúc lợi tức CP tăng 2%/năm: G0 = 0.450 x( 1 + 2%)/ (12% -2%) = 4.59.000 đồng/cp.Đáp án bài 27: 1. Ước tính giá bán thị trường của TSHH: a. TSCĐ: - Nhà cửa, đồ vật loài kiến trúc: ( 200 - 70 ) x 0.8 = 104 tr đ. - Máy móc thiết bị: ( 680 -150 ) x 0.9 = 477 tr đ - Phương tiện vận tải: (170 - 60 ) x 0.7 = 77 tr đ. - Thiết bị với cơ chế quản lí lý: ( 150 -50 ) x 0.8 = 80 tr đ. - TSCĐ khác: ( 50 -đôi mươi ) x 0.7 = 21 tr đ. Cộng : 759 tr đồng. b. Hàng tồn kho: 566 x 0.9 = 509.4 tr đ c. Các gia tài không có kiểm soát và điều chỉnh giá: tiền khía cạnh, những khoản bắt buộc thu, các khoản đầu tư tài bao gồm ngắn hạn cùng dài hạn: 169 + 70 + 195 + 100 = 534 tr đ. 2. Giá trị gia sản ròng: = ( 759 + 509.4 +534 ) - ( 310 + 850 ) = 642.4 tr đ. 3. Giá trị của ưu thế thương thơm mại ( GW): - Tỷ suất ROI mức độ vừa phải của doanh nghiệp:Häc viÖn Tµi chÝnh Ts. NguyÔn Minch HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶nHäc viÖn Tµi chÝnh 16 Ts. NguyÔn Minh HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶n 345  355  375  388   19% 1.850  1.900  1.950  2000 - Giá trị của GW: 642.4 x ( 19% - 15% ) = 25.7tr đ. 4. Giá trị doanh nghiệp: 642.4 + 25.7 = 668.1 tr đồng. ---------------------------------------------------------------------Häc viÖn Tµi chÝnh Ts. NguyÔn Minh HoµngBé m«n §Þnh gi¸ tµi s¶n