... đó:FVn: Giá trị tương lai tại năm/tháng thứ nPV : Giá trị hiện tạir : lãi suất kép (lãi suất gộp)GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN ĐƠN, LÃI KÉP GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO ... phân tích giá trị tiền tệ theo thời gian Phân biệt được sự khác nhau giữa giá trị hiện tại và giá trị tương laiỨng dụng các công thức tính giá trị hiện tại và giá trị tương lai BÀI TẬP THỰC ... và khả năng thu được 12 triệu đồng sau 1 năm.1.10 triệu đồng: là giá trị hiện tại2.12 triệu đồng: là giá trị tương lai Giá trị hiện tại và giá trị tương lai mối quan hệ toán học BÀI...

Bạn đang xem: Bài tập giá trị tiền tệ theo thời gian có lời giải

*

*

... ( tiền giảm giá) Nếu chọn B Trả một nửa tức 1000 triệu 1000 triệu còn lại cho nợ tới 5 năm sau và trả 1 lượt là 1765 triệu Giá trị tiền tệ theo thời gian ? tại sao tiền tệ giá trị theo ... ta sẽ hiện giá dòng tiền ( tức tính giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai) sau đó so sánh với số tiền phải bỏ ra. Nếu lớn hơn số tiền phải bỏ ra thực tế thì ta sẽ lợi  nên ... I=P*r*n FVn=P*(1+n*r) Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ đều. Công thức: Hiện giá: Ví dụ 6: Vẫn muốn mua xe hơi trị giá 500 triệu sau 10 năm nữa.lãi suất...

Xem thêm: Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ Chắc Không, Lời Bài Hát Buồn

*

*

... AnnuitiesI. GIÁ TR TIN T THI GIAN Hin giá chui tin t đu vnh vinrCFPVA =∞ 1CHUYÊN  2GIÁ TR TIN T THEO THI GIAN VÀT SUT SINH LI ÒI HII. GIÁ TR TIN T THI GIAN Giá tr ... AnnuitiesCF : giá tr đu phát sinh mi kI. GIÁ TR TIN T THI GIAN Hin giỏ chui tin t ur)r1(1CFPVAnn+ì=PVAn= CF x PVFA(r,n)r)r1(1)n,r(PVFAn+=:tha s hin giá CTT: Present ... mc sinh li mà công ty phi to ra đ th duy trì giá c phn ca mình. Có th s dng mô hình tng trng đu hàng nm ( Gordon) hoc mô hình đnh giá tài sn vn CAPM đ xác đnh chi...
*