Nhằm hỗ trợ ngân hàng thắc mắc và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 giúp học sinh rèn luyện trong quy trình học tập, webmuanha.com trình làng đến các em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11. Tài liệu có 697 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 11 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong lịch trình Đại số và Giải tích 11 với Hình học tập 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 11:I. ĐẠI SỐChương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Lý thuyết.II. Tính tuần hoàn.III. Sự vươn lên là thiên với đồ thị của hàm số lượng giác.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.I. Phương trình sin x = a.II. Phương trình cos x = a.III. Phương trình chảy x = a.IV. Phương trình cot x = a.V. Bài xích tập trắc nghệm.3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.I. Phương trình hàng đầu đối với cùng 1 hàm số lượng giác.II. Phương trình bậc nhất đối cùng với sin x cùng cos x.III. Phương trình bậc hai đối với một hàm con số giác.IV. Phương trình sang trọng bậc hai đối với sin x và cos x.V. Phương trình chứa sin x ± cos x với sin x cos x.VI. Bài tập trắc nghệm.Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.1 QUY TẮC ĐẾM.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Các dạng toán.III. Bài tập trắc nghiệm.2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 BIẾN CỐ và XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.1 DÃY SỐ.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc ngihệm.2 CẤP SỐ CỘNG.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 CẤP SỐ NHÂN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. GIỚI HẠN.1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Món Ăn Sáng Tại Nhà, Gợi Ý 6 Món Ăn Sáng Dễ Làm Tại Nhà

Chương 5. ĐẠO HÀM.1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 VI PHÂN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.5 ĐẠO HÀM CẤP 2.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.II HÌNH HỌCChương 1. PHÉP BIẾN HÌNH.1 PHÉP BIẾN HÌNH.I. Nắm tắt lí thuyết.2 PHÉP TỊNH TIẾN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 PHÉP QUAY.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.6 PHÉP DỜI HÌNH.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.7 PHÉP VỊ TỰ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.8 PHÉP ĐỒNG DẠNG.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 2. Quan tiền HỆ tuy nhiên SONG vào KHÔNG GIAN.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.I. Mở đầu về hình học không gian.II. Các đặc điểm thừa nhận.III. Điều kiện khẳng định mặt phẳng.IV. Hình chóp cùng tứ diện.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 nhì ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG – hai ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.I. Lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí kha khá của đường thẳng với mặt phẳng.II. Điều kiện để một con đường thẳng song song cùng với một phương diện phẳng.III. Tính chất.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 nhị MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí kha khá của nhì mặt phẳng phân biệt.II. Điều kiện nhằm hai phương diện phẳng tuy vậy song.III. Tính chất.IV. Hình lăng trụ cùng hình hộp.V. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 3. Quan lại HỆ VUÔNG GÓC trong KHÔNG GIAN.1 VÉC-TƠ vào KHÔNG GIAN.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 nhị ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 nhị MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 KHOẢNG CÁCH.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.

cài tài liệu