*

Bạn đang xem: Bảng tài khoản kế toán mới nhất

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI


Xem thêm: Các Yếu Tố Hình Thức Nhà Nước Là Gì ? Hình Thức Nhà Nước Là GìHệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 chuẩn chỉnh của Bộ tài chính; Bảng khối hệ thống tài khoản theo thông bốn 200 vận dụng cho hầu hết doanh nghiệp; Tải hạng mục tài khoản theo thông tư 200 miễn mức giá ở cuối nội dung bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/
Như vậy thông tin tài khoản đúng đã như sau:5212 Hàng buôn bán bị trả lại5213 tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán- Các bạn có nhu cầu xem cụ thể tài khoản nào thì chỉ cần nhấn vào trái vào tài khoản đó nhé, trong đó sẽ có chi tiết quy định về tài khoản đó như: phương pháp kết toán; Kết cấu nội dung bên Nợ Có; gợi ý hạch toán một số nghiệp vụ thay thể...- ngôi trường hợp chúng ta muốn thiết lập Bảng khối hệ thống tài khoản theo Thông bốn 200 tệp tin Excel - Word thì hoàn toàn có thể tải về sinh sống cuối nội dung bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng chi phí tệ
112Tiền gửi Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng tiền tệ
113Tiền đang chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán gớm doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và phương pháp tài chính khác
128Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi gồm kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn sale ở những đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội bộ về giá thành đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hoá
1368Phải thu nội cỗ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu ngóng xử lý
1385Phải thu về cổ phần hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng thiết lập đang đi đường
152Nguyên liệu, vật dụng liệu
153Công cụ, dụng cụ
1531153215331534Công cụ, dụng cụBao bì luân chuyểnĐồ sử dụng cho thuêThiết bị, phụ tùng thế thế
154Chi tầm giá sản xuất, sale dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phẩm nhập khoThành phẩm bất tỉnh sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm hóa
1562Chi tổn phí thu mua sắm chọn lựa hóa
1567Hàng hóa bất động sản
157Hàng gửi đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ
211Tài sản cố định hữu hình
2111Nhà cửa, trang bị kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương nhân tiện vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, công cụ quản lý
2115Cây thọ năm, súc vật thao tác làm việc và mang đến sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình mướn tài chính.TSCĐ vô hình dung thuê tài chính.
213Tài sản cố định và thắt chặt vô hình
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền vạc hành
2133Bản quyền, bằng sáng chế
2134Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình dung khác
214Hao mòn tài sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ mướn tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bđs nhà đất đầu tư
217Bất đụng sản đầu tư
221Đầu tư vào doanh nghiệp con
222Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
228Đầu bốn khác
22812288Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khácĐầu bốn khác
229Dựphòng tổn thất tài sản
2291229222932294Dự phòng giảm ngay chứng khoán ghê doanhDự chống tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khácDự phòng buộc phải thu nặng nề đòiDự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bản dở dang
2411Mua chọn TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa phệ TSCĐ
242Chi tổn phí trả trước
243Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại
244Cầm cố, nắm chấp, ký kết quỹ, ký cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho người bán
333Thuế và những khoản đề xuất nộp đơn vị nước
3331Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế công ty đất, tiền thuê đất
33383338133382Thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường và các loại thuế khácThuế đảm bảo môi trườngCác loại thuế khác
3339Phí, lệ giá thành và những khoản đề xuất nộp khác
334Phải trả bạn lao động
3341Phải trả công nhân viên
3348Phải trả tín đồ lao hễ khác
335Chi phí đề xuất trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội cỗ về vốn gớm doanhPhải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội bộ về ngân sách đi vay đủ đk được vốn hoáPhải trả nội cỗ khác
337Thanh toán theo tiến độ kế hoạch vừa lòng đồng xây dựng
338Phải trả, buộc phải nộp khác
3381Tài sản thừa hóng giải quyết
3382Kinh giá tiền công đoàn
3383Bảo hiểm làng mạc hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cổ phần hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, phải nộp khác
341Vay cùng nợ thuê tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ mướn tài chính
343Trái phiếu vạc hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu chuyển đổi
344Nhận ký kết quỹ, ký cược
347Thuế thu nhập hoãn lại yêu cầu trả
352Dự phòng cần trả
3521352235233524Dự phòng bh sản phẩm mặt hàng hóaDự phòng bh công trình xây dựngDự chống tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệpDự phòng cần trả khác
353Quỹ tâng bốc phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ
3534Quỹ thưởng ban cai quản điều hành công ty
356Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ
3561Quỹ trở nên tân tiến khoa học với công nghệ
3562Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ đã có mặt TSCĐ
357Quỹ bình ổn giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn đầu tư chi tiêu của nhà sở hữu
41114111141112Vốn góp của công ty sở hữuCổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch review lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái
4131Chênh lệch tỷ giá chỉ do review lại những khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ
4132Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái trong tiến trình trước hoạt động
414Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển
417Quỹ cung ứng sắp xếp doanh nghiệp
418Các quỹ khác thuộc vốn công ty sở hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế không phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
441Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản
461Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
466Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5111Doanh thu bán hàng hóa
5112Doanh thu bán các thành phẩm
51135114Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu sale bất động sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu chuyển động tài chính
521Các khoản sút trừ doanh thu
5211Chiết khấu thương mại
5212Hàng bán bị trả lại
5213Giảm giá hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT, gớm DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, trang bị liệu
6112Mua hàng hóa
621Chi tầm giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
622Chi phí nhân công trực tiếp
623Chi phí thực hiện máy thi công
6231Chi tầm giá nhân công
6232Chi giá thành nguyên, vật dụng liệu
6233Chi phí quy định sản xuất
6234Chi chi phí khấu hao vật dụng thi công
6237Chi phí dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bởi tiền khác
627Chi phí cung ứng chung
6271Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng
6272Chi tổn phí nguyên, đồ liệu
6273Chi phí vẻ ngoài sản xuất
6274Chi giá thành khấu hao TSCĐ
6277Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6278Chi phí bởi tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn sản phẩm bán
635Chi tổn phí tài chính
641Chi phí cung cấp hàng
6411Chi tổn phí nhân viên
6412Chi giá thành nguyên đồ vật liệu, bao bì
6413Chi giá thành dụng cụ, đồ vật dùng
6414Chi phí tổn khấu hao TSCĐ
6415Chi giá thành bảo hành
6417Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6418Chi phí bằng tiền khác
642Chi phí thống trị doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên quản lý
6422Chi phí vật tư quản lý
6423Chi phí vật dụng văn phòng
6424Chi phí tổn khấu hao TSCĐ
6425Thuế, tổn phí và lệ phí
6426Chi phí tổn dự phòng
6427Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bằng tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ KHÁC
811Chi tầm giá khác
821Chi tổn phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
8211Chi tầm giá thuế TNDN hiện hành
8212Chi phí tổn thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ghê DOANH
911Xác định hiệu quả kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------------