*

 

2. Ông Đặng Thai Mai

- Năm sinh 1902

*

 

3. Ông Nguyễn Vnạp năng lượng Huyên

- Năm sinch 1908

*

 

4. Ông Tạ Quang Bửu

- Năm sinch 1910

 

*

 

5. Ông Nguyễn Đình Tứ

- Năm sinch 1932

*

 

6. Bà Nguyễn Thị Bình

- Năm sinch 1927

*

 

7. Phạm Minc Hạc

- Năm sinch 1935

- Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo  nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa toàn nước (2/1987 đến 3/1990) 

*

 

8. Ông Trần Hồng Quân

*

 

9. Ông Nguyễn Minch Hiển 

- Năm sinh 1948

 

*

 

10. Ông Nguyễn Thiện Nhân

- Năm sinch 1953


Bạn đang xem: Bộ trưởng bộ giáo dục 2017

 

Xem thêm: Nhận Diện Thương Hiệu Là Gì? Cách Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu Là Gì ?

*

 

11. Ông Phạm Vũ Luận

- Năm sinc 1955


 
*

 

12. Ông Phùng Xuân Nhạ

- Năm sinh 1963