Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Bốn biển một nhà nghĩa làngười ở khắp nơi đoàn kết như người trong một gia đình, thống nhất về một mối.

Bạn đang xem: Bốn biển một nhà có nghĩa là gì

Chúc bạn học tốt !


*

Câu thành ngữ "Bốn biển một nhà" có nghĩa là người ở khắp nơi đoàn kết như người trong một gia đình, thống nhất về một mối. Mọi người từ khắp năm châu bốn biển cùng đồng lòng, đoàn kết nhưa anh em trong một gia đình. Chúng ta nên đùm bọc thương yêu như thể anh em bốn biển một nhà.


Chào bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn lên mạng tham khỏa nhá

Rất Rất nhiều câu hỏi giống bạn

Chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


cho các câu tục ngữ sau -Ăn vóc học hay . -Học một biết mười . A) Hãy giải thích nghĩa của các câu tục ngữ trên

B)Mỗi câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì?


mn giúp mk giải nghĩa các câu thành ngữ này với ạ

bốn biển một nhà

kề vai sát cánh

chết vinh còn hơn sống nhục

gần mực thì đen gần đèn thì sáng

 


Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây :

a) Bốn biển một nhà.

b) Kề vai sát cánh.

Xem thêm: Đặt Phòng Khách Sạn Giá Rẻ Tại Phan Thiết, Đặt Phòng Khách Sạn Ở Phan Thiết Giá Rẻ

c) Chung lưng đấu sức.


1) Cho các câu tục ngữ sau :

- Ăn vóc học hay

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Học một biết mười

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................