Trường Sinh Linc Giá là một trong những đồ dùng thể được tạo thành từ nghệ thuật hắc ám trong series Harry Potter, đồ vật thể này sẽ khiến cho cho những người tạo ra chúng bạt tử bao gồm cả Khi thể xác họ bị phá hủy. Loại túng thiếu thuật kinh hãi nhất vào nhân loại phù tdiệt này không người nào không tính Voldemort dám làm cho.

Hãy thuộc webmuanha.com điểm qua 7 Trường Sinch Linch Giá được nhắc đến vào Harry Potter để hiểu hơn về chúng tương tự như làm sao nhằm tạo thành cùng tiêu bỏ hầu như đồ gia dụng chất tăm tối này nhé.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Harry Potter

Mảnh linch hồn Voldemort vào Harry bị phá tan vỡ Khi mà lại Voldemort phóng bùa chú giết bạn lên cậu, cũng bao gồm từ bây giờ côn trùng tương tác giữa cả nhị hoàn toàn ngừng. 

Tạm kết,

Trên đó là chi tiết về 7 Trường Sinch Linh Giá, một trong số những dụng cụ đen tối, khiến nhiều sóng gió đến quy trình khử trì Voldemort của Harry Potter. quý khách nghĩ về sao về gần như trang bị dụng này? Để lại chủ ý của bạn sinh hoạt bên dưới nhé.