Bài $4:$ Cho tam giác $ABC$ cân nặng trên $A,$ gồm góc BÁC nhọn. Qua $A$ vẽ tia phân giác của góc $BAC$ cắt cạnh $BC$ trên D. a) Chứng minch $△ABD=△ACD$ b) Vẽ đường trung tuyên ổn $CF$ của tam giác $ABC$ giảm cạnh $AD$ trên G. Chứng minc G là trung tâm của tam giác $ABC$ c) Call H là trung điểm của cạnh $DC$ Qua H vẽ đưong thăng vuông góc cùng với cạnh $DC$ mèo cạnh $AC$ trên E. Chứng minc $△DEC$ cân nặng. d) Chứng minh ba điểm $B$ $G,$ E chiến thắng mặt hàng cùng $AD>BD$

Bạn đang xem: Cho tam giác abc cân tại a

*

*

*

BD,$ " src="https://webmuanha.com/cho-tam-giac-abc-can-tai-a/imager_4_17451_700.jpg" height="200" width="326" class="QuestionPicture__Wrapper-sc-6a0j4l-0 fNLjpE">

Xem thêm: Bài Hát Cô Giáo Mầm Non - Tải Bài Hát Tâm Tình Cô Giáo Mầm Non

*
BD,$ " height="200" width="326" loading="lazy"/>
$a ight)$ Chứng minc $△ABD=△ACD$ $0 ight)$ Vẽ mặt đường trung tuyến CF của tam giác ABC giảm cạnh AD tại $G.$ Chứng minc G là trung tâm của tam giác ABC. c) Call H là trung điểm của cạnh DC. Qua H vẽ con đường thăng vuông góc cùng với canh DC giảm canh AC tại E. Chứng minh ADEC cân nặng. $d ight)$ Chứng minc cha điểm B, G, E thăng hàng với $AD>BD,$
Xem lời giải
*

BD_=$ " src="https://thumb-m.mathpresso.io/webmuanha.com-thumbnail-storage/questions/KL2ipkfxRFdzUveToXSABtYbTdAhzZtdbUY9iEGCeduK6hwFzDT0VfLpCB1sMF3KSowfLA.jpg?target_format=webp&width=326" height="200" width="326" class="QuestionPicture__Wrapper-sc-6a0j4l-0 fNLjpE">
a) Chứng minc AABD AACD. b) Vẽ con đường trung tuyển CF của tam giác $4Bleft(left(2$ giảm cạnh AD tại G. Chứng minch G là giữa trung tâm của tam giác ABC. $c ight)$ call H là trung điểm của cạnh DC. Qua H vẽ đường chiến hạ vuông góc cùng với cạnh DC cắt cạnh AC tại E. Chứng minch ADEC cân. d) Chứng minh ba điểm $5_3$ $J_y$ E win mặt hàng cùng $AD>BD_=$