Nhìn chúng, quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước đều là những hoạt động được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thực thi quyền lực nhà nước giúp xác lập trật tự ổn định và giúp xã hội phát triển theo định hướng nhất định.


Quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước luôn là hai khái niệm luôn bị nhầm lẫn với nhau, có nhiều người còn cho rằng hai khái niệm trên là một. Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước để Quý độc giả có những hiểu biết và phân biệt được rõ ràng hai nội dung trên.

Bạn đang xem: Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là gì

Sự giống nhau của quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước

Nhìn chúng, quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước đều là những hoạt động được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thực thi quyền lực nhà nước giúp xác lập trật tự ổn định và giúp xã hội phát triển theo định hướng nhất định. Tuy nhiên, nếu đi sâu về các yếu tố, phạm vi của hoạt động quản lý, quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước không phải là những khái niệm đồng nhất như nhiều người vẫn tưởng. Do đó, Quý độc giả tiếp tục theo dõi nội dung về phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước chúng tôi cung cấp dưới đây để có thêm thông tin.

*

Phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước

Thứ nhất: Quản lý nhà nước

Khái niệm:

Quản lý nhà nước là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước thực hiện nhằm xác lập một trật tự ổn định và phát triển xã hội theo những mục tiêu mà tầng lớp cầm quyền theo đuổi.

Quản lý nhà nước được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm toàn bộ hoạt động của cả bộ máy nhà nước từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp vận hành như một thực thể thống nhất. Theo nghĩa hẹp là hướng dẫn chấp pháp, điều hành, quản lý hành chính do cơ quan hành pháp thực hiện bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước.

Quản lý tài sản là quá trình quản lý bắt đầu từ việc xac định mục tiêu đến khi đạt được hiệu quả thực tế, tạo thành một chu kì quản lý liên tục nối tiếp nhau. Quản lý xuất hiện trong mọi tổ chức, tập thể có hoạt động chung.

Chủ thể quản lý nhà nước là cơ quan hay cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để quản lý. Pháp luật là công cụ chủ yếu của quản lý nhà nước. Đôi tượng quản lý nhà nước là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong một quốc gia, là sinh hoạt, đời sống của xã hội diễn ra trên từng lĩnh vực.

Quản lý nhà nước được giới hạn trong phạm vi lãnh thổ quốc gia và được phân biệt với quản lý mang tính chất nội bộ một tổ chức xã hội, đờn thể, đơn vị, xí nghiệp, một cộng đồng dân cư mang tính tự quản.

Đặc điểm của quản lý nhà nước:

Dựa trên khái niệm, ta có thể dễ dàng rút ra được một số đặc điểm nổi bật của quản lý nhà nước như sau:

+ Mang tính quyền lực tối cao, tính mệnh lệnh đơn phương của nhà nước. Được thiết lập dựa trên cơ sở mối quan hệ “ủy quyền” và “sự phục tùng”.

+ Mang tính khoa học, tính kế hoạch: đặc điểm này đòi hỏi Nhà nước cần có sự tổ chức các hoạt động quản lý của mình lên đối tượng bị quản lý phải nhất quán, cụ thể dựa trên những kế hoạch đã được vạch ra từ trước và phải được nghiên cứu một cách khoa học.

+ Mang tính tổ chức và điều chỉnh: tính tổ chức ở đây có thể được heieru là khoa học về cách thức thiết lập mối quan hệ giữa con người với con người phục vụ cho quá trình quản lý xã hội. Còn tính điều chỉnh chính là cách mà nhà nước sử dụng các công cụ pháp luật để buộc đối tượng bị quản lý phải tuân theo những quy luật xã hội khách quan.

+ Mang tính liên tục, ổn định: hoạt động quản lý nhà nước phải diễn ra thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn bắt kịp với sự vận động biến đổi của đối tượng quản lý. Các quyết định của nhà nước phải có tính ổn định, không được thay đổi quá nhanh. Điều này giúp cho các chủ thể quản lý có điều kiện toàn họt động của mình và hệ thống hành vi xã hội được ổn định.

Thứ hai: Quản lý hành chính nhà nước

Khái niệm:

Quản lý hành chính nhà nước có phạm vi hẹp hơn quản lý nhà nước.

Xem thêm: Dầm Móng Nhà Tiếng Anh Là Gì ? Móng Nhà In English

Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, tức là hoạt động chấp hành và điều hành.

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các cơ quan, cácn bộ, công chức hành chính nhà nước trong hệ thống hành chính từ Trung ương tới cơ sở.

Như vậy, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp nhằm tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi của công dân do các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở thực hiện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội, duy trì trật tự an ninh, thõa mãn nhu cầu hàng ngày của nhân dân.

– Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước:

+ Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực nhà nước:

Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mệnh lệnh đơn phương của Nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực nhà nước để phân biệt hoạt động quản lý hành chính nhà nước với các hoạt động quản lý khác.

+ Quản lý hành chính nhà nước có mục tiêu chiến lược, có chương trình, kế hoạch để thực hiện mục tiêu.

Mục tiêu của quản lý hành chính nhà nước là mục tiêu tổng hợp, bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao… Các mục tiêu này mang tính trước mắt và lâu dài. Để đạt được mục tiêu, hành chính nhà nước cần xây dựng các chương trình, dự án và hệ thống kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

+ Quản lý hành chính nhà nước có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt:

Tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt này được thể hiện trong việc điều hành, phối hợp, huy động mọi lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội theo đúng chức năng, thẩm quyền.

+ Quản lý hành chính nhà nước có tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng:

Nhiệm vụ hành chính nhà nước là phục vụ xã hội và công dân. Đây là công việc hàng ngày, thường xuyên và liên tục vì các mối quan hệ xã hội và hành vi công dân được pháp luật điều chỉnh diễn ra thường xuyên, liên tục.

+ Quản lý hành chính nhà nước có tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao:

Quản lý hành chính nhà nước có nội dung phức tạp và đa dạng đòi hỏi các nhà hành chính phải có kiến thức xã hội, kiến thức quản lý hành chính và kiến thức chuyên môn sâu rộng. Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức phải là tiêu chuẩn hàng đầu.

+ Quản lý hành chính nhà nước có tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ.

+ Quản lý hành chính nhà nước ở nước ta không có sự tách biệt tuyệt đối giữa người quản lý và người bị quản lý.

Như vậy, trên đây là toàn bộ những nội dung nhằm phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước, chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp, chia sẻ từ Quý độc giả.