Đọc, viết, so sánh những số có tía chữ số (tr3) biết phương pháp đọc, viết, so sánh những số có bố chữ số. Bài 1, bài bác 2, bài 3, bài xích 4

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (tr4) biết phương pháp tính cộng, trừ các số có cha chữ số (không nhớ) cùng giải toán bao gồm lời văn về những hơn, ít hơn. Bài bác 1 (cột a, c), bài 2, bài bác 3, bài xích 4

 


Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn tiếng việt lớp 3

*
20 trang
*
thuydung93
*
*
57630
*
31Download

Xem thêm: Nhà Cung Cấp Là Gì - Khái Niệm Nhà Cung Cấp Cho Mọi Người Cần Nên Biết

Bạn sẽ xem tư liệu "Chuẩn con kiến thức, năng lực môn Toán lớp 3", để cài đặt tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 3Tiết thứTên bài bác dạyYêu cầu đề nghị đạtGhi chú, bài bác tập nên làm1Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (tr3)Biết biện pháp đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.Bài 1, bài bác 2, bài bác 3, bài bác 42Cộng, trừ các số có cha chữ số (không nhớ) (tr4)Biết phương pháp tính cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) cùng giải toán gồm lời văn về những hơn, ít hơn.Bài 1 (cột a, c), bài bác 2, bài bác 3, bài 43Luyện tập (tr4)- Biết cộng, trừ những số có ba chữ số (không nhớ).- Biết giải việc về "Tìm x", giải toán gồm lời văn (có một phép trừ).Bài 1, bài 2, bài bác 34Cộng các số có cha chữ số (có nhớ một lần) (tr5)- Biết cách tiến hành phép cộng các số có cha chữ số (có nhớ một đợt sang hàng chục hoặc sang mặt hàng trăm).- Tính được độ dài con đường gấp khúc.Bài 1 (cột 1, 2, 3), bài 2 (cột 1, 2, 3), bài xích 3 (a), bài xích 45Luyện tập (tr6)Biết tiến hành phép cộng các số có cha chữ số (có nhớ một lần sang hàng trăm hoặc sang mặt hàng trăm).Bài 1, bài 2, bài bác 3, bài xích 46Trừ những số có bố chữ số (có lưu giữ một lần) (tr7)- Biết cách tiến hành phép trừ các số có bố chữ số (có nhớ một đợt sang hàng trăm hoặc ở sản phẩm trăm).- vận dụng được vào giải toán gồm lời văn (có một phép trừ).Bài 1 (cột 1, 2, 3), bài bác 2 (cột 1, 2, 3), bài bác 3 7Luyện tập (tr8)- Biết tiến hành phép cộng, phép trừ những số có bố chữ số (không ghi nhớ hoặc có nhớ một lần).- áp dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép cộng hoặc một phép trừ).Bài 1, bài xích 2 (a), bài 3 (cột 1, 2, 3), bài xích 48Ôn tập các bảng nhân (tr9)- Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5.- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính quý hiếm biểu thức.- vận dụng được vào việc tính chu vi hình tam giác cùng giải toán gồm lời văn (có một phép nhân).Bài 1, bài xích 2 (a, c), bài 3, bài 49Ôn tập những bảng phân tách (tr10)- Thuộc các bảng phân tách (chia mang đến 2, 3, 4, 5).- Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi phân chia cho 2, 3, 4 (phép phân tách hết).Bài 1, bài 2, bài xích 310Luyện tập (tr10)- Biết tính quý hiếm của biểu thức bao gồm phép nhân, phép chia.- áp dụng được vào giải toán tất cả lời văn (có một phép nhân).Bài 1, bài 2, bài xích 311Ôn tập về hình học (tr11)Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.Bài 1, bài 2, bài xích 312Ôn tập về giải toán (tr12)- Biết giải việc về các hơn, không nhiều hơn.- Biết giải việc về hơn kém nhau một số trong những đơn vị.Bài 1, bài 2, bài xích 313Xem đồng hồ (tr13)Biết xem đồng lúc kim phút chỉ vào những số từ 1 đến 12.Bài 1, bài xích 2, bài xích 3, bài bác 414Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) (tr14)Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ một đến 12 cùng đọc được theo nhị cách. Chẳng hạn, 8 tiếng 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.Bài 1, bài bác 2, bài 415Luyện tập (tr17)- Biết kiểm tra ngày giờ (chính xác đến 5 phút).- Biết xác định 1/2, 1/3 của một tổ đồ vật.Bài 1, bài xích 2, bài 316Luyện tập (tr18)- Biết làm cho tính cộng, trừ những số có ba chữ số, tính nhân, chia trong bảng sẽ học.- Biết giải toán tất cả lời văn (liên quan tiền đến đối chiếu hai số hơn, nhát nhau một vài đơn vị).Bài 1, bài xích 2, bài 3, bài bác 417Kiểm traTập trung vào tấn công giá:- tài năng thực hiện tại phép cộng, phép trừ các số có cha chữ số (có lưu giữ một lần).- năng lực nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị chức năng (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5).- Giải được vấn đề có một phép tính.- Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi những số sẽ học).Không.18Bảng nhân 6 (tr19)- những bước đầu thuộc bảng nhân 6.- áp dụng trong giải việc có phép nhân.Bài 1, bài 2, bài xích 319Luyện tập (tr20)Thuộc bảng nhân 6 và vận dụng được vào tính cực hiếm biểu thức, vào giải toán.Bài 1, bài bác 2, bài bác 3, bài bác 420Nhân số có hai chữ số với số tất cả một chữ số (không nhớ) (tr21)- Biết làm cho tính nhân số gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số (không nhớ).- vận dụng giải vấn đề có một phép nhân.Bài 1, bài 2 (a), bài 321Nhân số có hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ) (tr22)- Biết làm tính nhân số tất cả hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (có nhớ).- áp dụng giải việc có một phép nhân.Bài 1 (cột 1, 2, 4), bài 2, bài xích 322Luyện tập (tr23)- Biết nhân số tất cả hai chữ số với số gồm một chữ số (có nhớ).- Biết xem đồng hồ đúng đắn đến 5 phút.Bài 1, bài xích 2 (a, b), bài 3, bài xích 423Bảng chia 6 (tr24)- những bước đầu tiên thuộc bảng phân tách 6.- vận dụng trong giải toán có lời văn (có một phép phân chia 6).Bài 1, bài xích 2, bài xích 324Luyện tập (tr25)- Biết nhân, phân chia trong phạm vi bảng nhân 6, bảng chia 6.- áp dụng trong giải toán bao gồm lời văn (có một phép phân tách 6).- Biết khẳng định 1/6 của một hình solo giản.Bài 1, bài 2, bài xích 3, bài xích 425Tìm một trong số phần đều bằng nhau của một số (tr26)- biết cách tìm một trong các phần đều bằng nhau của một số.- vận dụng được để giải bài toán có lời văn.Bài 1, bài bác 226Luyện tập (tr26)Biết tìm một trong số phần cân nhau của một vài và áp dụng được nhằm giải các bài toán có lời văn.Bài 1, bài 2, bài xích 427Chia số tất cả hai chữ số cùng với số có một chữ số (tr27)- Biết làm cho tính phân chia số tất cả hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (trường hợp chia hết ở tất cả các lượt chia).- Biết tìm một trong số phần bằng nhau của một số.Bài 1, bài xích 2 (a), bài xích 328Luyện tập (tr28)- Biết có tác dụng tính phân chia số tất cả hai chữ số mang lại số gồm một chữ số (chia không còn ở toàn bộ các lượt chia).- Biết kiếm tìm một trong số phần bằng nhau của một trong những và vận dụng trong giải toán.Bài 1, bài xích 2, bài 329Phép chia hết với phép chia gồm dư (tr29)- phân biệt phép phân chia hết và phép chia gồm dư.- Biết số dư nhỏ thêm hơn số chia.Bài 1, bài bác 2, bài bác 330Luyện tập (tr30)- khẳng định được phép phân chia hết với phép chia gồm dư.- vận dụng phép phân tách hết vào giải toán.Bài 1, bài xích 2 (cột 1, 2, 4), bài 3, bài bác 431Bảng nhân 7 (tr31)- những bước đầu tiên thuộc bảng nhân 7.- áp dụng phép nhân 7 vào giải toán.Bài 1, bài xích 2, bài xích 332Luyện tập (tr32)- trực thuộc bảng nhân 7 và áp dụng trong tính cực hiếm biểu thức, vào giải toán.- dìm xét được về đặc điểm giao hoán của phép nhân qua ví dụ nạm thể.Bài 1, bài bác 2, bài 3, bài xích 433Gấp một số trong những lên các lần (tr33)Biết triển khai gấp một số trong những lên nhiều lần (bằng phương pháp nhân số đó với số lần).Bài 1, bài xích 2, bài bác 3 (dòng 2)34Luyện tập (tr34)- Biết triển khai gấp một vài lên các lần và vận dụng vào giải toán.- Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số gồm một chữ số.Bài 1 (cột 1, 2), bài 2 (cột 1, 2, 3), bài 3, bài 4 (a, b)35Bảng phân chia 7 (tr35)- bước đầu tiên thuộc bảng phân tách 7.- vận dụng được phép phân tách 7 vào giải toán bao gồm lời văn (có một phép chia 7).Bài 1, bài xích 2, bài 3, bài xích 436Luyện tập (tr36)- ở trong bảng chia 7 và vận dụng được phép phân tách 7 trong giải toán.- Biết xác minh 1/7 của một hình đơn giản.Bài 1, bài bác 2 (cột 1, 2, 3), bài xích 3, bài bác 437Giảm đi một trong những lần (tr37)- Biết tiến hành giảm một trong những đi một trong những lần và áp dụng vào giải toán.- Biết phân biệt giảm đi một số trong những đơn vị với bớt đi một trong những lần.Bài 1, bài xích 2, bài bác 338Luyện tập (tr38)Biết tiến hành gấp một trong những lên các lần cùng giảm một số đi một vài lần và vận dụng vào giải toán.Bài 1 (dòng 2), bài 239Tìm số chia (tr39)- Biết tên thường gọi của những thành phần nằm trong phép chia.- Biết search số phân tách chưa biết.Bài 1, bài bác 240Luyện tập (tr40)- Biết tra cứu một thành phần không biết của phép tính.- Biết làm tính nhân (chia) số gồm hai chữ số cùng với (cho) số tất cả một chữ số.Bài 1, bài xích 2 (cột 1, 2), bài 341Góc vuông, góc ko vuông (tr41)- bước đầu tiên có hình tượng về góc, góc vuông, góc ko vuông.- Biết thực hiện ê ke để nhận biết góc vuông, góc ko vuông cùng vẽ được góc vuông (theo mẫu).Bài 1, bài 2 (3 hình dòng 1), bài bác 3, bài bác 442Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bởi ê ke (tr43)Biết thực hiện ê ke nhằm kiểm tra, nhận ra góc vuông, góc ko vuông với vẽ được góc vuông trong trường hợp solo giản.Bài 1, bài xích 2, bài 343Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (tr44)- Biết tên gọi, kí hiệu của đề-ca-mét, héc-tô-mét.- Biết quan hệ giới tính giữa héc-tô-mét cùng đề-ca-mét.- Biết đổi từ đề-ca-mét, héc-tô-mét ra mét.Bài 1 (dòng 1, 2, 3), bài xích 2 (dòng 1, 2), bài bác 3 (dòng 1, 2)44Bảng đơn vị đo độ lâu năm (tr45)- những bước đầu thuộc bảng đơn vị chức năng đo độ dài theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ dại đến to và ngược lại.- Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo thịnh hành (km và m; m cùng mm).- Biết làm những phép tính với những số đo độ dài.Bài 1 (dòng 1, 2, 3), bài bác 2 (dòng 1, 2, 3), bài xích 3 (dòng 1, 2)45Luyện tập (tr46)- những bước đầu tiên biết đọc, viết số đo độ dài bao gồm hai tên đơn vị chức năng đo.- biết phương pháp đổi số đo độ dài bao gồm hai tên đơn vị chức năng thành số đo độ dài có một tên đơn vị chức năng (nhỏ hơn đơn vị chức năng đo kia).Bài 1b (dòng 1, 2, 3), bài bác 2, bài xích 3 (cột 1)46Thực hành đo độ dài (tr47)- cách dùng thước và cây bút để vẽ các đoạn thẳng có độ dài mang lại trước.- biết phương pháp đo và đọc hiệu quả đo độ dài phần đa vật gần gụi với học viên như độ dài cái bút, chiều lâu năm mép bàn, chiều cao bàn học.- Biết sử dụng mắt mong lượng độ nhiều năm (tương đối bao gồm xác).Bài 1, bài 2, bài xích 3 (a, b)47Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (tr48)- biết cách đo, cách ghi với đọc được công dụng đo độ dài.- Biết so sánh những độ dài.Bài 1, bài 248Luyện tập chung (tr49)- Biết nhân, phân tách trong bảng tính sẽ học.- Biết thay đổi số đo độ dài bao gồm hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài tất cả một tên đơn vị chức năng đo.Bài 1, bài xích 2 (cột 1, 2, 4), bài xích 3 (dòng 1), bài bác 4, bài bác 549Kiểm tra định kì (giữa học tập kì I)Tập trung vào việc đánh giá:- khả năng nhân, chia nhẩm vào phạm vi các bảng nhân 6, 7; bảng phân tách 6,. 7.- kĩ năng thực hiện tại nhân số có hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số, phân tách số tất cả hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở tất cả các lượt chia).- Biết đối chiếu hai số đo độ dài gồm hai tên đơn vị chức năng đo (với một số trong những đơn vị đo thông dụng).- Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng bao gồm độ dài mang đến trước.- kĩ năng giải toán gấp một trong những lên những lần, tìm một trong số phần đều bằng nhau của một số.Không.50Bài toán gảii bằng hai phép tính (tr50)Bước đầu biết giải và trình diễn bài giải câu hỏi bằng nhị phép tính.Bài 1, bài bác 351Bài toán gảii bởi hai phép tính (tiếp theo) (tr51)Bước đầu biết giải và trình bày bài giải câu hỏi bằng nhì phép tính.Bài 1, bài xích 2, bài 3 (dòng 2)52Luyện tập (tr52)Biết giải việc bằng hai phép tính.Bài 1, bài xích 3, bài 4 (a, b)53Bảng nhân 8 (tr53)Bước đầu thuộc bảng nhân 8 và vận dụng được phép nhân 8 vào giải toán.Bài 1, bài xích 2, bài 354Luyện tập (tr54)- ở trong bảng nhân 8 v ... Iền sau của số tất cả bốn chữ số; xác minh số lớn nhất hoặc nhỏ xíu nhất trong một tổ có tứ số, mỗi số tất cả đến tư chữ số.- Đặt tính và triển khai các phép tính: cộng, trừ những số có bốn chữ số tất cả nhớ nhì lần không liên tiếp; nhân (chia) số tất cả bốn chữ số cùng với (cho) số bao gồm một chữ số.- Đổi số đo độ dài mang tên hai đơn vị chức năng đo thành số đo tất cả một tên đơn vị chức năng đo; xác định một ngày nào đó trong một tháng là ngày thứ mấy trong tuần lễ.- Biết số góc vuông vào một hình.- Giải bài toán bằng nhì phép tính.Không.131Các số có năm chữ số (tr140)- Biết những hàng: hàng chục nghìn, sản phẩm nghìn, mặt hàng trăm, sản phẩm chục, hàng đối kháng vị.- Biết viết với đọc các số tất cả năm chữ số trong trường hợp dễ dàng (không có chữ số 0 làm việc giữa).Bài 1, bài bác 2, bài bác 3132Luyện tập (tr142)- biết cách đọc, viết các số có năm chữ số.- Biết vật dụng tự của những số tất cả năm chữ số.- Biết viết các số tròn ngàn (từ 10000 mang lại 19000) vào bên dưới mỗi vạch của tia số.Bài 1, bài bác 2, bài xích 3, bài bác 4133Các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) (tr143)- Biết viết và đọc những số với trường vừa lòng chữ số hàng nghìn, hàng trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để làm chỉ không có đơn vị nào ở hàng kia của số có năm chữ số.- Biết thứ tự của các số có năm chữ số với ghép hình.Bài 1, bài bác 2 (a, b), bài 3 (a, b), bài xích 4134Luyện tập (tr145)- biết cách đọc, viết các số gồm năm chữ số (trong năm chữ số đó tất cả chữ số 0).- Biết lắp thêm tự của những số có năm chữ số.- làm cho tính cùng với số tròn nghìn, tròn trăm.Bài 1, bài 2, bài bác 3, bài 4135Số 100000 - luyện tập (tr147)- Biết số 100000.- biết phương pháp đọc, viết cùng thứ tự các số gồm năm chữ số.- Biết số ngay tức khắc sau của số 99999 là số 100000.Bài 1, bài 2, bài 3 (dòng 1, 2, 3), bài bác 4136So sánh những số vào phạm vi 100000 (tr147)- Biết so sánh các số trong phạm vi 100000.- Biết tìm kiếm số to nhất, số bé nhỏ nhất trong một đội nhóm 4 số mà những số là số gồm năm chữ số.Bài 1, bài 2, bài xích 3, bài 4 (a)137Luyện tập (tr148)- Đọc và biết sản phẩm công nghệ tự các số tròn nghìn, tròn trăm bao gồm năm chữ số.- Biết so sánh những số.- Biết làm tính với các số vào phạm vi 100000 (tính viết với tính nhẩm).Bài 1, bài xích 2 (b), bài 3, bài bác 4, bài 5138Luyện tập (tr149)- Đọc, viết số vào phạm vi 100000.- Biết sản phẩm tự các số trong phạm vi 100000.- Giải toán search thành phần không biết của phép tính và giải việc có lời văn.Bài 1, bài bác 2, bài 3139Diện tích của một hình (tr150)- làm quen cùng với khái niệm diện tích và bước đầu có hình tượng về diện tích qua vận động so sánh diện tích những hình.- Biết: Hình này nằm trọn trong hình tê thì diện tích hình này nhỏ hơn diện tích hình kia; một hình được bóc tách thành hai hình thì diện tích hình đó bởi tổng diện tích s của hai hình vẫn tách.Bài 1, bài bác 2, bài 3140Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông (tr151)- Biết đơn vị đo diện tích s: Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông vắn có cạnh dài 1 cm.- Biết đọc, viết số đo diện tích s theo xăng-ti-mét vuông.Bài 1, bài 2, bài xích 3141Diện tích hình chữ nhật (tr152)- Biết qui tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết hai cạnh của nó.- áp dụng tính diện tích một trong những hình chữ nhật dễ dàng theo đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét vuông.Bài 1, bài bác 2, bài bác 3142Luyện tập (tr153)Biết tính diện tích s hình chữ nhật.Bài 1, bài bác 2, bài bác 3143Diện tích hình vuông vắn (tr153)- Biết qui tắc tính diện tích hình vuông vắn theo số đo cạnh của chính nó và cách đầu áp dụng tính diện tích một số hình vuông vắn theo đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét vuông.Bài 1, bài 2, bài bác 3144Luyện tập (tr154)Biết tính diện tích hình vuông.Bài 1, bài bác 2, bài 3 (a)145Phép cộng những số vào phạm vi 100000 (tr155)- Biết cộng những số trong phạm vi 100000 (đặt tính với tính đúng).- Giải việc có lời văn bằng hai phép tính.Bài 1, bài 2 (a), bài 4146Luyện tập (tr156)- Biết cộng các số tất cả đến năm chữ số (có nhớ).- Giải bài toán bằng hai phép tính cùng tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.Bài 1 (cột 2, 3), bài xích 2, bài bác 3147Phép trừ các số trong phạm vi 100000 (tr157)- Biết trừ những số vào phạm vi 100000 (đặt tính cùng tính đúng).- Giải việc có phép trừ đính thêm với mối quan hệ giữa km với m.Bài 1, bài 2, bài xích 3148Tiền việt nam (tr157)- nhận ra được các tờ giấy bạc: 20000 đồng, 50000 đồng, 100000 đồng.- những bước đầu tiên biết đổi tiền.- Biết có tác dụng tính trên những số với đơn vị chức năng là đồng.Bài 1, bài bác 2, bài bác 3, bài xích 4 (dòng 1, 2)149Luyện tập (tr159)- Biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn.- Biết trừ những số gồm đến năm chữ số (có nhớ) và giải bài toán có phép trừ.Bài 1, bài xích 2, bài bác 3, bài xích 4 (a)150Luyện tập phổ biến (tr160)- Biết cộng, trừ những số vào phạm vi 100000.- Giải câu hỏi bằng nhị phép tính và việc rút về đơn vị.Bài 1, bài 2, bài bác 3, bài 4 151Nhân số có năm chữ số với số gồm một chữ số (tr161)Biết cách nhân số có năm chữ số với số gồm một chữ số (có nhớ không thực sự hai lần và nhớ ko liên tiếp).Bài 1, bài 2, bài bác 3152Luyện tập (tr162)- Biết nhân số tất cả năm chữ số cùng với số có một chữ số.- Biết tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.Bài 1, bài bác 2, bài xích 3 (b), bài 4 153Chia số bao gồm năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (tr163)Biết chia số gồm năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số với trường hợp có một lượt chia có dư cùng là phép phân tách hết.Bài 1, bài xích 2, bài xích 3154Chia số tất cả năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) (tr164)Biết phân tách số gồm năm chữ số mang đến số gồm một chữ số với trường hợp chia tất cả dư.Bài 1, bài bác 2, bài 3 (dòng 1, 2)155Luyện tập (tr165)- Biết phân tách số bao gồm năm chữ số cho số gồm một chữ số với trường đúng theo thương tất cả chữ số 0.- Giải việc bằng hai phép tính.Bài 1, bài bác 2, bài bác 3, bài bác 4 156Luyện tập thông thường (tr165)- Biết để tính cùng nhân (chia) số tất cả năm chữ số cùng với (cho) số gồm một chữ số.- Biết giải toán bao gồm phép nhân (chia).Bài 1, bài 2, bài 3157Baài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) (tr166)Biết giải bài xích toán tương quan đến rút về đối kháng vị.Bài 1, bài xích 2, bài bác 3158Luyện tập (tr167)- Biết giải bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị.- Biết tính quý hiếm của biểu thức số.Bài 1, bài xích 2, bài 3159Luyện tập (tr167)- Biết giải bài xích toán tương quan đến rút về đối chọi vị.- Biết lập bảng thống kê (theo mẫu).Bài 1, bài bác 2, bài xích 3 (a), bài 4160Luyện tập tầm thường (tr168)- Biết tính quý hiếm của biểu thức số.- Biết giải bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị.Bài 1, bài xích 3, bài xích 4161Kiểm traTập trung vào vấn đề đánh giá:- loài kiến thức, năng lực đọc, viết số tất cả năm chữ số.- tìm số tức tốc sau của số gồm năm chữ số; sắp xếp 4 số có năm chữ số theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn; thực hiện phép cộng, phép trừ các số có năm chữ số; nhân số tất cả năm chữ số cùng với số gồm một chữ số (có nhớ không liên tiếp); phân tách số có năm chữ số mang đến số tất cả một chữ số.- Xem đồng hồ và nêu tác dụng bằng hai cách khác nhau.- Biết giải toán tất cả đến nhì phép tính.Không.162Ôn tập các số cho 100000 (tr169)- Đọc, viết được số vào phạm vi 100000.- Viết được số thành tổng những nghìn, trăm, chục, đơn vị chức năng và ngược lại.- Biết search số không đủ trong một dãy số cho trước.Bài 1, bài 2, bài bác 3 (a, cột 1 câu b), bài 4163Ôn tập những số mang lại 100000 (tiếp theo) (tr170)- Biết so sánh các số vào phạm vi 100000.- Biết thu xếp một hàng số theo thứ tự duy nhất định.Bài 1, bài 2, bài bác 3, bài bác 5164Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tr170)- Biết cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100000.- Biết giải toán bằng hai cách.Bài 1, bài xích 2, bài xích 3165Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo) (tr171)- Biết làm cho tính cộng, trừ, nhân, phân tách (nhẩm, viết).- Biết giải bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị.- Biết tìm số hạng không biết trong phép cùng và tìm thừa số vào phép nhân.Bài 1, bài xích 2, bài bác 3, bài xích 4166Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100000 (tiếp theo) (tr172)- Biết có tác dụng tính cộng, trừ, nhân, phân chia (nhẩm, viết) những số vào phạm vi 100000.- Giải được vấn đề bằng hai phép tính.Bài 1, bài 2, bài xích 3, bài 4 (cột 1, 2)167Ôn tập về đại lượng (tr172)- Biết làm cho tính với các số đo theo những đơn vị đo đại lượng vẫn học (độ dài, khối lượng, thời gian, tiền Việt Nam).- Biết giải các bài toán liên quan đến những đại lượng sẽ học.Bài 1, bài 2, bài bác 3, bài 4168Ôn tập về hình học tập (tr174)- xác định được góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng.- Tính được chu vi hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông.Bài 1, bài xích 2, bài xích 3, bài 4169Ôn tập về hình học (tiếp theo) (tr174)Biết tính diện tích các hình chữ nhật, hình vuông và hình đơn giản và dễ dàng tạo bởi hình chữ nhật, hình vuông.Bài 1, bài xích 2, bài 3170Ôn tập về giải toán (tr176)Biết giải việc bằng nhị phép tính.Bài 1, bài 2, bài bác 3171Ôn tập về giải toán (tiếp theo) (tr176)- Biết giải việc bằng nhì phép tính và bài xích toán tương quan đến rút về đối chọi vị.- Biết tính quý hiếm của biểu thức.Bài 1, bài 2, bài xích 3, bài xích 4 (a)172Luyện tập phổ biến (tr177)- Biết đọc, viết những số tất cả đến năm chữ số.- Biết tiến hành các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; tính cực hiếm của biểu thức. - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đối chọi vị.- Biết xem đồng hồ thời trang (chính xác cho từng phút).Bài 1 (a, b, c), bài xích 2, bài 3, bài 4, bài 5173Luyện tập bình thường (tr178)- Biết tra cứu số tức thời trước của một số; số lớn nhất (số bé nhất) trong một đội 4 số.- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và giải vấn đề bằng nhị phép tính.- Đọc cùng biết đối chiếu số liệu của bảng thống kê 1-1 giản.Bài 1, bài xích 2, bài 3, bài xích 4 (a, b, c)174Luyện tập chung (tr179)- Biết tìm kiếm số ngay tức khắc sau của một số; biết so sánh những số; biết sắp tới xếp một tổ 4 số; biết cộng, trừ, nhân, phân tách với những số gồm đến năm chữ số.- Biết những tháng nào tất cả 31 ngày.Biết giải bài toán có văn bản hình học bởi hai phép tính.Bài 1, bài 2, bài 3, bài bác 4 (a), bài 5 (tính một cách)175Kiểm tra định kì (cuối học tập kì II)Tập trung vào vấn đề đánh giá:- tìm số tức khắc sau của một vài có tư hoặc năm chữ số.- So sánh những số tất cả bốn hoặc năm chữ số.- tiến hành các phép tính cộng, trừ các số tất cả bốn, năm chữ số (có nhớ ko liên tiếp); nhân (chia) số có bốn chữ số với (cho) số tất cả một chữ số (nhân tất cả nhớ ko liên tiếp; phân tách hết với chia gồm dư trong quá trình chia).- Xem đồng hồ đeo tay (chính xác mang đến từng phút), mối quan hệ giữa một vài đơn vị đo thông dụng.- Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.- Giải bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị.Không.