header

*
Actions

Bạn đang xem: Đăng ký thẻ ghi nợ

*
*

*

*

*
*

Tỷ giá chỉ ngoại tệ và vàng

 MUABÁN
USD22,65022,850
AUD16,82517,431
CAD18,20418,793
CHF24,67925,141
DKK3,3393,742
EUR25,97326,956
GBP30,96331,546
HKD2,8632,993
JPY197.99204.27
NOK2,5302,872
SEK2,5412,817
SGD16,54217,112
THB658705
CNY3,4653,649
KRW17.3220.6
NZD16,09116,527
SJC57,400,00058,700,000


Tỷ giá bán ngoại tệ & vàng

  MUA BÁN
USD22,65022,850
AUD16,82517,431
CAD18,20418,793
CHF24,67925,141
DKK3,3393,742
EUR25,97326,956
GBP30,96331,546
HKD2,8632,993
JPY197.99204.27
NOK2,5302,872
SEK2,5412,817
SGD16,54217,112
THB658705
CNY3,4653,649
KRW17.3220.6
NZD16,09116,527
SJC57,400,00058,700,000


Miễn tất cả các các loại phí gồm những: phí phạt hành, tổn phí thường niên, mức giá rút tiền trên ATM nội địa, phí desgin lại thẻ.Hưởng lãi vay không kỳ hạn trên số dư thông tin tài khoản (với số tiền từ 100 triệu VNĐ lãi suất là 0.3%/năm, cùng với số tiền từ 500 triệu VNĐ lãi vay là 0.7%/năm); Thẻ được áp dụng để chi tiêu toàn ước tại những điểm gật đầu thẻ có biểu tượng Master CardThẻ được tích hợp technology thanh toán không tiếp xúc Contactless cùng được bảo mật tối nhiều với công nghệ Chip hiện nay đại

Miễn tất cả các loại phí gồm những: phí phạt hành, giá tiền thường niên, chi phí rút tiền trên ATM nội địa, phí thiết kế lại thẻ.Khách hàng được miễn tầm giá phát hành, phí tổn thường niên, phí rút tiền trên ATM webmuanha.com.Khách hàng chỉ việc sử dụng một thẻ nhất cho yêu cầu thanh toán cùng rút tiềnThẻ được sử dụng để giá cả toàn cầu và giao dịch tại những điểm đồng ý thẻ có biểu tượng VisaThẻ được tích hợp công nghệ thanh toán ko tiếp xúc Contactless và được bảo mật thông tin tối nhiều với công nghệ Chip hiện đại.

Hạn mức

Mastercard Platinum

Visa Debit Classic (dành mang đến KH thông thường)

Mặc định (VND)

Cao tuyệt nhất (VND)

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

I. Rút tiền trên ATM

1. Rút tiền/lần

Tại ATM webmuanha.com

30 triệu

 10 triệu

Tại ATM ngoài webmuanha.com

Tuỳ nằm trong vào thiết lập của ATM

2. Rút tiền/ngày

Tại Việt Nam

30 triệu

100 triệu

20 triệu

Tại nước ngoài (ngoại tệ tương tự VND)

30 triệu

II. Chuyển tiền tại ATM của webmuanha.com

1. Chuyển khoản/lần

60 triệu

200 triệu

40 triệu

2. đưa khoản/ngày

III. Giao dịch tại POS

1. Giao dịch/lần

50 triệu

150 triệu

30 triệu

50 triệu

2. Giao dịch/ngày

IV. Giao dịch qua Internet

1. Giao dịch/lần

0

75 triệu

0

25 triệu

2. Giao dịch/ngày

V. Thanh toán qua Contactless

1. Giao dịch/lần

10 triệu

2. Giao dịch/ngày


Hạn mức

Easy shop Premium

Easy Shop

Mặc định (VND)

Cao duy nhất (VND)

Mặc định (VND)

Cao tuyệt nhất (VND)

I. Giới hạn ở mức rút tiền trên ATM(*)

1. Hạn mức rút tiền/lần

Tại ATM webmuanha.com

10 triệu

30 triệu

 5 triệu

10 triệu

Tại ATM quanh đó webmuanha.com

Tuỳ ở trong vào thiết đặt của ATM

2. Giới hạn trong mức rút tiền/ngày

Tại Việt Nam

30 triệu

100 triệu

20 triệu

Ở quốc tế (ngoại tệ tương tự VND)

30 triệu

II. Giới hạn trong mức chuyển khoản tại ATM của webmuanha.com (*)

1. đưa khoản/lần

60 triệu

200 triệu

40 triệu

2. Gửi khoản/ngày

III. Hạn mức thanh toán giao dịch tại POS (*)

1. Hạn mức giao dịch/lần

50 triệu

150 triệu

30 triệu

50 triệu

2. Giới hạn mức giao dịch/ngày

IV. Hạn mức thanh toán giao dịch qua internet (*)

1. Giới hạn trong mức giao dịch/lần

0

75 triệu

0

25 triệu

2. Giới hạn ở mức giao dịch/ngày


Ưu đãi thực hiện thẻ


Mastercard Platinum Visa Debit Classic       

Miễn tổn phí phát hành

 

Miễn giá tiền phát hành

Miễn phí thường niên

 

Miễn giá tiền thường niên

Miễn tầm giá rút tiền tại ATM nội địa

 

Miễn mức giá rút tiền tại ATM nội địa

Miễn phí kiến tạo lại thẻ

  

Miễn phí gây ra PIN

 

 


Điều kiện mở thẻ


Xem thêm: Cách Làm Giá Đỗ Bằng Thùng Nhựa, An Toàn, Mập Ú

Form đăng ký mở thông tin tài khoản và áp dụng dịch vụ

Form đk sử dụng thương mại & dịch vụ thẻ thanh toán

Biểu phí giao dịch thẻ

hướng dẫn thực hiện - thắc mắc thường gặp

Điều khoản và điều kiện


So sánh hạng thẻ


Nội dungMastercard PlatinumVisa Debit Classic

Miễn giá thành phát hành

Miễn giá thành thường niên

Miễn phí tổn rút tiền tại ATM webmuanha.com

Miễn phí rút tiền trên ATM bank khác trên Việt Nam

Miễn tổn phí 2 giao dịch trước tiên trong tháng

Ưu đãi Golf & resort

 

Đặc quyền dành cho Platinum Lifestyle

 

Internet Banking

Mobile App

Dịch vụ SMS

Đối tượng khách hàng hàng

Dành riêng rẽ cho người sử dụng ưu tiên của webmuanha.com

Dành cho người sử dụng sử dụng M1, M-Money, M-Business, M-Payroll


Thẻ ghi nợ thời thượng Mastercard Platinum

Miễn toàn bộ các nhiều loại phí gồm những: phí phát hành, phí tổn thường niên, chi phí rút tiền tại ATM nội địa, phí thi công lại thẻ.Hưởng lãi suất vay không kỳ hạn bên trên số dư thông tin tài khoản (với số tiền từ 100 triệu VNĐ lãi vay là 0.3%/năm, với số chi phí từ 500 triệu VNĐ lãi suất là 0.7%/năm); Thẻ được thực hiện để túi tiền toàn mong tại các điểm đồng ý thẻ có biểu tượng Master CardThẻ được tích hợp technology thanh toán ko tiếp xúc Contactless với được bảo mật thông tin tối nhiều với technology Chip hiện tại đại
Thẻ ghi nợ thế giới Visa Classic

Miễn toàn bộ các một số loại phí bao gồm: phí vạc hành, tầm giá thường niên, giá tiền rút tiền tại ATM nội địa, phí kiến tạo lại thẻ.Khách sản phẩm được miễn tổn phí phát hành, mức giá thường niên, tầm giá rút tiền tại ATM webmuanha.com.Khách hàng chỉ việc sử dụng một thẻ độc nhất vô nhị cho nhu yếu thanh toán với rút tiềnThẻ được sử dụng để ngân sách chi tiêu toàn mong và giao dịch tại những điểm đồng ý thẻ có hình tượng VisaThẻ được tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc Contactless và được bảo mật tối nhiều với công nghệ Chip hiện nay đại.

Hạn mức

Mastercard Platinum

Visa Debit Classic (dành mang lại KH thông thường)

Mặc định (VND)

Cao duy nhất (VND)

Mặc định (VND)

Cao tuyệt nhất (VND)

I. Rút tiền trên ATM

1. Rút tiền/lần

Tại ATM webmuanha.com

30 triệu

 10 triệu

Tại ATM ngoại trừ webmuanha.com

Tuỳ ở trong vào cài đặt của ATM

2. Rút tiền/ngày

Tại Việt Nam

30 triệu

100 triệu

20 triệu

Tại nước ngoài (ngoại tệ tương đương VND)

30 triệu

II. Chuyển tiền tại ATM của webmuanha.com

1. Gửi khoản/lần

60 triệu

200 triệu

40 triệu

2. Gửi khoản/ngày

III. Giao dịch tại POS

1. Giao dịch/lần

50 triệu

150 triệu

30 triệu

50 triệu

2. Giao dịch/ngày

IV. Thanh toán qua Internet

1. Giao dịch/lần

0

75 triệu

0

25 triệu

2. Giao dịch/ngày

V. Giao dịch qua Contactless

1. Giao dịch/lần

10 triệu

2. Giao dịch/ngày


Hạn mức

Easy cửa hàng Premium

Easy Shop

Mặc định (VND)

Cao tuyệt nhất (VND)

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

I. Giới hạn mức rút tiền trên ATM(*)

1. Giới hạn mức rút tiền/lần

Tại ATM webmuanha.com

10 triệu

30 triệu

 5 triệu

10 triệu

Tại ATM không tính webmuanha.com

Tuỳ thuộc vào setup của ATM

2. Giới hạn trong mức rút tiền/ngày

Tại Việt Nam

30 triệu

100 triệu

20 triệu

Ở nước ngoài (ngoại tệ tương tự VND)

30 triệu

II. Giới hạn trong mức chuyển khoản tại ATM của webmuanha.com (*)

1. Gửi khoản/lần

60 triệu

200 triệu

40 triệu

2. Gửi khoản/ngày

III. Hạn mức giao dịch thanh toán tại POS (*)

1. Giới hạn trong mức giao dịch/lần

50 triệu

150 triệu

30 triệu

50 triệu

2. Giới hạn mức giao dịch/ngày

IV. Hạn mức thanh toán qua internet (*)

1. Giới hạn mức giao dịch/lần

0

75 triệu

0

25 triệu

2. Giới hạn trong mức giao dịch/ngày


Mastercard Platinum Visa Debit Classic       

Miễn tầm giá phát hành

 

Miễn giá thành phát hành

Miễn phí thường niên

 

Miễn chi phí thường niên

Miễn tầm giá rút tiền trên ATM nội địa

 

Miễn tầm giá rút tiền trên ATM nội địa

Miễn phí xây dừng lại thẻ

  

Miễn phí gây ra PIN

 

 


Form đăng ký mở thông tin tài khoản và áp dụng dịch vụ

Form đk sử dụng dịch vụ thương mại thẻ thanh toán

Biểu phí thanh toán giao dịch thẻ

phía dẫn áp dụng - thắc mắc thường gặp

Điều khoản cùng điều kiện


Nội dungMastercard PlatinumVisa Debit Classic

Miễn phí tổn phát hành

Miễn chi phí thường niên

Miễn mức giá rút tiền tại ATM webmuanha.com

Miễn tầm giá rút tiền trên ATM ngân hàng khác tại Việt Nam

Miễn mức giá 2 giao dịch thứ nhất trong tháng

Ưu đãi Golf và resort

 

Đặc quyền dành cho Platinum Lifestyle

 

Internet Banking

Mobile App

Dịch vụ SMS

Đối tượng khách hàng hàng

Dành riêng rẽ cho người tiêu dùng ưu tiên của webmuanha.com

Dành cho quý khách sử dụng M1, M-Money, M-Business, M-Payroll


Lưu tin tức
Bạn vẫn đăng ký? nhấp chuột đây nhằm đăng nhập.

Sử dụng thông tin đã đăng ký