Công việc dịch chuyển suốt mà chủ yếu thao tác online bắt buộc e muốn mua 3G để cứu giúp cấp hầu như khi nghèo khổ (VD: không thủ thuật được wifi nhà hàng quán ăn xóm