Để tìm hiểu về đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, PV Báo Lao Động đã có buổi trao đổi với Luật sư Mai Thị Thảo - Phó Giám đốc TAT Law firm.

Bạn đang xem: Điều kiện mua nhà ở xã hội


Để tìm hiểu về đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, PV Báo Lao Động đã có buổi trao đổi với Luật sư Mai Thị Thảo - Phó Giám đốc TAT Law firm.

Nhà ở xã hội là gì?

Theo Luật sư Mai Thị Thảo, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở. Do đó, các quy định về việc mua bán nhà ở xã hội có sự khác biệt so với nhà ở thông thường.

Dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden (Quốc Oai, Hà Nội) do Công ty CP Tập đoàn CEO - CEO Group làm chủ đầu tư. Ảnh: Phan Anh

Các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội

Phó Giám đốc TAT Law firm cho biết, nhà ở xã hội phải được bán đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở. Cụ thể, các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội bao gồm:

- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Xem thêm: Nhà Hàng 241 Phạm Viết Chánh

- Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ.

- Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Những đối tượng này phải chưa có nhà ở dưới mọi hình thức hoặc có nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong gia đình thấp hơn mức tối thiểu do chính phủ quy định tại thời điểm; phải có đăng ký thường trú ại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên trừ hộ gia định thuộc diện bị thu hồi đất, giải toả phá dỡ nhà ở không cần điều kiện và thường trú hay tạm trú. Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần.