Điều kiện, phép tắc với bí quyết hạch tân oán trích lập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho như vậy nào? Kế toán Thiên Ưng xin khuyên bảo bí quyết hạch tân oán dự trữ giảm ngay mặt hàng tồn kho theo Thông tứ 200 với 133 rõ ràng nlỗi sau:1.

Bạn đang xem: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 200

Điều kiện trích lập dự phòng giảm ngay sản phẩm tồn kho các bạn coi tại trên đây nhé:Điều kiện trích lập dự trữ ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho2. Ngulặng tắc trích lập dự phòng giảm ngay mặt hàng tồn kho:- Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất gia sản Theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133:- Tài khoản 2294 - Dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho: Tài khoản này phản ảnh tình trạng trích lập hoặc trả nhập dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho.- Dự phòng Giảm ngay hàng tồn kho: Là khoản dự trữ Giảm ngay hàng tồn kho Lúc có sự suy giảm của cực hiếm thuần rất có thể thực hiện được so với mức giá nơi bắt đầu của hàng tồn kho.- Nguim tắc kế toán thù dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho:a) Doanh nghiệp trích lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập Lúc có những vật chứng tin tưởng về sự việc suy sút của giá trị thuần hoàn toàn có thể triển khai được so với cái giá cội của sản phẩm tồn kho.

Xem thêm: Sinh Năm 1973 Năm Nay Có Làm Nhà Được Không, Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2021 Cho Tuổi Quý Sửu 1973

Dự chống là khoản dự tính trước để lấy vào ngân sách sản xuất, kinh doanh phần quý hiếm bị giảm sút phải chăng hơn cực hiếm vẫn ghi sổ kế toán thù của mặt hàng tồn kho và nhằm bù đắp các khoản thiệt sợ thực tế xảy ra vị đồ vật tư, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá.b) Dự phòng giảm ngay sản phẩm tồn kho được ltràn lên thời điểm lập Báo cáo tài thiết yếu.Việc lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho phải được tiến hành theo đúng những phương pháp của Chuẩn mực kế toán thù Hàng tồn kho” với luật pháp của cơ chế tài chính hiện nay hành.c) Việc lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho nên tính theo từng nhiều loại vật dụng bốn, hàng hóa, sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dsống dang, Việc lập dự trữ giảm giá mặt hàng tồn kho cần được tính theo từng mô hình dịch vụ bao gồm mức chi phí riêng biệt.d) Giá trị thuần rất có thể triển khai được của sản phẩm tồn kho là giá bán dự tính của hàng tồn kho trong kỳ cung ứng, kinh doanh thông thường trừ (-) ngân sách dự tính nhằm kết thúc thành phầm cùng ngân sách dự tính quan trọng mang lại bài toán buôn bán bọn chúng.đ) lúc lập Báo cáo tài bao gồm, căn cứ vào số lượng, giá bán cội, giá trị thuần rất có thể triển khai được của từng loại đồ tứ, hàng hoá, từng loại dịch vụ cung ứng dngơi nghỉ dang, xác định khoản dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho buộc phải lập:- Trường vừa lòng khoản dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho phải khởi tạo ngơi nghỉ thời điểm cuối kỳ kế tân oán này lớn hơn khoản dự trữ giảm giá mặt hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch to hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng giá vốn hàng phân phối.- Trường đúng theo khoản dự trữ giảm giá sản phẩm tồn kho phải tạo ngơi nghỉ vào cuối kỳ kế toán này nhỏ dại hơn khoản dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho vẫn ghi bên trên sổ kế toán thù thì số chênh lệch nhỏ tuổi rộng được trả nhập ghi giảm dự trữ và ghi Giảm ngay vốn hàng bán.3. Cách hạch toán thù dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho

a) Lúc lập Báo cáo tài chủ yếu, ví như số dự trữ giảm giá hàng tồn kho phải tạo lập kỳ này lớn hơn số sẽ trích lập tự các kỳ trước, kế toán thù trích lập bổ sung cập nhật phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 632 - Giá vốn mặt hàng bánCó TK 229 - Dự phòng tổn thất gia sản (2294).b) Lúc lập Báo cáo tài chủ yếu, nếu như số dự phòng giảm ngay hàng tồn kho phải tạo lập kỳ này bé dại hơn số đã trích lập từ những kỳ trước, kế tân oán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất gia tài (2294)Có TK 632 - Giá vốn sản phẩm cung cấp.c) Kế toán thù xử trí khoản dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho so với trang bị tứ, hàng hóa bị diệt quăng quật vị hết thời gian sử dụng thực hiện, mất phđộ ẩm chất, hư lỗi, không hề cực hiếm sử dụng, ghi:Nợ TK 229 - Dự chống tổn định thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)Nợ TK 632 - Giá vốn sản phẩm chào bán (ví như số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)Có những TK 152, 153, 155, 156.d) Kế toán thù xử trí khoản dự trữ ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho trước khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng giảm ngay sản phẩm tồn kho sau thời điểm bù đắp tổn định thất, trường hợp được hạch toán tăng vốn công ty nước, ghi:Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất gia tài (2294)Có TK 411 - Vốn đầu tư của nhà tải.

*