Để xác định được vai trung phong đường tròn nội tiếp, trung khu đường tròn ngoại tiếp của một tam giác bọn họ cần nhớ lại những khái niệm.

Bạn đang xem: Đường tròn nội tiếp tam giác là gì

Nhắc lại các khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn trung ương I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Lúc ba cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn với đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của những đường phân giác vào.

Trong hình bên trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là trung ương đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định trung tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định tốt vẽ được vai trung phong đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác trong của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác chính là trung khu đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Dự Báo Về Năm 2021 Của Nhà Tiên Tri Vanga Nói Về Việt Nam, Thế Giới Năm 2021 Theo Như Lời Nhà Tiên Tri Vanga

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn trọng điểm I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả tía đỉnh của tam giác. khi đó ta gồm tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của những cạnh tam giác.

Cách xác định trọng điểm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực đó là trung ương đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Trong hình trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB với đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.