*
*
*
*
*
*
*
*

*

Giáo trình “Kế toán ngân hàng thương mại” được biên soạn năm 2007 đã đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Học viện Tài chính trong thời gian qua.

Bạn đang xem: Giáo trình kế toán ngân hàng học viện ngân hàng

Giáo trình được kết cấu thành 8 chương đã thể hiện được nội dung cơ bản về kế toán ngân hàng thương mại. Lần tái bản này, giáo trình được sửa chữa, bổ sung những nội dung mới, cập nhật chế độ kế toán và nghiệp vụ mới trong các ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy, học tập trong Học viện, đồng thời đây cũng là tài liệu thiết thực đối với nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế và những người quan tâm đến lĩnh vực kế toán ngân hàng thương mại.

Giáo trình “Kế toán ngân hàng thương mại” tái bản lần này do tập thể tác giả là các nhà khoa học, giảng viên thuộc Bộ môn nghiệp vụ Ngân hàng của Học viện Tài chính biên soạn và chỉnh sửa, bổ sung gồm:

- Ths.Nguyễn Văn Lộc. Trưởng bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, đồng chủ biên và trực tiếp biên soạn, chỉnh sửa chương 1;

- PGS.TS.Hà Minh Sơn, giảng viên chính Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, đồng chủ biên và trực tiếp biên soạn, chỉnh sửa chương 2,3,4,8;

- Ths.Vũ Thị Thúy Hường, Trường đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực NHTMCP Công thương Việt Nam, biên soạn chỉnh sửa chương 4,6,7;

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng thương mại

5

1.2. Tài khoản kế toán ngân hàng thương mại

7

1.3. Chứng từ kế toán ngân hàng

50

1.4. Quy trình kế toán ngân hàng thương mại

56

1.5. Bộ máy kế toán ngân hàng thương mại

59

Câu hỏi chương 1

61

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

63

2.1.

Xem thêm: Đặt Vé Máy Bay Đi Sài Gòn Giá Bao Nhiêu, Vé Máy Bay Đi Sài Gòn (Sgn) 2021 Chỉ Từ 99

Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

63

2.2. Kế toán nguồn vốn huy động

82

Câu hỏi chương 2

119

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN PHỤC VỤ KINH DOANH

121

3.1. Kế toán tiền mặt

121

3.2. Kế toán nghiệp vụ tiền gửi

133

3.3. Kế toán tài sản cố định

141

3.4. Kế toán công cụ lao động và vật liệu

168

Câu hỏi chương 3

172

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH

173

4.1. Kế toán nghiệp vụ cho vay

173

4.2. Kế toán nghiệp vụ đầu tư

197

4.3. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

204

Câu hỏi chương 4

212

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG

213

5.1. Những vấn đề cơ bản trong nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng của khách hàng