Trong suốt công tác hóa học lớp 11 học tập kỳ II các em sẽ được gia công quen cùng với phần chất hóa học hữu cơ.

Bạn đang xem: Hệ thống kiến thức hóa lớp 11

Bao gồm các hidrocacbon cùng các dẫn xuất dễ dàng và đơn giản như ancol, phenol, andehit và axit hữu cơ. Sau đây là tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2 một giải pháp ngắn gọn tốt nhất về toàn thể các chuyên đề nêu trên.


Contents

1 1, cầm tắt chăm đề hữu cơ tổng hợp kiến thức hóa 11 học tập kì 22 2, Tổng hợp kiến thức hóa 11 học tập kì 2 phần hidrocacbon 2.1 2.1/ Hidrocacbon no: Ankan2.1.2 phản bội ứng hóa học đề xuất nhớ2.2 2.2/ Hidrocacbon không no: Anken 2.2.2 phản bội ứng hóa học phải nhớ2.3 2.3/ Hidrocacbon ko no: Ankadien2.3.2 bội nghịch ứng hóa học đề nghị nhớ3 3, tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học tập kì 2 phần ancol

1, tóm tắt chuyên đề hữu cơ tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học tập kì 2

*
Toàn bộ chương trình hóa 11 học tập kì 2 là kỹ năng và kiến thức hóa học tập hữu cơ

Khái niệm

Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon, kế bên CO, CO2, HCN, muối cacbonat, muối bột xianua, muối bột cacbua

Phân loại

Có hai cách phân một số loại chính

Cách 1: dựa vào thành phần nguyên tố 

Hidrocacbon: Chỉ có C và HDẫn xuất của hidrocacbon: ngoại trừ C với H thì còn có nguyên tố khác sửa chữa thay thế H của hidrocacbon

Cách 2: dựa trên mạch cacbon

Mạch vòngMạch ko vòng (mạch thẳng hoặc mạch nhánh)

Đặc điểm chung

Liên kết C-H là liên kết cộng hóa trịTính hóa học vật lý: ánh sáng nóng chảy, ánh sáng sôi thấp; đa phần không rã trong nước tuy thế tan trong số dung môi hữu cơ Tính chất hóa học: các hợp chất hữu cơ thường kém bền cùng với nhiệt cùng dễ cháy. Phản nghịch ứng hóa học xảy ra chậm và nhiều hướng nên có hỗn đúng theo sản phẩm

2, Tổng hợp kỹ năng hóa 11 học kì 2 phần hidrocacbon 

2.1/ Hidrocacbon no: Ankan

Tính chất chung

Công thức chung: CnH2n+2. Ankan chỉ có liên kết đơn (C-C và C-H)

Ở điều kiện thường các ankan từ C1 đến C4 sinh hoạt thể khí, trường đoản cú C5 mang lại C18 ở thể lỏng. Từ C18 trở đi ankan sinh sống thể rắn

Nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi và khối lượng riêng tăng theo hướng tăng của phân tử khối.

Xem thêm: Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Giá, Thông Tư 06/2017/Tt

Nhẹ hơn nước, ít tan trong nước, ko màu, rã nhiều trong số dung môi hữu cơ.

Phản ứng hóa học phải nhớPhản ứng chũm của ankan

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl (CH3Cl: metyl clorua/ clometan)

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl (CH2Cl2 : metylen clorua/ diclometan)

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl (CHCl3: clorofom/ triclometan)

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl (CCl4: cacbon tetraclorua/ tertraclometan)

Chú ý: bậc cacbon bằng số nguyên tử C link trực tiếp với nó

Nguyên tử H links với nguyên tử C bậc cao hơn nữa dễ bị chũm hơn nguyên tử H link với nguyên tử C bậc tốt hơn

Phản ứng tách bóc của ankan

Gồm 2 phản bội ứng là bội nghịch ứng gãy liên kết C – C (được điện thoại tư vấn là bội phản ứng cracking) cùng gãy liên kết C – H (được gọi là phản nghịch ứng dehidro hóa)

Ví dụ bội nghịch ứng tách của C4H10

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH2 – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH2 + CH4 (phản ứng cracking)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH2 + CH3 – CH3 (phản ứng cracking)

Chú ý

Phản ứng cracking thường xuyên kèm cả bội phản ứng dehidro hóa (tách H2)

Khi ankan sinh ra gồm mạch cacbon lâu năm thì cũng có thể bị bẻ mạch tiếp

Phản ứng cháy ankan hóa 11

CnH2n+2 + (3n + 1)/ 2 O2 -> nCO2 + (n+1) H2O (1)

Vậy từ phản ứng số (1) ta có số mol CO2 sinh ra nhỏ tuổi hơn số mol H2O và số mol ankan thông qua số mol H2O trừ đi số mol CO2. Ta có n (CnH2n+2) = n (H2O) – n (CO2)

Điều chế:

Trong công nghiệp: metan và các đồng đẳng được tách bóc từ khí thiên nhiên và dầu mỏ

Trong chống thí nghiệm

Điều chế từ phản ứng vôi tôi xút: CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3

Điều chế trường đoản cú nhôm cacbua: Al4C3 + 12H2O -> 3CH4 + 4 Al(OH)3

2.2/ Hidrocacbon ko no: Anken 

Tính chất chung

Công thức bình thường là CnH2n (n to hơn hoặc bởi 2)

Tổng hợp kỹ năng hóa 11 học kì 2 phần đặc điểm vật lý của anken: Ở đk thường, các anken từ C2 đến C4 nghỉ ngơi thể khí, tự C5 trở đi là chất lỏng hoặc hóa học rắn. Nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi và cân nặng riêng tăng theo chiều tăng của phân tử khối. Nhẹ hơn nước, không màu, không nhiều tan vào nước, chúng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ. 

Khí ethylene (C2H4) làm hoa quả mau chín hơn

*
Ethylene có nhiều ứng dụng trong đời sốngPhản ứng hóa học nên nhớPhản ứng cộng của ankenCộng H2: CH2 = CH2 + H2 -> CH3 – CH3Cộng halogen (Cl2, Br2): CH2 = CH2 + Br2 -> CH2Br – CH2Br

Ta kết luận: các đồng đẳng của etilen có tác dụng mất gray clolor của dung dịch brom. đặc thù hóa học tập này dùng làm nhận biết etilen và những đồng đẳng thuộc dãy anken trong các thành phần hỗn hợp khí

Cộng HX

Quy tắc Maccopnhicop: Khi cộng HX vào link đôi thì X ưu tiên cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn (ít H hơn)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH2OH – CH2 – CH3 (sản phẩm chính)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH3 – CHOH – CH3 (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH2 -> ( CH2 – CH2 ) n (polietilen – PE)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

CnH2n + 3n/2 O2 -> nCO2 + nH2O -> nCO2 = nH2O

Phản ứng thoái hóa không hoàn toàn 

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O -> 2CnH2n (OH)2 + 2KOH + 2MnO2

3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2o -> 2CH2(OH) – CH2(OH) + 2MnO2 + KOH

Phản ứng này có tác dụng mất màu tím của hỗn hợp KMnO4 và bao gồm kết tủa nâu đen MnO2 xuất hiện

Điều chế

Trong công nghiệp: Điều chế từ bội phản ứng dehidro hóa ankan

CnH 2n+2 -> CnH2n + H2

Trong chống thí nghiệm, etilen được pha chế từ ancol etylic

CH3 – CH2 – OH -> CH2 = CH2 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc, ánh sáng 170 độ C)

2.3/ Hidrocacbon ko no: Ankadien

Tính chất chung

Ankadien là hidrocacbon mạch hở, có hai link đôi C = C trong phân tử, tất cả công thức phổ biến là CnH2n-2 (n phải lớn hơn hoặc bằng 3)

Phân loại

Ankadien có hai links đôi cạnh nhau: CH2 = C = CH2

Ankadien có hai links đôi giải pháp nhau một links đơn (ankadien liên hợp)

CH2 = CH – CH = CH2 (buta – 1,3 dien / butadien / đi vinyl)

CH2 = C(CH3) – CH = CH2 ( 2 – metylbuta – 1,3 dien/ isopren)

Ankadien bao gồm hai link đôi giải pháp nhau tự hai liên kết đơn trở lên

CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 (penta – 1,4 – dien)

Phản ứng hóa học nên nhớPhản ứng cộng

Cộng H2: CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2 -> CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Cộng halogen (Br2, Cl2)

Cộng 1, 2: CH2 = CH – CH = CH2 + Br2 -> CH2 = CH – CHBr – CH2Br (sản phẩm chính)

CH2Br – CH = CH – CH2Br (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH – CH = CH2 -> ( CH2 – CH = CH – CH2 ) (polibutadien/ cao su đặc buna)

n CH2 = C(CH3) – CH = CH2 -> (CH2 – C (CH3) = CH – CH2) n (cao su isopren)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

Cn H 2n-2 + (3n-1)/2 O2 -> n CO2 + (n-1) H2O

Vậy ta tất cả n (CO2) > n (H2O)

Và n (ankadien) = n (CO2) – n (H2O)

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: giống như anken, ankadien có khả năng làm mất màu hỗn hợp KMnO4

Điều chế

Điều chế buta – 1,3 dien tự butan hoặc butilen bằng cách dehiodro hóa

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2

Điều chế isopren bằng phương pháp tách hidro của isopentan

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 -> CH2 = C (CH3) – CH = CH2 + 2 H2

3, tổng hợp kỹ năng hóa 11 học tập kì 2 phần ancol

Tính chất chung

Nhóm OH gắn ở C no cùng mỗi C no chỉ được gắn một đội OH. Bí quyết phân tử phổ biến của một hàng đồng đẳng ancol

ancol no solo chức: CnH2n+1 OH

ancol đa chức: CnH2n+2(OH)x

*
Cộng thức của ancol cơ bản nhất cùng với C = 1

Phản ứng hóa học yêu cầu nhớ

+ bội nghịch ứng thay H của group OH (phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm, phản bội ứng tạo phức cùng với đồng II hidroxit của glyxerol

+ bội nghịch ứng cố nhóm OH ancol (phản ứng với HX sinh sản dẫn xuất halogen, bội nghịch ứng giữa hai phân tử ancol sản xuất este)

+ bội nghịch ứng este hóa với axit cacboxylic R – COOH

+ phản ứng bóc tách nước sinh sản thành anken

+ phản ứng oxi hóa không trả toàn

ancol bậc I -> andehit, axitancol bậc II -> xetonancol bậc III -> không phản ứng

+ phản nghịch ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Điều chế

Phương pháp pha trộn ethanol: thủy phân dẫn xuất halogen, hidrat hóa etilen, lên men rượu glucozo

Trên đó là tổng hợp kỹ năng hóa 11 học kì 2 một giải pháp ngắn gọn duy nhất về các hidrocacon cùng ancol mà học sinh cần chú ý. Theo dõi CCBOOK và cỗ sách Bí quyết đoạt được điểm cao hóa học 11 để thế chắc kiến thức và kỹ năng Hóa học tập lớp 11 và chuẩn bị nền tảng cho bài xích thi THPT nước nhà ngay từ bây giờ nhé!