*

Đoàn thanh niên Khoa thế giới hướng dẫn công tác tổ chức reviews thi đua, xếp loại sum vầy năm học tập 2019 – 2020.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm của trung ương đoàn

ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BCH ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Hướng dẫn phân một số loại đoàn viên, Tiêu chuẩn chỉnh phân các loại đoàn viên

1. Nguyên tắc kiểm điểm tấn công giá, xếp loại Đoàn viên

– Đảm bảo cách thức Đảng chỉ huy trực tiếp, toàn diện Đoàn Thanh niên.

– Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông trong khối hệ thống tổ chức Đoàn.

– bảo đảm an toàn nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình với phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách hàng quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

– đem phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống làm cho gốc; kết quả, hiệu quả quá trình làm thước đo đa số trong tiến công giá, xếp loại hằng năm.

– Gắn nhiệm vụ của cá nhân với tập thể; trọng trách của túng thiếu thư Đoàn các cấp với kết quả công tác đoàn và phong trào thanh em nhỏ của địa phương, solo vị.

2. Tiêu chuẩn đánh giá, phân một số loại Đoàn viên

Chất lượng sum vầy được xếp thành 4 mức:

2.1. dứt xuất sắc đẹp nhiệm vụ

– Chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luât của Nhà nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; những nôi quy, giải pháp của địa phương, đơn vi ̣nơi sinh hoạt, hoc̣ tâp, lao động, công tác; là tấm gương mẫu mực trong bè lũ về văn bản này.

– gia nhập từ 90% các vận động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ chức trở lên; là nhân tố tích cực, luôn luôn xung kích đi đầu trong những phong trào, các hoạt động vui chơi của chi đoàn và Đoàn cấp cho trên tổ chức; kết thúc xuất sắc trọng trách được giao.

– Đạt mức “Hoàn thành xuất sắc” công tác rèn luyện đoàn viên.

– Tích cực, chủ động tham gia chuyển động Đoàn tại vị trí cư trú.

2.2. hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Chấp hành xuất sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lao lý của đơn vị nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôi quy, quy định của địa phương, đối kháng vi ̣nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

– Tham gia buổi tối thiểu 80% các vận động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ chức triển khai trở lên; ngừng tốt trọng trách được giao.

– Đạt nấc “Hoàn thành tốt” chương trình rèn luyện đoàn viên.

– tất cả tham gia chuyển động Đoàn tại khu vực cư trú.

2.3 Hoàn thành nhiệm vụ

– Chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp hiện tượng của nhà nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; những nôi quy, nguyên lý của địa phương, đối chọi vi ̣nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

– Tham gia về tối thiểu một nửa các hoạt động do tổ chức Đoàn thống trị mình tổ chức trở lên; xong nhiệm vụ được giao.

– Đạt nút “Hoàn thành” công tác rèn luyện đoàn viên.

2.4. Không dứt nhiệm vụ

Đoàn viên phạm luật một trong những trường hợp sau thì xếp một số loại không ngừng nhiệm vụ:

– Đang trong thời hạn áp dụng các hiệ tượng kỷ dụng cụ từ nấc cảnh cáo trở lên (một vi phạm luật bị giải pháp xử lý kỷ lao lý chỉ tính một lần lúc xếp loại).

– vi phạm quy định của Điều lệ Đoàn, quyết nghị của Đoàn; các nôi quy, quy điṇh của địa phương, đối kháng vi ̣nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

– thâm nhập dưới một nửa các chuyển động do tổ chức Đoàn cai quản mình tổ chức; không chấm dứt nhiệm vụ được giao.

– Đạt nấc “Không trả thành” lịch trình rèn luyện đoàn viên.

3. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá tổ chức triển khai Đoàn

3.1. Đối với đưa ra đoàn, chi đoàn cơ sở

Việc tấn công giá quality chi đoàn, bỏ ra đoàn đại lý (sau trên đây gọi bình thường là đưa ra đoàn) căn cứ công dụng thực hiện trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn theo phương pháp của Điều lệ Đoàn và những nhiệm vụ vì Đoàn cấp cho trên giao.

Xem thêm: Tìm Việc Làm Thêm Tại Nhà Ở Vũng Tàu 24H Đa Dạng, Không Cần Kinh Nghiệm

Đối tượng tấn công giá

Đối tượng review là bỏ ra đoàn, chi đoàn cơ sở có thời gian sinh hoạt từ 6 mon trở lên, tính đến thời gian đánh giá.

Xếp nhiều loại chất lượng

Chất lượng đưa ra đoàn được xếp thành 4 mức:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

– tổ chức triển khai sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 1 mon 1 lần (Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn tụ phân tán trên địa bàn rộng hoặc liên tục đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp cho trên xác thực thì sinh hoạt đưa ra đoàn buổi tối thiểu 3 mon 1 lần); sáng tạo, tích cực, dữ thế chủ động thực hiện xuất sắc 100% trọng trách do Đoàn cấp trên giao.

– có sổ chi đoàn và ghi chép không thiếu các văn bản theo quy định.

– Thu, nộp đoàn giá tiền đúng quy định.

– 100% sum họp trong bỏ ra đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

– tiếp thu được sum họp mới (nếu đơn vị còn mối cung cấp để bồi dưỡng kết nạp); xong chỉ tiêu cách tân và phát triển đảng viên new do cấp ủy giao.

– Ít tuyệt nhất 80% đoàn tụ trong đưa ra đoàn xếp loại hoàn thành tốt trọng trách trở lên, không có đoàn viên xếp loại không xong nhiệm vụ.

– không có đoàn tụ bị kỷ mức sử dụng dưới đều hình thức.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– tổ chức sinh hoạt đưa ra đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với bỏ ra đoàn đặc thù mà sum vầy phân tán trên địa phận rộng hoặc liên tiếp đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên chứng thực thì sinh hoạt đưa ra đoàn buổi tối thiểu 3 mon 1 lần; thực hiện bảo vệ 100% nhiệm vụ do Đoàn cung cấp trên giao.

– bao gồm sổ chi đoàn và ghi chép vừa đủ các văn bản theo quy định.

– Thu, nộp đoàn giá tiền đúng quy định.

– gồm từ 80% đến dưới 100% đoàn viên trong đưa ra đoàn đk và tiến hành Chương trình tập luyện đoàn viên.

– hấp thu được sum họp mới (nếu đơn vị chức năng còn nguồn để tu dưỡng kết nạp); xong xuôi chỉ tiêu trở nên tân tiến đảng viên new do cung cấp ủy giao.

– từ bỏ 60% đến dưới 80% đoàn tụ trong đưa ra đoàn xếp loại chấm dứt tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên xếp các loại không ngừng nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ

– tổ chức triển khai sinh hoạt bỏ ra đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc điểm mà sum họp phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác làm việc khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cung cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 3 tháng 1 lần); thực hiện đạt 70% trọng trách do Đoàn cấp cho trên giao trở lên.

– gồm sổ bỏ ra đoàn, tuy thế không ghi chép đầy đủ các văn bản theo yêu cầu.

– Thu, nộp đoàn phí không thiếu nhưng không đúng thời hạn quy định hoặc thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp cho trên bao gồm nhắc nhở.

– có từ một nửa đến bên dưới 80% đoàn viên trong bỏ ra đoàn đk và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

– thu nạp được đoàn tụ mới (nếu đơn vị chức năng còn nguồn để tu dưỡng kết nạp); ngừng chỉ tiêu cải cách và phát triển đảng viên bắt đầu do cấp ủy giao.

– Từ 1/2 đến dưới 60% sum vầy trong đưa ra đoàn xếp loại ngừng tốt trọng trách trở lên, tỉ lệ sum vầy không hoàn thành nhiệm vụ không thực sự 20%.

Không dứt nhiệm vụ

Chi đoàn phạm luật một trong số trường thích hợp sau thì xếp các loại không chấm dứt nhiệm vụ:

– tổ chức triển khai sinh hoạt bỏ ra đoàn không đủ 1 mon 1 lần (đối với đưa ra đoàn đặc thù mà đoàn tụ phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác làm việc khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp cho trên xác thực nhưng tổ chức triển khai sinh hoạt chi đoàn vẫn không bảo đảm an toàn 3 tháng 1 lần); thiếu dữ thế chủ động và thực hiện đạt bên dưới 70% trọng trách do Đoàn cấp trên giao.

– không có sổ đưa ra đoàn hoặc tất cả Sổ bỏ ra đoàn, tuy vậy không ghi chép rất đầy đủ các văn bản theo yêu cầu.

– ko thu, nộp đoàn chi phí hoặc có thu, nộp đoàn chi phí nhưng không đúng quy định.

– Trên 50% đoàn viên trong bỏ ra đoàn không đăng ký và tiến hành Chương trình tập luyện đoàn viên.

– Không thu nạp được đoàn tụ mới (nếu đơn vị chức năng còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); không chấm dứt chỉ tiêu cách tân và phát triển đảng viên bắt đầu do cấp ủy giao.

– trên 20% sum vầy trong chi đoàn xếp một số loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Download hướng dẫn: HD 33 BTC – Huong dan kiem diem, xep loai, danh gia doan vien