*
*

*

Nội dung cuốn nắn sách bao gồm có: phân tích nguồn với phụ mua, cân bằng năng suất trong khối hệ thống năng lượng điện, dự kiến các giải pháp về mặt chuyên môn, so sánh phương án về kinh tế, sơ thiết bị nối dây chi tiết cho mạng điện và trạm vươn lên là áp, bù tài chính vào mạng năng lượng điện, tính toán thăng bằng chính xác năng suất chống với tính toán thù phân bố máy bù cưỡng bách, tính tân oán phân bố hiệu suất trong mạng năng lượng điện, điều chỉnh năng lượng điện áp trong mạng điện, tổng kết các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật của mạng năng lượng điện, thi công mặt đường dây phân pân hận.