Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng vòng tròn lượng giác

1. Vòng tròn lượng giác và gợi ý sử dụng vòng tròn lượng giác


Xem thêm: Tại Sao Phải Học Giáo Dục Quốc Phòng, Vị Trívai Trò Của Giáo Dục Quốc Phòng

Vòng tròn lượng giác cơ bản vừa đủ chi tiết- Vòng tròn lượng giác là đường tròn đơn vị trung khu O nửa đường kính 1, kim chỉ nan với quy ước chiều dương là chiều ngược chiều kyên ổn đồng hồ đeo tay cùng trên kia A là vấn đề gốc.- Điểm
*
trên đường tròn lượng giác sao để cho một điểm C bất kì ở trê tuyến phố tròn ta đều phải sở hữu
*
được điện thoại tư vấn là vấn đề trên đường tròn lượng giác màn trình diễn cung lượng giác bao gồm số đo
*
.- Trục Ox được call là trục cực hiếm cos.- Trục Oy được hotline là trục quý hiếm sin.- Trục tung bao gồm nơi bắt đầu là vấn đề với vuông góc cùng với trục cos, trục cotung tất cả gốc là điểm vuông góc cùng với trục sin.

2. Dấu của các giá trị lượng giác

Góc phần tứ sốIIIIIIIVGiá trị lượng giácsin x++--cos x+--+rã x+-+-cot x+-+-

3. Bảng quý hiếm lượng giác tự
*
mang đến
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
*
*
*
*
*
*
*
0-10
*
1
*
*
*
0
*
*
*
-101
*
0
*
1
*
||
*
-1
*
0||0
*
||
*
1
*
0
*
-1
*
||0||

4. Công thức các cung link trên phố tròn lượng giác

Góc đối nhau ( cos đối)Góc bù nhau (sin bù)Góc phụ nhau (Phú chéo)Góc rộng kỉm (Khác pi tan)cos (-α) = cos αsin (π-α) = sin αsin (π/2-α)= cos αsin (π+α) = - sin αsin (-α) = -sin αcos (π-α) = - cos αcos (π/2-α) = sinαcos (π+α) = - cosαtung (-α) = - chảy αtung (π-α) = - tung αchảy (π/2-α) = cot αtung (π+α) = tanαcot (-α) = -cot αcot (π-α) = – cot αcot (π/2-α) = tan αcot (π+α) = cotα

5. bài tập áp dụng vòng tròn lượng giác

Câu 1: Trên mặt đường tròn lượng giác, số các điểm ngọn của cung bao gồm số đo bởi
*
là:A. 2B. 3C. 5D. 6
Câu 2: Trên con đường tròn lượng giác, điểm ngọn gàng của cung bao gồm số đo 30000 nằm ở góc phần tứ lắp thêm mấy?A. IB. IIC. IIID. IV
Câu 3: Cho góc α biết
*
(b)
*
(c)
*
(d)
*
Hỏi những cung làm sao có điểm cuối trùng nhau?A. Chỉ (a) với (b)B. Chỉ (a), (b), (c)C. Chỉ (b), (c), (d)D. Chỉ (a), (b) và (d)
Câu 5: Biết một góc lượng giác (Ou, Ov) tất cả số đo
*
. Góc lượng giác (Ou, Ov) âm lớn số 1 là: