Nhân ngày 18 thángMười âm lịch, ngày chế tạo Thiên lập Địa, chúng ta cùng tìm hiểu về sự tích ĐứcDiêu Trì Địa chủng loại (Phật mẫu mã Diêu Trì). Ngài từ bỏ đâu đến, xuất xứ các danh hiệu, vàquyền năng của ngài. Vày sao địa điểm thờ phụng Ngài lại call là Điện nhưng mà không gọi làĐền, cùng rất nhiều sự tích lý thú khác.

Bạn đang xem: Phật Mẫu Diêu Trì Kim Mẫu Karaoke ( Có Lời )

Diêu Trì Kim mẫu mã -Phật mẫu mã Diêu Trì (Diêu Trì Địa Mẫu).

Kim Mẫu: là tự nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn PhậtMẫu, tức là Đức Phật mẫu chưởng quản lí Kim Bàn khu vực Diêu Trì Cung. Kim Bàn hayKim bồn là địa điểm Đức Phật chủng loại chứa những nguyên chất để tạo ra chơn thần mang đến vạnlinh.

* Diêu Trì Kim Mẫulà Đức Phật mẫu chưởng quản ngại Kim Bàn chỗ Diêu Trì Cung.

* Phật mẫu Diêu Trìlà Đức Phật mẫu mã ở Diêu Trì Cung.

Đây là nhị danhhiệu của Đức Phật Mẫu.

I. Đức Phật mẫu mã là ai?

Theo ngoài trái đất quankhi chưa tồn tại Trời Đất, còn trong thời kỳ lếu Mang, vào vũ trụ chỉ bao gồm một chấtkhí hỗn độn, mờ sầm uất mịt, âm thầm lặng lẽ vô vi, thanh trược hỗn hợp, nhưng lại vô cùnghuyền diệu, điện thoại tư vấn là khí hỏng Vô (còn hotline là Tiên Thiên lỗi Vô chi Khí).

Khí lỗi Vô ấy lầnlần dừng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sinh ra một khối Đại Linh Quang,cũng gọi là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến chuyển vạnhóa, vô vàn vô cùng.

Vũ trụ từ trên đây bắtđầu gồm một ngôi Thái cực duy nhứt, là Đại Hồn của một Đấng duy nhứt được hotline làNgọc đại vương Đế mà bọn họ thường call là Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn phânThái cực ra Lưỡng Nghi: Dương Quang và Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng quản KhíDương Quang, còn Khí Âm Quang chưa tồn tại ai chưởng quản, do Càn khôn ngoài trái đất lúcbấy tiếng chỉ có một mình Đức Chí Tôn mà lại thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra ĐứcPhật mẫu để chưởng quản ngại Khí Âm Quang.

Vậy, nguồn gốc của Đức Phật Mẫu là một trong những hóathân thứ nhất của Đức Chí Tôn để làm chủ Khí Âm Quang, thế phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn vàluôn luôn luôn tùng theo mạng lịnh của Đức Chí Tôn. (Khi Đức Chí tôn tạo dựng ra Cànkhôn Vũ trụ tới đâu thì Đức Chí Tôn thường xuyên hóa thân ra những Đấng không giống đểchưởng quản lí tới đó).

Vũ trụ tới đây đãcó 2 khối chất khí mập ú là Dương Quang cùng Âm Quang, và gồm 2 Đấng trước tiên cầmquyền Càn khôn

Vũ trụ là Đức ChíTôn cùng Đức Phật Mẫu.

Sau đó, Đức PhậtMẫu vâng lịnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang của ngôi Thái Cực, rồi lấy Âm Quangphối phù hợp với Dương quang quẻ để chế tác hóa ra những tầng Trời, các quả Tinh mong và cácĐịa Cầu, sinh sản thành Càn khôn Vũ trụ.

Tiếp theo, Đức PhậtMẫu sản xuất hóa ra Vạn Linh địa điểm cõi linh nghiệm vô hình. (Vạn Linh có đủ chén Hồn:Kim Thạch Hồn, Thảo Mộc Hồn, Thú rứa Hồn, Nhơn Hồn, Thần Hồn, Thánh Hồn, TiênHồn, Phật Hồn).

Rồi Đức Phật Mẫulại mang lại Vạn Linh đầu kiếp xuống những Địa cầu tạo thành Vạn Vật, tức là ChúngSanh. (Chúng sinh gồm: Kim Thạch, Thảo Mộc, Thú Cầm, Nhơn Loại).

Phật mẫu Chơn Kinh:

Bát Hồn vận chuyển biến thành Chúng Sanh.

* từng một người nơi cõithiêng liêng đều phải có 2 thể:

Một Chơn Linh, tức là Linh Hồn, vì chưng Đức Chí Tôn ban cho. Chơn Linh nầy chỉ là một trong những điểm Linh Quang vị Đức Chí Tôn tách ra từ khối Đại Linh quang quẻ của Ngài, ban cho mỗi người để con người có được Tánh Linh, đạt được sự sinh sống và biết gìn giữ sự sinh sống ấy. Một Chơn Thần, tức là một Xác Thân thiêng liêng giỏi Hình Hài thiêng liêng, vì Đức Phật Mẫu tạo ra và ban cho để gia công hình thể vô vi, phủ bọc Chơn Linh.

Do đó, nhỏ ngườinơi cõi thiêng liêng gọi Đức Chí Tôn là Đại trường đoản cú Phụ, điện thoại tư vấn Đức PhậtMẫu là Đại từ bỏ Mẫu. Ấy là 2 Đấng phụ thân MẸ phổ biến thiêng liêng vĩ đạinơi cõi hỏng Linh.

Khi con fan ấyđầu kiếp xuống cõi Phàm trần thì Chơn Linh với Chơn Thần của tín đồ ấy lập tức nhậpvào thai nhi ngay trong lúc được sanh ra từ trong bụng mẹ phàm trần. Vậy:

* Một con fan nơi cõiphàm trần tất cả 3 thể:

Chơn Linh (đã giảng nghĩa ở trên) bởi vì Đức Chí Tôn ban cho. Chơn Thần (đã cắt nghĩa ở trên) bởi vì Đức Phật Mẫu chế tạo ra. Xác Thân phàm trần do bố mẹ phàm trần chế tác ra.

Như thế, một nhỏ ngườinơi cõi Phàm Trần, xung quanh hai Đấng phụ thân MẸ bình thường Thiêng Liêng, còn có thêm nhị VịCha bà bầu Phàm trần nữa.

Tóm lại, toàn cảchúng sanh trong Càn Khôn Vũ Trụ hay toàn cả Vạn Linh, hầu hết là con cháu của ĐứcChí Tôn với Đức Phật Mẫu, dầu đến đó là đầy đủ vị Phật cao quý như Đức PhậtThích Ca, Đức Phật Di-Lạc, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Jésus, v.v. TẤTCẢ ĐỀU LÀ nhỏ CÁI CỦA ĐỨC CHÍ TÔN VÀ PHẬT MẪU.

Hiện nay, Đức PhậtMẫu ngự trên Cung Diêu Trì, tại tầng Trời tạo Hóa Thiên, là tầng Trời lắp thêm 9 trongCửu Trùng Thiên.

Theo Di Lặc Chân Kinh,Đức Phật mẫu mã cùng những vị Phật: Quảng sanh Phật, dưỡng Dục Phật, Chưởng HậuPhật, Thủ Luân Phật, với Cửu Vị phụ nữ Phật, và hằng hà sa số chư Phật khác, thườngđi đến các cõi trần để dưỡng dục chúng sanh qui nguyên Phật Vị.

Đức Phật mẫu mã được nhơn một số loại tôn xưng bằngnhiều thương hiệu khác nhau, phụ thuộc vào tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc bản địa và địa phương,kể ra như sau đây:

Phật Mẫu, vì là MẸ thiêng liêng của toàn Vạn Linh và chúng Sanh. Diêu Trì Kim Mẫu, vày Đức Phật mẫu ngự trên Diêu Trì Cung. Kim Bàn Phật Mẫu, bởi vì Đức Phật mẫu chưởng quản ngại Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung. Cửu Thiên Huyền Nữ, do Đức Phật chủng loại rất huyền diệu, ngự trên tầng Trời chế tạo ra Hóa Thiên là tầng máy 9 trong Cửu Trùng Thiên. Đức MẸ thiêng liêng, Đại trường đoản cú Mẫu, Thiên Hậu, Địa Mẫu, MẸ sanh.

Đức Phật mẫu là tônthờ NGÔI ÂM, có nghĩa là Ngôi máy Nhì; còn NGÔI DƯƠNG là Đức Chí Tôn Ngọc HoàngThượng Đế, tức Ngôi máy Nhất.

Đây là một Triết lýhết sức mớ lạ và độc đáo và đúng chuẩn mà từ bỏ trước tới nay các Tôn Giáo chưa từng có. Họchỉ biết bái Ngôi Dương cơ mà thôi.

II. Quyền năng của ĐứcPhật Mẫu:

Quyền năng to lớncủa Đức Phật chủng loại được cho biết trong hai bài bác kinh: Phật chủng loại Chơn Kinh với Tán TụngCông Đức Diêu Trì Kim Mẫu, và trong những bài Thánh Ngôn của Đức Phật mẫu giángcơ ban cho (Thánh Ngôn của Đức Diêu Trì Kim Mẫu tất cả chép vào phần sau).

Một số quyền năngcủa Đức Phật Mẫu được biết thêm kể ra như sau:

1. Công ty Âm Quang:

Đức Chí Tôn làm chủDương Quang, Đức Phật Mẫu làm chủ Âm Quang, tức thị Đức Chí Tôn giao mang lại ĐứcPhật Mẫu quản lý phần Âm trong toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Phật mẫu mã Chân Kinh:

Chủ Âm Quang hay tùng Thiên Mạng.

2. Chưởng quản lí Kim Bàn:

Kim Bàn tuyệt Kim Bồnlà khu vực Đức Phật Mẫu dùng chứa các nguyên chất để chế tạo ra Chơn Thần (Xác thân thiêngliêng) mang đến con tín đồ nơi cõi Thiêng Liêng.

Kinh đệ cửu cửu:

Nơi Kim bồn vàn vàn nguơn chất, sản xuất hình hài các bậc nguyên nhân.

■ 3. Chưởng cai quản Vườn Đào Tiên:

Đức Phật mẫu mã lập raVườn Đào Tiên cùng dùng những quả Đào Tiên ban thưởng cho những Chơn linh tu hành đắcđạo khi trở về cõi thiêng liêng Hằng Sống.

Phật chủng loại Chân Kinh:

Chưởng Đào Tiên thủ giải trường tồn.

Kinh Đệ nhị cửu:

Tây Vương chủng loại vườn Đào ươm chín, chén Trường Sanh gồm lịnh ngự ban. Tiệc Hồng đang dọn sẵn sàng, Chơn Thần khá mang đến hội sản phẩm Chư Linh.

Hằng năm, mang đến kỳĐào Tiên chín, Đức Phật mẫu mã mở Hội Yến Bàn Đào vị trí Diêu Trì Cung, dùng các quảĐào Tiên và Tiên Tửu, đãi các Đấng Tiên Phật khu vực cõi Thiêng Liêng.

Xem thêm: Cách Hạch Toán Doanh Thu Cho Thuê Nhà Xưởng, Thuê Văn Phòng

4. Tận độ nhơn sanh:

Toàn cả nhơn loại,nhất là 92 ức lý do đang còn trầm luân khu vực Cõi Trần, mọi là bé cáithương yêu thương của Đức Phật Mẫu. Đức Phật mẫu mã tận dụng các hình thức giáo hóa đểcứu độ toàn bộ con dòng của Ngài, mang trở về cõi Thiêng Liêng, giao mang lại Đức ChíTôn phán định phẩm tước cùng ngôi vị.

Phật mẫu mã Chân Kinh:

Nghiệp hồng vận tử hồi môn, Chí Công xác định vĩnh tồn Thiên Cung.

5. Chưởng quản chế tác Hóa Thiên:

Tạo Hóa Thiên làtầng Trời cực kỳ huyền diệu, tối đa trong Cửu Trùng Thiên.

Theo Di Lặc ChânKinh: "Tạo HóaHuyền Thiên Hữu: Quảng sanh Phật, chăm sóc Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ LuânPhật, Dữ Cửu vị đàn bà Phật, như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, tùng lịnh Kim BànPhật Mẫu, năng tạo thành năng hóa Vạn Linh, năng du Ta-bà gắng giới, dưỡng dục quầnsanh, qui nguyên Phật Vị.

Nhược hữu thiện namtử, thiện thanh nữ nhân, Thính xẻ Dục Tu phạt nguyện: Nam mô Kim Bàn Phật Mẫudưỡng dục quần linh; nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vôkiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, huờn hư thihình đắc A-Nậu Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề xá lợi tử qui nguyên Phật Vị, tất đắcgiải thoát."

Nghĩa là: Tầng Trời chế tạo ra Hóa Thiên thần tình có:Quảng sinh Phật, dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, cùng với Chínvị phái nữ Phật, như các cấp rất nhiều Phật, tuân theo mạng lịnh của Đức Phật chủng loại chưởngquản Kim Bàn, có công dụng tạo hóa toàn bộ Chơn Linh, có công dụng đi đây đi đóđến những cõi trần, nuôi nấng chăm sóc chúng sanh, trở về nguồn cội là ngôi vịPhật.

Nếu như tất cả ngườinam lành, người nữ lành, nghe theo lời Ta, ý muốn tu hành thì phát ra lời nguyện:Nam tế bào Kim Bàn

Phật Mẫu nuôi nấng chăm lo tất cả những Chơn linh ;nếu như bao gồm sanh ra, nếu như không sanh ra, nếu như tất cả kiếp sống, nếu như khôngcó kiếp sống, giả dụ như bao gồm tội, còn nếu như không tội, trường hợp như bao gồm lòng tưởng niệm,nếu như không tồn tại lòng tưởng niệm, trở về cõi hư Vô, thi hành đúng theo khuônphép, được phẩm vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Chơn Thần trở về mối cung cấp cộilà ngôi vị Phật, ắt được giải thoát.

Sự tích: Vua Hớn Võ Đế rước Đức Phật mẫu mã Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế hayHán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua thiết bị 5 của phòng Hớn (Hán) mặt Tàu, cóhùng tài đại lược, nhưng cũng khá tín ngưỡng Trời Phật.

Khi Hớn Võ Đế mớilên ngôi, Ngài bao gồm phát nguyện lập một cảnh chùa thật tráng lệ và trang nghiêm gọi là HOA ĐIỆNđể sùng bái Trời Phật. Gọi là Hoa Điện, vị chùa nầy được va khắc hình các thứhoa trên các vật liệu xây dựng, yêu cầu mới trông vào thấy như là một Cung Điệntoàn bởi hoa.

Ngôi chùa khủng laocực kỳ xinh như thế, nhưng lại nhà vua chưa ra quyết định thờ Đấng nào, chỉ đểtrống, chủ tâm là chờ đón đến chừng nào đơn vị vua phiêu lưu sự thần tình hiện rathì đơn vị vua bắt đầu sùng bái.

Đến năm Hớn Võ Đếđược 61 tuổi, nhà vua tổ chức triển khai một Lễ Khánh lâu Đáo Tuế long trọng, Ngài bao gồm sởvọng mong khẩn vậy nào cho bao gồm Đức Phật mẫu giáng xuống chứng lễ, đề xuất nhà vua lậpbàn hương thơm án trước sảnh chùa cầu khẩn ngày đêm, mà chần chừ Đức Phật chủng loại ngự ởnơi nào và tất cả thấu biết chăng?

Lúc bấy giờ bao gồm ÔngĐông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, nhưng trước kia Ông bao gồm làm quan lại trongtriều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, đang ngồi tịnh, đột động tâm,liền đoán biết nắm rõ mọi vấn đề của Võ Đế khu vực triều đình. Ông tức tốc xuống núi,đi cho kinh đô, vào triều đình yết kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế gặpĐông Phương Sóc thì vô cùng mừng rỡ, thuật không còn mọi việc cho Đông Phương Sóc nghe vànói rõ ước vọng của nhà vua nhân cuộc Lễ Khánh lâu Đáo Tuế là sở ước Đức PhậtMẫu đến hội chứng lễ, mà không biết Đức Phật chủng loại ở chỗ nào, và nhờ ai đi thỉnh, maymắn bao gồm Đông Phương Sóc tới, vậy nhờ khanh góp trẫm đi thỉnh Đức Phật chủng loại đượcchăng?

Ông Đông Phương Sóctâu rằng: - chúa thượng đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc cụ nào, hạ thầncũng mang đến Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng hiệu quả được thuộc chăng là dolòng thành nguyện cầu của Bệ Hạ. Vậy xin đại vương ban chiếu chỉ cho Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông PhươngSóc lãnh chiếu chỉ ra đi.

Ông cần sử dụng huyền diệuTiên Gia, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Sóc đã đi vào được Diêu Trì Cung địa điểm cõiTạo Hóa Thiên.

Đông Phương Sóc xinvào yết loài kiến Đức Phật mẫu và tâu bày hết các việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật mẫu cảmđộng và phán: - Phật mẫu mã sẽ giáng phàm vào đêm Trung Thu triệu chứng lễ Khánh lâu củaHớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽn mang theo 4 Tiên Đồng con gái Nhạc đờn ngâm bài chúcthọ, và tặng 4 quả Đào Tiên. Lúc Phật chủng loại đến gồm Thanh Loan tin báo trước.

Phương Sóc khôn cùng vuimừng, bái tạ Đức Phật Mẫu, rồi cấp tốc trở lại trần gian, tâu bày những việc choVua Võ Đế biết.

Nhà Vua khôn xiết vuimừng cùng hỏi: - Thanh loan là gì?

Đông Phương Sócđáp: - Thanh Loan là nhỏ Chim Loan màu Xanh, đó là con Chim Lịnh của Đức PhậtMẫu, dùng làm chở Đức Phật chủng loại du hành mọi nơi. Xin đại vương chỉnh trang đến longtrọng, trang nghiêm, tinh khiết nhằm nghinh tiếp Đức Phật Mẫu, phải tạo bàn hươngán bên trong và bên ngoài, xông hương thơm khử trược.

Đêm rằm Trung Thunăm đó, trăng sáng sủa vằng vặc, đầu tiếng Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thànhtâm ước khẩn.

Xảy thấy một bé chim Thanh Loan đáp xuốngsân Hoa Điện. Liền lúc đó, Đức Phật mẫu cùng Cửu Vị Tiên Nương và bốn Tiên ĐồngNữ Nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cungnghinh Đức Phật mẫu mã vào ngự địa điểm Chánh Điện của Hoa Điện.

Đức Phật mẫu dạybốn Tiên Đồng nữ giới Nhạc trao khuyến mãi cho Hớn Võ Đế 4 trái Đào Tiên cùng ca ngâm bàichúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, nhị tay nâng chiếc dĩa lên nhằm rước lộc (rước 4quả Đào Tiên).

Bốn vị Tiên Đồng NữNhạc ấy mang tên là: hẹn Phi Yến, An phạt Trinh, Đổng tuy nhiên Thành và Vương Tử Phá.

Sau khi hội chứng lễĐáo Tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương cùng 4 Tiên ĐồngNữ Nhạc cỡi chim Thanh Loan quay trở lại Diêu Trì Cung địa điểm cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghinhớ hình hình ảnh của Đức Phật mẫu mã và Chín vị nữ Tiên, đến thợ khéo, tạc hình ĐứcPhật mẫu và Chín vị phụ nữ Tiên vị trí Hoa Điện nhằm ghi ghi nhớ sự tích với phụng bái ĐứcPhật Mẫu.

Sự tích nầy đượctruyền tụng mang đến ngày nay.

Do đó, chỗ thờ Đức Phật chủng loại được gọi là ĐIỆN chớ không điện thoại tư vấn là ĐỀN.

Nguyên căn của HớnVõ Đế là chơn linh Hớn phổ biến Ly trong bát Tiên giáng phàm. Ni là thời Hạ NguơnTam Chuyển, bước qua Thượng Nguơn Tứ Chuyển, chén Tiên lãnh lịnh giáng phàm làmtướng soái mang đến Đức Chí Tôn mở Đạo.

Sau đây là 1 bài xích thơđược giáng cơ về Đức Phật Diêu Trì Kim mẫu mã để đời sau ghi nhớ với phụng thờ:

Nhớ ghicông đức khôn xiết quần,Xưa tê Kim Mẫu thiết yếu cung toàn quyền;Mười phương phân định trung kiên,Tám hướng người mẹ dẫn chơn truyềndiệu thâm;Tháng năm ngày luận tiếng lần,Mười phần bà bầu đất ân cần bồi tô.

Là con là con cháu nghĩ sao? Ngày cơ mà Địa mẫu mã phân trao Đất Trời,Phân ra bốn phương tám nơi,Định căn định kiếp, định thời âm dương;Đất chao, khí quyển phi thường,Trời thanh lặng tịnh khí dương vơi nhàng.Hai bên Thiên Địa vẻ vang,Ngôi Vua Vị chúa hoàn toàn kỷ cương,Diêu Cung mẹ đã lo lường,Trì Tâm ương chủng lối mặt đường hóa sanh.Kim Chi ngọc bích xoa anh,Mẫu Thân Chơn Pháp cội cành huyền linh;Phân ra tứ phía phân trình,Rồi lấy nhị khí, rồi sinh hiệp hòa.

Lưỡng toàn Niên quy định Tiên Gia,Nghi sanh hỏa lộc thượng tòa quang đãng minh,Nhị Cung tiếp dẫn công trình,Khí quang rạng ma lanh hóa sinh nhân loài.Tô bởi Bửu Pháp cung soi,Bồi bởi báu đồ trong ko kể vĩnh an;Địa sinh thảo mộc khiếu nại toàn,Thiên Nhơn hiệp ý, Thánh Hoàng hiệp dân.

Đến ngày qui pháp đẩu vân,Nay ta tri nghiệm đức ân điệp trùng.Huynh Đệ một giết mổ tín trung,Đệ là cốt nhục, hiệp tùng ý nhau ;Tự nhiên tươi thắm muôn màu,Điền viên sản nghiệp cùng nhau bảo toàn.

Nhớ khi ước khẩn chủng loại Hoàng,Ngày giờ trung ương niệm, ý thoàn vai trung phong tu,Kỷ cương cứng quảng pháp Văn Thù,Niệm tình mẫu mã Tử thiên thu ai hoài.Pháp cao cơ tạo đổi thay,Quyền uy Trời Đất rạm dày biết bao,Tâm tuồng sáng láng thanh cao,Phong quan lại phong nhan sắc hoàng trào chiếu phê.

Cổ ai rồi cũng trở về,Kim thời tu luyện, hậu về Phật Tiên;Nung là ý chí trung kiên,Nấu toàn thánh dược trị yên dịch loàn.Tận tình tu sữa chỉnh trang,Lòng yên trí vững khai thác trí tài,

Đức cao nhan sắc phẩm Như Lai,Ân sâu sẽ tiến hành Cửu Đài chứng tri.Kim thân dịu sắc Diêu Trì,Mẫu ban chánh pháp hiệp quy đạo đời,Sắc son khắc cốt ghi tâm muôn nơi,Phong hòa võ thuận Đất Trời trợ ân,Tinh quang đãng nhựt nguyệt thánh thần,Tường tri nhân trang bị đức âm Diêu Trì.