“Haizz! Em cũng tương đối băn khoăn lo lắng. Nói thực, khách công ty trai lần này phần nhiều hồ hết là nhân đồ bao gồm tiếng! Em cũng không đủ can đảm nói ltinh tinh, sợ hãi bị fan xuất sắc giang chê cười! Cho đề nghị mang đến dịp đó, những con nói ít đi là được.” Tương Ngọc ko tự nguyện đồng ý, cơ mà nhưng giữ lại chút tâm tư nguyện vọng.Vân Nghiệp Trình vừa đi, Tương Ngọc mau chóng lén lút ít nói với Vân Thanh khô Miêu: “Có nghe thấy không, người mang lại lần này hầu như là người dân có đáng tin tưởng danh dự! Hai đứa cầm cố Chắn chắn cơ hội cho mẹ?” Trên mặt Vân Tkhô nóng Miêu giả cỗ trấn định, nhưng cơ mà trong tim ko che giấu nổi kích đụng, nạm chặt tay Tương Ngọc, phân minh khẩn trương lần khần làm sao cho nên.“Mẹ! Nói như vậy, người lần này cho tđam mê gia tiệc đính hôn mọi quyền quý và cao sang sao?”Tương Ngọc hừ lạnh lẽo một tiếng: “Con nói xem! Phần lớn mọi là khách hàng nhiều có! Vừa rồi bé không nghe chưng nhỏ nói sao? Nói trên tiệc đính hôn lần này có vô số nhân đồ lai lịch lớn! Ha ha! Chồng không cưới của Thi Thi bao gồm lai định kỳ những điều đó, máy bay tư nhân đều phải sở hữu vài ba cái, khách cậu ta mời, dễ thường chỉ cần người bình thường được sao?” Vân Tkhô nóng Miêu nghe xong xuôi vui miệng, trong lòng đầy mong mỏi đợi bữa tiệc đính hôn chuẩn bị diễn ra.

Bạn đang xem: Một thai hai bảo giám đốc hàng tỉ yêu vợ tận xương

eTp7xHP2NlAULjzp4PcP0JCfGDTrdNJ1XXy0uP3BME5Dus3ZPLtGlAiB0npEKIIC1u7wf1FJU4BPqy01jPEeA5IDm4oy0gutRD8aTSFB2mnFsDKcVGAFlUyLJJ+t3CPwkGkakBZIDIReZeveXo4kL8gaHbRrj4w3eD8mjOZmO05tSf9qR5V2tTaYjLG0z52P+TYfEQNOHjVrfMSWgayT19dZ4kFZZcGy0mPc3YxpeMkmuQ0/lz08UIGy0mhuQcXVERIUiwV7Qru3RrpqKaCgmPqaIAvpJswp7r09TtvviBpWAqFm3dAOZNtWHZ0ViBfWePhcBNyibXhLyWD3hdit5eyNMo0Xu2McF8BKStt6Ovkd1NNCCQ86hgTN51prjLB2SqzIIDCcS2C0TvESRdsLeasPurokD+p8YGsiPochf9Gi9/F9jCTh4R32fL0diI14lA0LF4MOcX8OBErNiFWD06l/BSilr+HPwXpyGVzju/x8hplPFdsyJhxCBDvWokLor8PusKS+WB3uviwUdpMar2ERzCY/4vEW1KZv5LWrvL1rqlLzKAWiT5xBhCXIqUb+ITxGHvsjid/4FWfRPqSlO83DSE2WptWbkQMIyozBjitZGNA7M+2s1lzLRPC5gmMobPNOXmujRpcM5YnNZW1FHsHnG3oOf3pCf4LN9RbMOBjX70DpOoDX+oOiYlsc+MEyjNsS9P9pxXlkCy+R8uVN+0xD8ezALZqUgjIiFW2Y7tXQBLLmZND4gUXCbpe7vrFKLiDrAXI/sh5g2+4p+Sq8NX2B0mFwnZycUb9b39KjiohepijwmizSHnVsThu/iDnCbFkiNyo5DNHm9R3QaAfM6nXEmXpgCaT/eRNLUsxinden3SQKWqR2GOzC1NaiL5K+76yC92TnWgbfYIMRw+KLjQpw+YrNtShUkHzdZx6+wUWL3uMWmJyA/tB8BCSoHrX6OMXzUiWHgleT1ab2n0fJ3i/3lRFBNE7fv1vAcgNdsUV8sT0o7+Q4REj++QHyXCu2SyO1hOcQRosvFw0sVbVSVftswDyRg9X+U4xm118VahdnPlZZtwowJC2AgPYG7OU/p3MmFvSHHBoasSFtzFvMA+jh33KU2IiZZcvnI4smOmE=

Xem thêm:

Bpu9yznU1SClM329+eejUeQywDHrbpUj8qDYbReCf62SXAlQZpumlBmjyKIUzNdQpH5lrBOR+M3eeFX6P/FZrU2DDDc1mrl4Hb1Ad+IAi3Hnt7eCHfdfvoOCKNEBi3JrRObGKVvn396JZctvmk/yUxwUTDejBcsreSXoCQBkdBjvkjEoS3GDPazlbXB7JJKB9XuSShyWV3tvfNaWje8kp01Bt0B7fyO03iBsAcI9fesobw0/Itm8hTLm1Pu0osyS9e0ViwRdW7sfFPvxzBY5ml4adBZgfPbu7q40rRdgVLPXY7370YwBZoVGQIwXLvUY/Sr2l4ovN1mfyXDVimm34+yLmcyMQIDeC41KSV0CDekRmUYYK9A6nATN53xrK0lRQV7IhsAS0Iaojz79pr/0n3WJ4KPqX6LSMTA80ckivh9heGq7b/6mVtyhYLOsB90s2l9H6nKj5SsIhNCyOcBNq2bKAmAI/YgCwWn7QkUt8qjQ9krKADSyKV2D0cM1eup4I5nKSaqyDBtF3OJTOzvTFfW7Om8ayLXZmrWuNPk8H/NvATEwfFS57RxAz8YbMdFPIZ/lkmDSahFHlH2QlFJG4Sk0TYxGRTZIE5j9Z0uMwqkhN9B8ffMDh8c6xmp2jq6znPUBCu7aRJtBadLThTkTkRyF1SNa8wd1vlSxJ6/QeQWfWIhm5x/aXhyiY1sd3JXWaVJq1OQui3LKWrRsoGc14QJMsOaIokbaS2vG6slRIU5lSuCku1cBmkqfSJe6iOQJjlB4VW626CbDl2hy5vC8koQoQuOj30QvVx7a0poHW8kQoi3gFbc9HrS0DMa/kJaTEXkifCRzjxlksgHe+5JTzrQTwbNgrl1rulWF9WbTFwT1FWdcyf5W4qWQCQ9BINjrbGUspw==
Bpu9yznU1Yf36X29+WN38pCZBZZqxGPFDCaCdfnBK+jculgKQiCxxgAOD+1WYacolyoxsJrLyFyCMNk0zb8NBpiLAG+YUxmwHZbEviIE2Dxr7KheRKHdbMNXoZLlbHJqfOaNKfKXhfxuZcveVgH5sHilSDeiI98reSxmksbm7st+BLAihutGO6xClFdh1NySp3kdl5mbBWBm2FaMYm09RJXrNlvQ/igfQWE/HsT8q7vyJklwh2R9SsknGiys7N/a8tEfAp+99TqypX2J4UN6NS6aIArpJs5no6M0rQTpLI5bhDuk2z2ULJlAXYNNC95IZ4f9xdPwsKCExi1V/f3j9q3GMqocz/j2DMZKUF0CAekRmsBgEt06nATv/bssz65zTu0u8iTTHcRpjybgRXHyeavOd/j9gvub8Lb708Z4Y8e4OXSaTfEZS535vWtzUcPUKczTRVhAJ+rHfplW/uJUXDK+BGFBakoFwWfZWMYuEW/RO9AMuqyyP12D3GdF+uY5IVgftqpR0gamFU+WdnDWN/pMfHO8K1lGyLD8cCbJ9BW8B5WqZbd3Dt/sV8YcsUqqrkN0U7aO5hHpFXzZsXgGICksxNdYtzoapODGZwz4xin0xJ4RelhvQsctSvCznmMofOhOWUm7iJtfadLZnzkBBchDm27PqB2dvlqxJ5HFeRw0N0dgoFR6NMKiZ3wGD5VEOxG/dcVmjDpYgv008ujpjtzKKxiJYznG4etsW8lEYQl5T/tqPvoNj0Xs582ZF99BLjDrIWi36Cf/wy/wPTy8gJmE36ClVjkMGQ8bC1+4x4hCIFH1gCzNH1dk7xJ+XkgChtgvOOW+54OqKpsVdAiW0voYIn6hd5Rx499WsbydG0xHwcfdm2uYkHYUW01e7l1uIjdo8Yc998GGIsuTuvPf2a/Be9D9aiNUi/WHbp2/IoaDka+7QjRX8ob1eCi/Evf4cEovGKWKQ5nVAAG5fBVSNWZiXP9Bf07IFCtUaEvEb6t8qz0P5Es1p4UdMQcRhi2kSzS1hcdFFBx1Psl2SbRIm3/11m7dXCUx8Rhrc8tGcVY43ZlfGZpjs3aHDeROQ5Lx4JfUNPwASIlAn9wkmQ9owQF+jXfI14q11FewP5s1NZuKB+pMvIYmiPF820nBvdiARVKgzgcmMHy5On9nMcf6Avi60PY6QwodQvhv4s/1bv/zwGTFgsXMmrNPdk1Myeylq3FM0yiXdm81ciqkE8YL3vgFgY9E3Q2avJl9suzN7o715wwvNuSoB2ZpeCa2atth0Qv3KHW5lfOZrPZBZp73PLkXjtpvzi+/p4k73i335AU6aOUb9xgdnwAOm6i8NbB5QR9WJTTUjOJfiKkBkz9ONjjTPK3VTlBWKA8lKaYk/JNiGYsw1ePTDnEK5JS4jtvdUNQ0HVOlecAArqPN+8DkU1+P1blfZ5cPtgngzyN5ou/DeLAZj8d928sUGQkPAs7MG1zZr4NW+LvBd6DyDWHMvy8IGH9rHfjIfSuPSoWoFBTnnQ/YYAdKHdSUOdKAY933g7O/UrkzQsiE4PN2Q6qMCfcvzbBzAuoA0mVNL4E5507+hjiOZwHEJq1Bp/xATFT1gFwPXI+Sk+xWcKMYVWeQ6ArPZTbwL62W9q1BbevZac79FtiCZVEWpgGEafxkg7YjQnh2j3Sy+Y+6TNMst/g3zNoxMAImWsJPs/AbD6ejx8Im3FJW0xrnchUrGOXLbH1k0XTWftmdJrovz1swHNKaLpVp0RrfOpWtajb/ne9eeM5yCuru5Qi8KSByStL5dHy8