GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Phòng giáo vụ
English translation:Academic / Educational Affairs Office
Entered by:This person is a webmuanha.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means lớn be a webmuanha.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nam Vo

Bạn đang xem: Phòng giáo vụ tiếng anh là gì

14:04 Oct 10, 2017
Vietnamese khổng lồ English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: Phòng giáo vụ
Nhờ những huynh, tỷ góp đệ! Context: Giáo viên xuất hiện trên phòng giáo vụ trước thời gian thi buổi tối tphát âm 15’ nhằm thừa nhận đề thi với tài liệu phòng thi.
This person is a webmuanha.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a webmuanha.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
*


This person is a webmuanha.com Certified PRO in English lớn Vietnamese, Vietnamese to EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a webmuanha.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 23:26

Xem thêm: Tổng Hợp Các Loại Đồ Ăn Vặt Ship Tận Nhà Hà Nội Nhanh Chỉ 30 Phút

Summary of answers provided
4 +1Academic / Educational Affairs OfficeThis person is a webmuanha.com Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a webmuanha.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran
*

48 mins confidence:
*
*
peer agreement (net): +1
Explanation:My experienceReference: http://education.med.ufl.edu/Reference: http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/vietnam/tương tác.htmlThis person is a webmuanha.com Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese to lớn EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a webmuanha.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 23:26Native speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 24