1. Các phương pháp tính giá xuất kho

Do ảnh hưởng của giá cả trên thị trường nên giá gốc của nhiều loại hàng tồn kho thay đổi. Một loại hàng tồn kho có thể nhập từ nhiều nguồn khác nhau, tình hình nhập xuất không diễn ra một cách thường xuyên liên tục. Do vậy khi tính giá thực tế xuất kho của hàng tồn kho cũng có thể khác nhau.

Tùy theo yêu cầu, điều kiện của doanh nghiệp, việc tính giá xuất kho trong kỳ có thể vận dụng một trong các phương pháp sau:

+ Phương pháp tính theo giá đích danh

+ Phương pháp Nhập trước – Xuất trước( FIFO)

+ Phương pháp Nhập sau – Xuất trước(LIFO)

+ Phương pháp tính giá bình quân gia quyền ( BQGQ)

Ở bài viết này webmuanha.com chia sẻ về cách tính giá xuất theo theo phương pháp thứ nhất là phương pháp tính theo giá đích danh

*

2. Phương pháp tính theo giá đích danh

Phương pháp này đòi hỏi kế toán phải biết hàng tồn kho trong kho thuộc những lần nhập nào, đơn giá là bao nhiêu.Giá trị xuất ra = Số lượng x Đơn giá của lô hàng đó.

Bạn đang xem: Phương pháp tính giá xuất kho

Xem thêm: Thay Đổi Tên Nhà Mạng Trên Iphone Không Cần Jailbreak, Cách Đổi Biểu Tượng Nhà Mạng Cho Iphone

Ví dụ: Tại DN A trong tháng 12 năm N có tình hình nhập xuất VL A như sau:

ĐVT: 1000đ

Tình hình N-X-TNhậpXuấtTồn
SL(Kg)ĐGThành tiền SL(Kg)ĐGThành Tiền
Tồn kho đầu tháng 12/N    100505.000
04/12 nhập kho ( NK01)100606.000 200  
07/12 Xuất kho( XK01)   15050  
11/03 Nhâp kho ( NK02)1507010.500 200  
15/03 Xuất kho( XK02)   15050  
18/03 nhập kho (NK03)100656.500    
25/03 Xuất kho (XK03)   8070  
Cộng350 23.00038070  

Dựa vào bảng nhập xuất trên tính giá xuất kho của VL A như sau:

Phiếu xuấtSố lượngPhương án 1Phương án 2
XK01Xuất 150 Kg(100×50) + (50×60) = 8.000(100×60) + (50×50) = 8.500
XK02Xuất 150 Kg( 50×60) + (100×70) = 10.000150 x 70 = 10.500
XK03Xuất 80 Kg( 50×70) + (30×65) = 5.45080 x 65 = 5.200

Sau khi tính toán được giá xuất kho, đồng thời kế toán căn cứ vào các chứng từ như phiếu nhập, phiếu xuất, các chứng từ phản ánh chi phí thu mua để vào sổ chi tiết các tài khoản 152, 153, 156…. Mỗi tài khoản được mở một quyển sổ theo dõi riêng, chi tiết cho từng vật tư, hàng hóa. Và được theo dõi liên tục từ đầu năm đến cuối năm.

Như vậy theo Phương pháp thực tế đích danh, kế toán sẽ sử dụng giá gốc thực sự của từng đơn vị hàng tồn kho để xác định giá trị xuất kho của hàng tồn kho đó.

Ưu điểm: Đây là phương pháp tính toán chính xác nhất trong 4 phương pháp.

Nhược điểm: Đòi hỏi nhiều công sức vì phải nhận biết được giá gốc của từng đơn vị hàng tồn kho. Phải phân kho và tách biệt được các mặt hàng nhập vào.

Do vậy phương pháp này thường áp dụng cho những doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định ít biến động và dễ nhận diện.

Tuy nhiên trong thực tế các doanh nghiệp thường áp dụng tính giá theo phương pháp bình quân gia quyền.