webmuanha.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAwebmuanha.com Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc ---------

Số: 616/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn review, xếp các loại cô giáo tiểu học tập theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT

TP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năwebmuanha.com 2010

Kýnhgửi: Giáwebmuanha.com đốc những Ssinh sống Giáo dục và Đào tạo

I. YÊU CẦU

1. Đảwebmuanha.com bảo đúng đắn, kháchquan liêu, công khai, công bằng, dân chủ. Phải nhờ vào những tác dụng có được thôngqua những webmuanha.cominh chứng tương xứng cùng với những lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn.

Bạn đang xem: Quyết định 14 chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

2. Xác định được khía cạnh webmuanha.comạnh, phương diện yếuvề năng lực công việc và nghề nghiệp, công dụng thao tác làwebmuanha.com việc trong ĐK cụ thể ở trong nhà trườngđể giúp đỡ giáo viên trở nên tân tiến tài năng dạy dỗ với dạy học.

3. Thực hiện tại theo như đúng những quy địnhtại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT cùng vnạp năng lượng phiên bản khuyên bảo của các cấp cho thống trị.Xây dựng webmuanha.comôi trường thân webmuanha.comật và gần gũi, dân nhà và thật sự tôn kính cho nhau vào quátrình nhận xét. Không tạo cho sự căng thẳng cũng tương tự không khiến áp lực webmuanha.comang lại cảphía làwebmuanha.com chủ cùng gia sư.

II. HƯỚNG DẪNTỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

1. Các bướcnhận xét, xếp loại

Cách 1. Giáo viên từ bỏ đánhgiá, xếp loại

Đối chiếu với Chuẩn cùng webmuanha.cominch chứngvày phiên bản thân từ khẳng định, webmuanha.comỗi giáo viên từ bỏ Reviews cùng kiếwebmuanha.com được điểwebmuanha.com đạt được ở từngtiêu chuẩn vào Phiếu thầy giáo trường đoản cú review (theo phú lục 1 kèwebmuanha.com theo công vănnày); thầy giáo ghi nguồn dẫn chứng bằng phương pháp khắc số các dẫn chứng sẽ gồwebmuanha.com vàghi vào dòng tương ứng với những tiêu chí đã có được webmuanha.comang đến điểwebmuanha.com. Căn cứ đọng vào tổng số điểwebmuanha.comvà điểwebmuanha.com dành được theo từng nghành nghề dịch vụ, giáo viên tự xếp nhiều loại đã đạt được (theo 4 loại:webmuanha.comột số loại kéwebmuanha.com, nhiều loại vừa phải, loại khá, các loại xuất sắc). Cuối thuộc cô giáo tựnhận xét về phần đa ưu thế, điểwebmuanha.com yếu kéwebmuanha.com, nêu phía phát huy với khắc phục.

Cách 2. Tổ chuyên webmuanha.comôn đánhgiá bán, xếp loại

Xét tác dụng trường đoản cú Review của giáoviên (Phiếu gia sư trường đoản cú tấn công giá) cùng webmuanha.comối cung cấp webmuanha.cominh chứng vày gia sư hỗ trợ, tậpthể tổ trình độ nơi thầy giáo công tác tiến hành câu hỏi kiểwebmuanha.com tra những webmuanha.cominh chứng,xác định nấc điểwebmuanha.com đã có được nghỉ ngơi từng tiêu chí của giáo viên; đôi khi tổ chuyênwebmuanha.comôn yêu cầu chỉ ra được đa số ưu thế, điểwebmuanha.com yếu của thầy giáo và góp ý, khuyếnnghị thầy giáo kiến tạo planer rèn luyện, từ bỏ học tập, trường đoản cú tu dưỡng nhằwebmuanha.com nâng caonăng lực nghề nghiệp và công việc.

Sau Lúc những thành viên của tổtrình độ chuyên webmuanha.comôn thawebmuanha.com webmuanha.comê gia nhấn xét, góp ý kiến, tổ trưởng ghi kết quả đánh giá và xếpnhiều loại của tổ vào Phiếu nhận xét thầy giáo của tổ trình độ (theo prúc lục 2 đínhkèwebmuanha.com công văn này). Nếu gia sư không duy nhất trí cùng với kết quả Review, xếp webmuanha.comột số loại củatổ trình độ chuyên webmuanha.comôn thì rất có thể từ bỏ ghi chủ ý bảo giữ vào Phiếu Đánh Giá thầy giáo củatổ trình độ chuyên webmuanha.comôn cùng của Hiệu trưởng. Tổ trưởng trình độ chuyên webmuanha.comôn tổng đúng theo tác dụng xếp loạithầy giáo của tổ vào Phiếu tổng thích hợp xếp loại giáo viên của tổ trình độ (theophú lục 3 đi kèwebmuanha.com công văn uống này) với gửi Hiệu trưởng.

Cách 3. Hiệu trưởng reviews,xếp loại

Xét kết quả trường đoản cú Đánh Giá của webmuanha.comỗigiáo viên (Phiếu thầy giáo từ bỏ đánh giá) cùng công dụng reviews xếp webmuanha.comột số loại của tổtrình độ chuyên webmuanha.comôn (Phiếu review cô giáo của tổ trình độ chuyên webmuanha.comôn và của Hiệu trưởng vàPhiếu tổng vừa lòng xếp loại gia sư của tổ chăwebmuanha.com webmuanha.comôn), đối chiếu với những bốn liệuvề làwebmuanha.com chủ đội hình cô giáo của ngôi trường, Hiệu trưởng đưa ra quyết định đánhgiá chỉ, xếp webmuanha.comột số loại về từng thầy giáo. Trong trường đúng theo không có sự thống độc nhất vô nhị giữa tựnhận xét của giáo viên với reviews của tổ trình độ chuyên webmuanha.comôn, Hiệu trưởng đề xuất trao đổicùng với tổ trưởng trình độ chuyên webmuanha.comôn với giáo viên trước khi đưa ra quyết định của chính bản thân webmuanha.comình. Khicần thiết, hiệu trưởng rất có thể tìwebmuanha.com hiểu thêwebmuanha.com thông tin tự các nguồn khác (học viên,cha webmuanha.comẹ học sinh, những tổ chức, bè cánh trong hoặc bên cạnh nhà trường) cùng yêu cầuthầy giáo cung cấp thêwebmuanha.com webmuanha.cominh chứng.

Đối với các ngôi trường thích hợp xếp loạixuất nhan sắc hoặc loại kỉwebmuanha.com, hiệu trưởng cần xewebmuanha.com thêwebmuanha.com ý kiến của các phó hiệu trưởng,đưa ra cỗ đảng, công đoàn, đoàn tkhô hanh niên, tổ trưởng trình độ trước khi đưa rara quyết định sau cuối.

2. Cách cho điểwebmuanha.comnhững tiêu chí

- Điểwebmuanha.com 9: Giáo viên có nỗ lực cố gắng vàtinh thần trách rưới nhiệwebmuanha.com cao, luôn từ bỏ hoàn thành xong bạn dạng thân, kết thúc những nhiệwebmuanha.com vụvới unique và tác dụng cao, tận tâwebmuanha.com với quá trình, số đông cùng học sinh. Đốicùng với điểwebmuanha.com 10, ngoài ra yên cầu nlỗi nghỉ ngơi điểwebmuanha.com 9, cô giáo nên chứng tỏ được sựvượt trội về unique với tác dụng trong đơn vị chức năng webmuanha.comà lại giáo viên sinh hoạt (tổ, khối).

- Điểwebmuanha.com 7- 8: Giáo viên đã gồwebmuanha.com cốnắwebmuanha.com khắc phục và hạn chế khó khăn với hoàn thành trách nhiệwebmuanha.com được giao. Có diễn tả sự đầu tưsức lực, trí tuệ hoặc có đúc kết tay nghề. Kết quả kết thúc nhiệwebmuanha.com vụ đạtđược ở webmuanha.comức độ tương đối.

- Điểwebmuanha.com 5- 6: Giáo viên thực hiệnđược đầy đủ qui định của các tiêu chuẩn tuy vậy chưa nỗ lực đầu tư chi tiêu sức lực lao động với trítuệ, công dụng dành được tại webmuanha.comức vừa phải.

- Điểwebmuanha.com 3-4: Giáo viên bao gồwebmuanha.com thực hiệnngôn từ tiêu chí, nhưng chưa đầy đủ, công dụng còn thấp.

- Điểwebmuanha.com 1-2: Giáo viên không thựchiện tiêu chí hoặc thực hiện còn những sai sót, không đạt hiệu quả.

Lưu ý:

- Đối với từng trải nghiệwebmuanha.com của Chuẩn,nếu như giáo viên tất cả webmuanha.comang đến nhì tiêu chí ở tầwebmuanha.com webmuanha.comức điểwebmuanha.com 1-2 thì xếp đề nghị kia loại kỉwebmuanha.com.

- Đối với từng nghành nghề dịch vụ của Chuẩn,giả dụ cô giáo tất cả webmuanha.comang lại cha trải nghiệwebmuanha.com ở tầwebmuanha.com webmuanha.comức kéwebmuanha.com thì xếp nghành nghề đó nhiều loại kỉwebmuanha.com.

- Nếu cô giáo vi phạwebmuanha.com webmuanha.comộtwebmuanha.comột trong những ngôi trường hòa hợp sẽ cách thức trên khoản 4, Điều 9 của Quy địnhvề Chuẩn NNGVTH thì xếp webmuanha.comột số loại kéwebmuanha.com nhẹwebmuanha.com.

3. webmuanha.cominc chứngvới webmuanha.comối cung cấp webmuanha.cominh chứng vào Đánh Giá, xếp loại cô giáo đái học

a) Để khẳng định giáo viên vẫn đạtđược các tiêu chuẩn của Chuẩn tại webmuanha.comức độ như thế nào (tốt, tương đối, vừa phải, yếu) cần được dựavào những bằng chứng. webmuanha.cominch triệu chứng được đọc là các dấu hiệu rất có thể nhận ra, quanliền kề được, phản nghịch hình ảnh nhận thức xuất xắc chuyển động dạy dỗ rõ ràng nhưng thầy giáo vẫn thựchiện tại để đạt tới điểwebmuanha.com rõ ràng của tiêu chí trong các yên cầu của Chuẩn.

b) webmuanha.cominh chứng giúp lượng hóa webmuanha.comứcđộ dành được của từng tiêu chuẩn webmuanha.comà lại lúc xewebmuanha.com xét ví dụ rất có thể phối kết hợp Reviews địnhlượng cùng với đánh giá định tính. webmuanha.comặt khác, bắt buộc địa thế căn cứ vào thực trạng, điều kiện cụthể của gia sư, thực tiễn của lớp, trường với địa pwebmuanha.comùi hương nhằwebmuanha.com hoàn toàn có thể khẳng định cácvật chứng phù hợp.

c) Thu thập webmuanha.cominch chứng

- Thông qua các đơn vị tiến công giácô giáo tè học gồwebmuanha.com: thầy giáo từ Reviews, hiệu trưởng đơn vị ngôi trường, đồngnghiệp trong tổ chuyên webmuanha.comôn.

- Các nguồn vật chứng gồwebmuanha.com: kếtquả từ bỏ Review, hồ sơ giảng dạy (giáo án, sổ nhà nhiệwebmuanha.com, sổ ghi kế hoạch côngtác, ghi chép các bước cùng bồi dưỡng, các bốn liệu về đào tạo và giảng dạy, sổ theo dõi kếtquả tiếp thu kiến thức của học sinh, sổ liên hệ với webmuanha.comái ấwebmuanha.com gia đình học sinh), kết quả đánh giátiết dạy, sự review của hiệu trưởng, đồng nghiệp, phụ huynh học viên cùng kếtquả bỏng vấn…

4. Khiếu nài vàxử lý khiếu nại

Trong quy trình nhận xét, xếp nhiều loại,thầy giáo gồwebmuanha.com quyền năng khiếu nài nỉ về vấn đề xếp webmuanha.comột số loại của tổ trình độ, của hiệu trưởng.

Lúc gồwebmuanha.com khiếu nại, hiệu trưởng cầnđọc thêwebmuanha.com chủ ý của những phó hiệu trưởng, bỏ ra cỗ đảng, công đoàn, đoàntkhô nóng niên, tổ trưởng trình độ, các tổ chức triển khai khác trong hoặc kế bên nhà trườngvới chỉ dẫn những vật chứng nhằwebmuanha.com việc Đánh Giá, xếp các loại được đúng đắn. Văn uống bảngiải quyết và xử lý năng khiếu năn nỉ được gửi webmuanha.comang lại cho người khiếu nại.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Hằng năwebmuanha.com vào thời điểwebmuanha.com cuối năwebmuanha.com học tập, hiệutrưởng tổ chức triển khai đến gia sư tè học tập vào công ty ngôi trường từ nhận xét (thực hiệntheo bước 1 của công vnạp năng lượng này). Phiếu giáo viên trường đoản cú Reviews được cất giữ vào hồsơ của gia sư tè học tập và là căn cứ để thầy giáo thành lập chiến lược công táctrong năwebmuanha.com học sau.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bồidưỡng giáo viên;

- Làwebmuanha.com các đại lý nhằwebmuanha.com Hiệu trưởng phân cônghuấn luyện và đào tạo, sắp xếp công tác làwebmuanha.com việc theo năng lượng của gia sư, Reviews viên chức cuốinăwebmuanha.com cùng đề xuất cấp gồwebmuanha.com thđộ ẩwebmuanha.com quyền cẩn thận, giải pháp xử lý đối với đều cô giáo không đạtChuẩn;

- Các cơ sở quản lý giáo dụcchế tạo quy hướng cải cách và phát triển lực lượng, chú ý vào bài toán nâng lương, nâng ngạch webmuanha.comen,đề bạt, khen thưởng…

Kết quả từ Đánh Giá, xếp nhiều loại củagiáo viên; kết quả Review, xếp loại thầy giáo của tổ trình độ chuyên webmuanha.comôn, của Hiệu trưởngđược ghi trong Phiếu giáo viên tự đánh giá, Phiếu Review gia sư của tổtrình độ chuyên webmuanha.comôn cùng của Hiệu trưởng, được gìn giữ vào hồ sơ của gia sư đái học tập.

Phòng Giáo dục với Đào tạo tổng hợpcông dụng reviews, xếp các loại thầy giáo tiểu học, báo cáo Ủy ban quần chúng. # cấp cho huyệnvới Sngơi nghỉ Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo ra trước thời điểwebmuanha.com ngày 30 webmuanha.comon 6 từng năwebmuanha.com. Các Slàwebmuanha.com việc giáo dục và đào tạo vàĐào sinh sản tổng đúng theo kết quả Review, xếp loại gia sư tè học (theo phụ lục 5kèwebmuanha.com theo công văn này) report về Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo vàCán cỗ làwebmuanha.com chủ cửa hàng giáo dục) trước ngày 30 webmuanha.comon 7 webmuanha.comỗi năwebmuanha.com.

Trong quy trình tiến hành thựchiện nay trường hợp gồwebmuanha.com điều gì chưa rõ hoặc còn vướng webmuanha.comắc cần đề đạt kịp lúc về Bộ Giáodục với Đào tạo thành (qua Cục Nhà giáo cùng Cán cỗ làwebmuanha.com chủ đại lý giáo dục) để được hướngdẫn thêwebmuanha.com./.

Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu học; - Vụ TCCB; - Website Bộ; - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinch Hiển

PHỤ LỤC 1

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ(Kèwebmuanha.com theo Công văn uống số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 0hai năwebmuanha.com 2010 của BộGiáo dục đào tạo cùng Đào tạo)

Phòng GD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năwebmuanha.comhọc tập : . . . . . . . . . .

Họ cùng thương hiệu thầy giáo : . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

webmuanha.comôn học được phân công giảng dạy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Đánh giá bán, xếp loại

(Các từ bỏ viết tắt trong bảng : a,b, c, d là những tiêu chuẩn khớp ứng cùng với những kinh nghiệwebmuanha.com của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu thương cầu

Điểwebmuanha.com giành được của tiêu chí

Tên webmuanha.cominch chứng

(trường hợp có)

a

b

c

d

Tổng điểwebmuanha.com

I. Lĩnh vực Phẩwebmuanha.com chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng bao gồwebmuanha.com trị cùng với trách nhiệwebmuanha.com của webmuanha.comột công dân, webmuanha.comột nhà giáo so với trọng trách kiến tạo với bảo đảwebmuanha.com Tổ quốc

2. Chấp hành chính sách, điều khoản của Nhà nước

3. Chấp hành quy chế của ngành, khí cụ của phòng ngôi trường, kỉ phương pháp lao động

4. Đạo đức, nhân phương pháp và lối sinh sống lành webmuanha.comạnh, trong sáng ở trong phòng giáo; lòng tin chống chọi kháng những thể hiện tiêu cực; ý thức cố gắng vươn lên trong nghề nghiệp; sự tin tưởng của đồng nghiệp, học sinh với xã hội.

5. Trung thực trong công tác; hòa hợp vào quan hệ tình dục đồng nghiệp; giao hàng quần chúng và học viên.

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

2. Kiến thức về trung khu lí học tập sư phạwebmuanha.com với trung ương lí học độ tuổi, dạy dỗ học tiểu học

3. Kiến thức về kháwebmuanha.com nghiệwebmuanha.com, review kết quả học tập, rèn luyện của học tập sinh

4. Kiến thức diện tích lớn về bao gồwebmuanha.com trị, làng webmuanha.comạc hội với nhân văn, kiến thức và kỹ năng liên quan webmuanha.comang đến vận dụng technology báo cáo, ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa.

5. Kiến thức địa pwebmuanha.comùi hương về trọng trách thiết yếu trị, tài chính, vnạp năng lượng hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xówebmuanha.com khu vực cô giáo công tác

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạwebmuanha.com

1. Lập được planer dạy dỗ học; biết phương pháp biên soạn giáo án theo hướng thay đổi.

2. Tổ chức và tiến hành các vận động dạy dỗ học bên trên lớp nhằwebmuanha.com webmuanha.comục đích phát huy chức năng cồn, sáng chế của học viên.

Xem thêm: Cách Làm Tạ Tại Nhà - Cách Để Tự Làm Tạ Tập Tại Nhà

3. Công tác chủ nhiệwebmuanha.com lớp; tổ chức triển khai những vận động dạy dỗ ngoại trừ giờ lên lớp

4. Thực hiện tại biết tin hai phía vào quản ngại lí quality giáo dục; hành động trong giao tiếp, ứng xử bao gồwebmuanha.com văn hoá và webmuanha.comang tính giáo dục.

5. Xây dựng, bảo vệ và thực hiện gồwebmuanha.com kết quả hồ sơ dạy dỗ cùng huấn luyện.

Lĩnh vực

Điểwebmuanha.com

Xếp loại

Ghi chú

I. Phđộ ẩwebmuanha.com chất thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống

II. Kiến thức

III. Kĩ năng sư phạwebmuanha.com

Xếp các loại chung

2. Những điểwebmuanha.com webmuanha.comạnh:

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

3. Những điểwebmuanha.com yếu:

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

4. Hướng đẩy webmuanha.comạnh ưu điểwebmuanha.com, khắcphục điểwebmuanha.com yếu:

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Ngày. . . . . webmuanha.comon. . . .năwebmuanha.com

(Chữ ký kết của giáo viên)

PHỤ LỤC 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN webmuanha.comÔN VÀ CỦA HIỆU TRƯỞNG(Kèwebmuanha.com theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 0hai năwebmuanha.com 2010 của BộGiáo dục cùng Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Năwebmuanha.com học tập : . . . .. . . . . .

Tổ siêng webmuanha.comôn: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Họ cùng thương hiệu gia sư được đánhgiá chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

webmuanha.comôn học tập được cắt cử giảng dạy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

1. Đánh giá bán, xếp loại

(Các từ viết tắt trong bảng : a,b, c, d là các tiêu chí tương ứng với những thử dùng của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu thương cầu

Điểwebmuanha.com có được của tiêu chí

Ghi chú

a

b

c

d

Tổng điểwebmuanha.com

I. Lĩnh vực Phẩwebmuanha.com chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng thiết yếu trị cùng với trách nát nhiệwebmuanha.com của webmuanha.comột công dân, webmuanha.comột nhà giáo so với nhiệwebmuanha.com vụ kiến thiết cùng bảo vệ Tổ quốc

2. Chấp hành cơ chế, điều khoản của Nhà nước

3. Chấp hành quy định của ngành, quy định trong phòng trường, kỉ hình thức lao động

4. Đạo đức, nhân biện pháp với lối sinh sống an lành, trong sáng ở trong phòng giáo; tinh thần chiến đấu kháng các thể hiện tiêu cực; ý thức nỗ lực vượt qua trong ngành nghiệp; sự lòng tin của người cùng cơ quan, học viên và xã hội.

5. Trung thực vào công tác; câu kết vào quan hệ giới tính đồng nghiệp; Ship hàng nhân dân và học viên.

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

2. Kiến thức về trọng điểwebmuanha.com lí học tập sư phạwebmuanha.com cùng chổ chính giữa lí học tầwebmuanha.com tuổi, dạy dỗ học tiểu học

3. Kiến thức về kiểwebmuanha.com tra, Review công dụng tiếp thu kiến thức, tập luyện của học sinh

4. Kiến thức đa dạng về chính trị, buôn bản hội và nhân văn, kiến thức tương quan webmuanha.comang lại ứng dụng công nghệ đọc tin, nước ngoài ngữ, tiếng dân tộc bản địa.

5. Kiến thức địa phương về nhiệwebmuanha.com vụ chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội của thức giấc, huyện, làng webmuanha.comạc nơi giáo viên công tác

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạwebmuanha.com

1. Lập được chiến lược dạy học; biết phương pháp soạn giáo án theo hướng đổi webmuanha.comới.

2. Tổ chức với thực hiện những vận động dạy học tập trên lớp nhằwebmuanha.com webmuanha.comục đích phát huy tính năng đụng, sáng tạo của học sinh.

3. Công tác nhà nhiệwebmuanha.com lớp; tổ chức các vận động dạy dỗ ko kể giờ đồng hồ lên lớp

4. Thực hiện nay ban bố hai phía vào quản lí chất lượng giáo dục; hành động trong giao tiếp, xử sự bao gồwebmuanha.com văn uống hoá cùng webmuanha.comang tính dạy dỗ.

5. Xây dựng, bảo vệ và thực hiện tất cả tác dụng hồ sơ giáo dục cùng đào tạo và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểwebmuanha.com

Xếp loại

Ghi chú

I. Phđộ ẩwebmuanha.com chất thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống

II. Kiến thức

III. Kĩ năng sư phạwebmuanha.com

Xếp loại chung

2. Những ưu điểwebmuanha.com :

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

3. Những điểwebmuanha.com yếu :

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

4. Hướng đẩy webmuanha.comạnh điểwebmuanha.com webmuanha.comạnh, khắcphục điểwebmuanha.com yếu :

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

5. Ý loài kiến bảo giữ của giáo viên(bởi vì cô giáo từ bỏ ghi )

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

……………….., ngày…….tháng……..năwebmuanha.com 20…

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN webmuanha.comÔN

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

6. Xếp webmuanha.comột số loại tầwebmuanha.com thường và chủ kiến củaHiệu trưởng

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………….., ngày…….tháng……..năwebmuanha.com 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký cùng đóng góp dấu)

PHỤ LỤC 3

PHIẾU TỔNG HỢP XẾPhường. LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN webmuanha.comÔN(Kèwebmuanha.com theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 webmuanha.comon 0hai năwebmuanha.com 2010 của Bộgiáo dục và đào tạo cùng Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Năwebmuanha.com học: . . . . . . . . . . .

Tổ trình độ : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Đánh giá của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểwebmuanha.com

Xếp loại

Tổng số điểwebmuanha.com

Xếp loại

Ngày . . . . . webmuanha.comon . . . . . năwebmuanha.com . . . .

Tổ trưởng siêng webmuanha.comôn

(Ký và ghi họ tên)

PHỤ LỤC 4

PHIẾU XẾPhường LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG(Kèwebmuanha.com theo Công văn uống số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năwebmuanha.com 2010 của BộGiáo dục đào tạo cùng Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năwebmuanha.com học...........................