Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 8 được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo biên soạn giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập, rèn luyện kĩ năng giải bài bác tập hóa học.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 8

Nội dung sách bao gồm 6 chương:

– chất – Nguyên tử – Phân tử

– phản ứng hóa học

– Mol và giám sát hóa học

– Oxy ko khí

– Hidro. Nước

– Dung dịch

– Phụ lục


CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Hóa học – hóa học 8Bài 3. Bài thực hành thực tế 1Bài 4. Nguyên tử – hóa học 8Bài 5. Nguyên tố hóa học – chất hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tửBài 7. Bài thực hành 2Bài 8. Bài rèn luyện 1 – hóa học 8Bài 9. Phương pháp hóa họcBài 10. Hóa trị – chất hóa học 8Bài 11. Bài luyện tập 2Đề kiểm soát 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 8Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự chuyển đổi chấtBài 13. Phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành thực tế 3Bài 15. Định cơ chế bảo toàn cân nặng – hóa học 8Bài 16. Phương trình hóa học – hóa học 8Bài 17. Bài rèn luyện 3Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 2 – chất hóa học 8Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – hóa học 8Bài 19. Thay đổi giữa trọng lượng thể tích và lượng chấtBài 20. Tỉ khối của hóa học khíBài 21. Tính theo cách làm hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23. Bài rèn luyện 4Đề kiểm soát 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – chất hóa học 8Đề kiểm tra học kì 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. đặc thù của oxiBài 25. Sự lão hóa – làm phản ứng hóa thích hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – bội phản ứng phân hủyBài 28. Bầu không khí – Sự cháyBài 29. Bài luyện tập 5 – chất hóa học 8Bài 30. Bài thực hành thực tế 4Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđroBài 32. Bội phản ứng thoái hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – bội nghịch ứng thếBài 34. Bài luyện tập 6 – hóa học 8Bài 35. Bài thực hành thực tế 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – muối hạt – hóa học 8Bài 38. Bài luyện tập 7Bài 39. Bài thực hành 6Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ tung của một hóa học trong nước – chất hóa học 8Bài 42. Nồng độ dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44. Bài luyện tập 8 – hóa học 8Bài 45. Bài thực hành thực tế 7Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 6 – hóa học 8Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – chất hóa học 8Đề kiểm tra học kì 2 – hóa học 8

Xem thêm: Bằng Topica Có Giá Trị Không, Xôn Xao Mô Hình Học Mới: Đại Học Trực Tuyến Ftu

*

*

*

*

*

Đắc nhân tâm – How to lớn win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, hút khách nhất và tất cả tầm...
Tải Sách Miễn phí tổn là website đọc sách, phát âm truyện online; cài đặt sách, tải truyện miễn phí. Ebook các định dạng pdf/epub/mobi/prc/azw3 được sưu tầm từ nhiều nguồn bên trên internet. Chúng ta cũng có thể đọc online hoặc download về máy nhằm tiện theo dõi.