Thủ tục thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

*
(Hình ảnh: Thủ tục thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước)

** Căn cứ Thông tư số 84/2016/TT-BTC do bộ Tài chính vừa ban hành áp dụng cho 5 đối tượng:

– Người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bạn đang xem: Tài khoản thu ngân sách nhà nước 7111

– Các cơ quan thuế.

– Các cơ quan kho bạc nhà nước

– Các ngân hàng

– Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu nộp các khoản thuế và thu nội địa.

Thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với: các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật, không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem thêm: Nhân Dân Tệ "Tuột Dốc" Có Ảnh Hưởng Của Phá Giá Đồng Nhân Dân Tệ Đến Việt Nam

Bạn đang xem: Thủ tục thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

Các thủ tục khác về thu, nộp ngân sách nhà nước không được hướng dẫn tại thông tư này tiếp tục thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

** Trích đoạn Thông tư 84/2016/TT-BTC:

“………Điều 3. Ngày nộp thuế

1. Trường hợp nộp thuế qua giao dịch điện tử, ngày nộp thuế là ngày hệ thống thanh toán của ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế/ người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp thuế điện tử.

2. Trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch, ngày nộp thuế là ngày ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước thu tiền mặt hoặc trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế/người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ cấp cho người nộp thuế/người nộp thay.

3. Trường hợp nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu thuế, ngày nộp thuế là ngày người nộp thuế/người nộp thay nộp tiền mặt cho tổ chức ủy nhiệm thu thuế, hoặc ngày thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế/người nộp thay để nộp thuế và được ghi nhận trên biên lai, chứng từ do tổ chức ủy nhiệm thu thuế cấp cho người nộp thuế/người nộp thay……..”

** Download Thông tư hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước thuế thu nội địa:

Các bạn chat với nhân viên tư vấn để tải nhé!

Bài viết: Thủ tục thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

*

Tags từ khóa: các cơ quan thu ngân sách nhà nước – hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước – quy trình thu ngân sách nhà nước – tài khoản thu ngân sách nhà nước 7111 – c1-11/ns theo thông tư 84/2016/tt-btc – lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước – mã cơ quan thu ngân sách nhà nước – cách điền thư tra soát