Tài liệu liên quan

Tài liệu Thđộ ẩm định làm hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư các đại lý. pptx

Bạn đang xem: Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 pdf

Tài liệu Thẩm định hồ sơ, xét thừa nhận đạt tiêu chuẩn chỉnh chức vụ giáo sư, phó giáo sư trên Hội đồng chức danh giáo sư đại lý. pptx 418 0
Tài liệu Thđộ ẩm định làm hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó giáo sư trên Hội đồng chức vụ giáo sư ngành, liên ngành. pptx
Tài liệu Thđộ ẩm định làm hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chỉnh chức vụ giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành. pptx 376 0
Tài liệu Thđộ ẩm định làm hồ sơ, xét thừa nhận đạt tiêu chuẩn chỉnh chức danh giáo sư, phó giáo sư trên Hội đồng Chức danh giáo sư công ty nước pdf
Tài liệu Thẩm định hồ sơ, xét thừa nhận đạt tiêu chuẩn chỉnh chức danh GS, phó giáo sư trên Hội đồng Chức danh GS nhà nước pdf 391 0
Tài liệu Thđộ ẩm định làm hồ sơ, xét thừa nhận đạt tiêu chuẩn chức vụ GS, phó giáo sư trên Hội đồng chức vụ GS đại lý ppt
Tài liệu Thđộ ẩm định làm hồ sơ, xét thừa nhận đạt tiêu chuẩn chức vụ giáo sư, phó giáo sư trên Hội đồng chức danh GS cơ sở ppt 335 0
HƯỚNG DẪN tiêu chuẩn chỉnh và các bước xét chọn hộ nông dân cấp dưỡng kinh doanh xuất sắc các cấp 14 3,701 47
Tài liệu Hủy vứt thừa nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, tước bỏ công nhận chức vụ GS, phó GS Thông tin pptx

Xem thêm: Nhện Nhà Có Độc Không Nên Giết Nhện Sống Trong Nhà Bạn? Cứ Gặp Nhện Là Đánh

Tài liệu Hủy bỏ thừa nhận đạt tiêu chuẩn chỉnh chức vụ giáo sư, phó giáo sư, tước vứt công nhận chức danh GS, phó giáo sư Thông tin pptx 303 0
Tài liệu Hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó GS, tước đoạt quăng quật công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư pptx
Tài liệu Hủy vứt thừa nhận đạt tiêu chuẩn chỉnh chức vụ giáo sư, phó GS, tước bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư pptx 294 0
Thông tư số 06 năm ngoái TT-BKHCN về tiêu chuẩn chỉnh chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Ssinh hoạt Khoa học và Công nghệ
Thông tứ số 06 năm ngoái TT-BKHCN về tiêu chuẩn chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Ssinh sống Khoa học tập với Công nghệ 5 173 0
Thông bốn Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Ssinh sống Y tế nằm trong Ủy ban nhân dân thức giấc, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương
Thông tứ Quy định tiêu chuẩn chỉnh chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế nằm trong Ủy ban nhân dân tỉnh giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương 5 199 0
V v thđộ ẩm tra làm hồ sơ kiến nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông xã mới đến buôn bản Đức Thạnh năm 2017 21 98 0
V v thẩm tra hò sơ kiến nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn bắt đầu cho làng mạc Đức Hoà năm 2017 20 74 0