Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a) Đặc điểm đô thị hóa

- Tỉ lệ dân thành thị tăng nhưng vẫn còn thấp (27,4% năm 2007).

Bạn đang xem: Tại sao tỉ lệ dân thành thị ngày càng tăng

- Quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra với tốc độ ngày càng cao, thể hiện ở việc mở rộng quy mô các thành phố và sự lan tỏa lối sống thành thị về các vùng nông thôn. Tuy nhiên, trình độ đô thị hoá còn thấp (cơ sở hạ tầng của các đô thị như: hệ thống giao thông, điện, nước, các công trình phúc lợi xã hội,... vẫn còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực và thế giới).

- Phần lớn các đô thị nước ta thuộc loại vừa và nhỏ, phân bố tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển.

b) Tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng là do nước ta đang diễn ra quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá; đồng thời đô thị có điều kiện sống thuận lợi hơn.


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Tại sao tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng ?

 


Lớp 12 Địa lý
2
0
Gửi Hủy

Tỉ lệ dân thành thị nước ta tăng do ở nước ta đang diễn ra quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; đồng thời đô thị có điều kiện sống thuận lợi hơn.


Đúng 0

Bình luận (0)

Công nghiệp hóa là nhân tố trực tiếp dẫn tới quá trình đô thị hóa, trong đó có tỉ lệ dân thành thị. Quá trình công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ làm tỉ lệ dân thành thị tăng.


Đúng 0
Bình luận (0)

Tỉ lệ dân số thành thị nước ta ngày càng tăng là do:

A. quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa

B. phân bố lại dân cư giữa các vùng

C. đời sống nhân dân thành thị nâng cao

D. ngành nông - lâm - thủy sản phát triển


Lớp 12 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Hướng dẫn: SGK/78, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: A


Đúng 0

Bình luận (0)

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng là

A. chính sách phân bố lại dân cư giữa các vùng

B. chất lượng cuộc sống ở thành thị tốt hơn

C. quá trình công nghiệp hóa

D. dân nông thôn ra thành thị tìm việc làm


Lớp 12 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Công nghiệp hóa là nhân tố trực tiếp dẫn tới quá trình đô thị hóa, trong đó có tỉ lệ dân thành thị. Quá trình công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ làm tỉ lệ dân thành thị tăng.

=> Chọn đáp án C


Đúng 0

Bình luận (0)

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ trọng dân số thành thị nước ta ngày càng tăng là

A. Quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá

B. Phân bố lại dân cư giữa các vùng

C. Ngành nông - lâm - ngư nghiệp phát triển

D. Đời sống nhân dân thành thị nâng cao


Lớp 12 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ trọng dân số thành thị của nước ta ngày càng tăng là do

A.

Xem thêm: Giá Như Anh Là Người Vô Tâm Remix ), Giá Như Anh Là Người Vô Tâm Remix

nâng cao đời sống dân thành thị.

B. mở rộng thị trường tiêu thụ ở đô thị.

C. phân bố lại dân cư giữa các vùng.

D. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa.


Lớp 0 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Tỉ trọng dân số thành thị nước ta ngày càng tăng, nguyên nhân chủ yếu là do đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa đã thu hút nhiều dân cư về khu vực thành thị để sinh sống làm việc.


Đúng 0

Bình luận (0)

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ trọng dân số thành thị của nước ta ngày càng tăng là do

A. nâng cao đời sống dân thành thị

B. mở rộng thị trường tiêu thụ ở đô thị

C. phân bố lại dân cư giữa các vùng

D. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa


Lớp 0 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Tỉ trọng dân số thành thị nước ta ngày càng tăng, nguyên nhân chủ yếu là do đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa đã thu hút nhiều dân cư về khu vực thành thị để sinh sống làm việc


Đúng 0

Bình luận (0)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh sự phân bố dân cư đô thị nước ta phù hợp với sự phân bố của hoạt động công nghiệp. Giải thích tại sao dân thành thị nước ta ngày càng tăng.


Lớp 12 Địa lý
1
0
Gửi Hủy

HƯỚNG DẪN

- Các nơi tập trung nhiều đô thị, nhất là đô thị có quy mô lớn và trung bình thường ở các khu vực tập trung công nghiệp: Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, dải công nghiệp Đông Nam Bộ; tiếp đến là Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải miền Trung.

- Các nơi có ít đô thị và nhiều đô thị có quy mô nhỏ thường là ở vùng có hoạt động công nghiệp thưa thớt và hạn chế phát triển, tập trung chủ yếu ở trung du và miền núi: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, miền núi gò đồi Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ...

- Nguyên nhân sự phù hợp về phân bố giữa đô thị và phân bố hoạt động công nghiệp là do tác động chủ yếu của công nghiệp hóa đến đô thị hóa, sự hình thành và phát triển các đô thị liên quan trực tiếp đến sự phát triển của công nghiệp.

- Dân số đô thị nước ta ngày càng tăng nhanh do các nhân tố tác động:

+ Quá trình công nghiệp hóa phát triển làm tỉ lệ dân đô thị tăng nhanh, mở rộng đô thị đã có hoặc làm xuất hiện đô thị mới, phổ biến lối sống đô thị rộng rãi.