Nhìn bình thường, với bài toán ko thay đổi quy định tuyển chọn sinch 2021 của Bộ GD và ĐT, các mã tổ hợp môn xét tuyển ĐH, cao đẳng trong trong năm này cũng không có biến hóa gì so với năm 20đôi mươi.

Bạn đang xem: Toán văn giáo dục công dân là khối gì

*

lúc đăng ký dự thi, thí sinch đề xuất nắm rõ mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chủ yếu quy năm 2021 để lựa chọn tổ hợp môn thi cân xứng với ngành xét tuyển chọn và vắt to gan lớn mật của chính mình.

Xem thêm: Các Bài Tập Yoga Tại Nhà Đơn Giản

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ thiết yếu quy

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chính quy được triển khai phụ thuộc vào văn bản gợi ý theo Công vnạp năng lượng số 310/KTKĐCLGD-TS ngày 20 tháng 03 năm năm ngoái của Sở Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra. Bảng mã hóa các tổ hợp môn thi với xét tuyển Đại học, Cao đẳng thiết yếu quy được Cục Khảo thí cùng Kiểm định unique dạy dỗ, Bộ GD&ĐT những thống kê.

Theo kia, mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn bao gồm 10 tổ hợp môn thi truyền thống lâu đời với 91 tổng hợp môn thi mới. Trong khi, những ngôi trường Đại học tập, CĐ chắt lọc những tổ hợp môn xét tuyển phụ thuộc vào ngành đào tạo và giảng dạy với đòi hỏi riêng của mỗi ngôi trường.

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2021 cụ thể nhỏng sau:
STTMã tổ hợpTổ đúng theo các môn xét tuyển
Các mã tổ hợp môn khối hận A (môn Tân oán với 2 môn khác)
1A00Toán, Vật Lý, Hóa Học
2A01Tân oán, Vật Lý. Tiếng Anh
3A02Tân oán, Vật lí, Sinch học
4A03Tân oán, Vật lí, Lịch sử
5A04Toán thù, Vật lí, Địa lí
6A05Tân oán, Hóa học tập, Lịch sử
7A06Toán thù, Hóa học, Địa lí
8A07Toán, Lịch sử, Địa lí
9A08Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
10A09Tân oán, Địa lý, Giáo dục công dân
11A10Toán thù, Lý, giáo dục và đào tạo công dân
12A11Toán thù, Hóa, giáo dục và đào tạo công dân
13A12Toán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, KH xóm hội
14A14Tân oán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Địa lí
15A15Toán thù, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Địa lí
16A16Toán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Ngữ văn
17A17Tân oán, Vật lý, Khoa học tập xã hội
18A18Toán thù, Hoá học, Khoa học tập thôn hội
Các mã tổng hợp môn khối B (môn Tân oán, Sinch học tập với 1 môn khác)
19B00Tân oán, Hóa Học, Sinch Học
20B01Toán thù, Sinch học tập, Lịch sử
21B02Tân oán, Sinh học, Địa lí
22B03Tân oán, Sinc học, Ngữ văn
23B04Toán thù, Sinh học tập, Giáo dục công dân
24B05Toán, Sinch học tập, Khoa học tập xã hội
25B08Tân oán, Sinc học, Tiếng Anh
Các mã tổng hợp môn kăn năn C (môn Ngữ văn và 2 môn khác)
26C00Ngữ Văn uống, Lịch Sử, Địa Lý
27C01Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Vật lí
28C02Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Hóa học
29C03Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Lịch sử
30C04Ngữ văn uống, Toán thù, Địa lí
31C05Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Hóa học
32C06Ngữ văn, Vật lí, Sinch học
33C07Ngữ văn uống, Vật lí, Lịch sử
34C08Ngữ văn uống, Hóa học tập, Sinh học
35C09Ngữ văn uống, Vật lí, Địa lí
36C10Ngữ văn, Hóa học tập, Lịch sử
37C12Ngữ văn uống, Sinh học, Lịch sử
38C13Ngữ văn, Sinc học tập, Địa lí
39C14Ngữ văn uống, Toán, Giáo dục đào tạo công dân
40C15Ngữ văn, Tân oán, Khoa học Xã hội
41C16Ngữ văn uống, Vật lí, Giáo dục công dân
42C17Ngữ văn uống, Hóa học tập, giáo dục và đào tạo công dân
43C19Ngữ văn uống, Lịch sử, Giáo dục công dân
44C20Ngữ văn uống, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân
Các mã tổ hợp môn khối D (môn Ngoại ngữ với 2 môn khác)
45D01Ngữ Văn, Tân oán, Tiếng Anh
46D02Ngữ Văn uống, Toán, Tiếng Nga
47D03Ngữ văn uống, Toán thù, Tiếng Pháp
48D04Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Trung
49D05Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Tiếng Đức
50D06Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
51D07Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Anh
52D08Tân oán, Sinh học tập, Tiếng Anh
53D09Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
54D10Toán, Địa lí, Tiếng Anh
55D11Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Anh
56D12Ngữ vnạp năng lượng, Hóa học, Tiếng Anh
57D13Ngữ văn uống, Sinh học, Tiếng Anh
58D14Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Anh
59D15Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh
60D16Toán thù, Địa lí, Tiếng Đức
61D17Tân oán, Địa lí, Tiếng Nga
62D18Toán thù, Địa lí, Tiếng Nhật
63D19Toán thù, Địa lí, Tiếng Pháp
64D20Tân oán, Địa lí, Tiếng Trung
65D21Toán thù, Hóa học, Tiếng Đức
66D22Tân oán, Hóa học, Tiếng Nga
67D23Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
68D24Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Pháp
69D25Toán thù, Hóa học tập, Tiếng Trung
70D26Tân oán, Vật lí, Tiếng Đức
71D27Tân oán, Vật lí, Tiếng Nga
72D28Tân oán, Vật lí, Tiếng Nhật
73D29Tân oán, Vật lí, Tiếng Pháp
74D30Tân oán, Vật lí, Tiếng Trung
75D31Tân oán, Sinh học, Tiếng Đức
76D32Tân oán, Sinch học, Tiếng Nga
77D33Tân oán, Sinch học tập, Tiếng Nhật
78D34Toán, Sinc học tập, Tiếng Pháp
79D35Toán thù, Sinh học, Tiếng Trung
80D41Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
81D42Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Nga
82D43Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Nhật
83D44Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
84D45Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
85D52Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng Nga
86D54Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng Pháp
87D55Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Trung
88D61Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Đức
89D62Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
90D63Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Nhật
91D64Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Pháp
92D65Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Trung
93D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ văn, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nga
95D69Ngữ Vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nhật
96D70Ngữ Văn uống, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Pháp
97D72Ngữ văn uống, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Anh
98D73Ngữ văn, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Đức
99D74Ngữ văn, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nga
100D75Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nhật
101D76Ngữ văn, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Pháp
102D77Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
103D78Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập làng hội, Tiếng Anh
104D79Ngữ văn uống, Khoa học tập buôn bản hội, Tiếng Đức
105D80Ngữ văn, Khoa học tập làng hội, Tiếng Nga
106D81Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập xã hội, Tiếng Nhật
107D82Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học thôn hội, Tiếng Pháp
108D83Ngữ văn, Khoa học tập xóm hội, Tiếng Trung
109D84Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
110D85Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Đức
111D86Toán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nga
112D87Tân oán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Pháp
113D88Tân oán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
114D90Tân oán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Anh
115D91Toán thù, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Pháp
116D92Tân oán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Đức
117D93Toán thù, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nga
118D94Toán thù, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Nhật
119D95Tân oán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
120D96Toán, Khoa học buôn bản hội, Anh
121D97Toán, Khoa học xóm hội, Anh
122D98Toán thù, Khoa học tập xóm hội, Tiếng Đức
123D99Tân oán, Khoa học thôn hội, Tiếng Nga
 Các mã tổ hợp môn kân hận Năng khiếu (có một hoặc 2 môn năng khiếu)
124H00Ngữ văn uống, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
125H01Toán, Ngữ văn, Vẽ
126H02Tân oán, Vẽ Hình họa thẩm mỹ, Vẽ trang trí màu
127H03Toán thù, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
128H04Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ văn uống, Khoa học làng mạc hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Tân oán, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Toán thù, Tiếng Anh, Tin học
134M00Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Toán thù, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
137M03Văn uống, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
138M04Tân oán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa
139M09Tân oán, NK Mầm non 1( đề cập cthị xã, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
140M10Tân oán, Tiếng Anh, NK1
141M11Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Tiếng Anh
142M13Tân oán, Sinh học tập, Năng khiếu
143M14Ngữ văn uống, Năng khiếu báo chí truyền thông, Toán
144M15Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
145M16Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Vật lý
146M17Ngữ văn uống, Năng năng khiếu báo mạng, Lịch sử
147M18Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Toán
148M19Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Hình ảnh báo chí truyền thông, Tiếng Anh
149M20Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
150M21Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
151M22Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu quay phlặng truyền hình, Toán
152M23Ngữ văn uống, Năng năng khiếu tảo phim truyền họa, Tiếng Ạnh
153M24Ngữ văn uống, Năng năng khiếu con quay phlặng truyền họa, Vật lý
154M25Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu cù phlặng tivi, Lịch sử
155N00Ngữ văn, Năng năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
156N01Ngữ vnạp năng lượng, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
157N02Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụ
158N03Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
159N04Ngữ Văn, Năng năng khiếu diễn giả, Năng khiếu
160N05Ngữ Vnạp năng lượng, Xây dựng kịch phiên bản sự kiện, Năng khiếu
161N06Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
162N07Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
163N08Ngữ văn , Hòa tkhô giòn, Phát triển chủ đề với phổ thơ
164N09Ngữ vnạp năng lượng, Hòa tkhô hanh, Bốc thăm đề- chỉ đạo trên chỗ
165R00Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Năng năng khiếu báo chí
166R01Ngữ vnạp năng lượng, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Biểu diễn thẩm mỹ, Năng năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật
170R05Ngữ vnạp năng lượng, giờ Anh, Năng khiếu kiến thức và kỹ năng truyền thông
171S00Ngữ văn uống, Năng năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
172S01Toán, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
173T00Toán, Sinch học, Năng khiếu TDTT
174T01Toán, Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu TDTT
175T02Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ vnạp năng lượng, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Tân oán, Lý, Năng khiếu TDTT
178T05Ngữ văn, Giáo dục đào tạo công dân, Năng kiếu
179V00Toán thù, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Toán, Ngữ vnạp năng lượng, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Tân oán, Tiếng Anh
182V03VẼ MT, Toán thù, Hóa
183V04Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Toán thù, giờ Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Tân oán, giờ đồng hồ Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Tân oán, giờ Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Toán thù, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật