Thông tứ 01/2016/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức triển khai với hoạt động của ngôi trường ít nhiều dân tộc bản địa nội trú dụng cụ về tổ chức cùng làm chủ nhà ngôi trường PTDTNT; nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy giáo, nhân viên cấp dưới và học sinh; tuyển chọn sinch và tổ chức triển khai chuyển động giáo dục.

Bạn đang xem: Trường dân lập tuyển giáo viên 2016

 

1. Tổ chức và cai quản bên ngôi trường thêm dân tộc bản địa nội trú

Thông tứ 01 giải pháp trường PTDTNT được thành lập Khi bao gồm đủ những điều kiện sau:

- Có đề án thành lập và hoạt động ngôi trường phù hợp với quy hoạch cách tân và phát triển kinh tế - thôn hội cùng quy hướng mạng lưới cơ sở giáo dục;

- Đề án Thành lập ngôi trường rộng lớn dân tộc bản địa nội trú xác định rõ kim chỉ nam, nhiệm vụ, lịch trình cùng ngôn từ giáo dục; khu đất đai, đại lý đồ dùng hóa học, thiết bị, địa điểm dự con kiến tạo ra ngôi trường PTDTNT, tổ chức cỗ máy, nguồn lực có sẵn và tài chính; phương hướng kế hoạch xây dừng cùng cải cách và phát triển bên ngôi trường PTDTNT.

2. Nhiệm vụ cùng quyền lợi và nghĩa vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cô giáo, nhân viên với học sinh ngôi trường ít nhiều dân tộc nội trú

Nhiệm vụ và quyền lợi của học viên ngôi trường PTDTNT được Thông bốn số 01/2016/BGDĐT điều khoản nhỏng sau:

Ngoài những nhiệm vụ cùng quyền lợi của học viên trên Điều lệ trường trung học tập hiện hành, học sinh trường PTDTNT còn tồn tại nhiệm vụ với nghĩa vụ và quyền lợi sau:

- Giữ gìn bạn dạng sắc văn hóa của dân tộc bản địa bản thân, tôn kính văn hóa của các dân tộc bản địa khác.

- Chấp hành tráng lệ sự cắt cử đi học ngành, nghề và sự cắt cử công tác theo trải đời của địa phương.

- Được nạp năng lượng, sinh hoạt, sinch hoạt vào khu nội trú cùng được hưởng những chế độ ưu tiên, ưu đãi theo dụng cụ.

3. Tuyển sinc với tổ chức chuyển động giáo dục

Thông bốn 01 năm năm nhâm thìn của Sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy nguyên tắc ngôi trường PTDTNT thực hiện lịch trình dạy dỗ với các chuyển động dạy dỗ của cấp cho học tập rộng lớn tương ứng được pháp luật tại Điều lệ ngôi trường trung học tập hiện hành, mà còn còn triển khai công tác cùng các hoạt động dạy dỗ đặc thù theo Điều 21 Thông tứ số 01/2016, vào đó:

Trường PTDTNT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo phía dẫn của Sở giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo. Căn uống cđọng chương trình dạy dỗ cùng kế hoạch thời gian năm học, nhà trường gây ra chiến lược dạy học tập cùng tổ chức triển khai những chuyển động dạy dỗ tương xứng cùng với ĐK trong phòng trường cùng đối tượng người sử dụng học viên.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 01/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 mon 01 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘITRÚ

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtGiáo dục ngày 25 mon 11 năm 2009;

Căn cứ đọng Nghị định số 32/2008/NĐ-CP. ngày19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ pháp luật tính năng, nhiệm vụ, quyền lợi với cơcấu tổ chức của Sở Giáo dục với Đào tạo;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước chế độ chimáu với hướng dẫn thi hànhmột vài điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CPhường. ngày 11/5 năm2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước điều khoản chimáu cùng hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CPngày 09 tháng 0một năm 2013 của nhà nước sửa đổi điểmb khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CPhường ngày 101/05 năm 2011 củaChính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02tháng 8 năm 2006 của nhà nước vẻ ngoài chi tiết vàgiải đáp thực hành một trong những điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ đọng Nghị định số 115/2010/NĐ-CP. ngày 24 mon 12 năm 2010 của nhà nước vẻ ngoài trách rưới nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn uống cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 29 tháng 5 năm năm ngoái của Sở Giáo dục với Đào tạo thành với Sở Nội vụ lí giải vềchức năng, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi với tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sngơi nghỉ Giáo dục đào tạo với Đào tạothuộc Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, tỉnh thành trực ở trong Trung ương, PhòngGiáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban dân chúng thị xã, quận,thị làng, thị trấn trực thuộc tỉnh;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Giáodục dân tộc bản địa,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạoban hành Thông bốn ban hành Quy chế tổ chức triển khai với buổi giao lưu của trường phổ thôngdân tộc bản địa nội trú.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông bốn này Quy chế tổ chứcvới hoạt động của ngôi trường diện tích lớn dân tộc nội trú.

Điều 2. Thông tứ này có hiệu lực hiện hành thực hành kể từ ngày 02tháng 03 năm năm 2016.

Thông bốn này thay thế Quyết định số49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào tạoban hành Quy chế tổ chức triển khai cùng hoạt động của ngôi trường ít nhiều dân tộc bản địa nội trú vàThông tứ số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31 mon 3 năm 2009 của Bộ trưởng Sở Giáo dụcvới Đào tạo ra về việc sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 10 cùng Điều 13 của Quy chế tổ chức vàhoạt động vui chơi của trường phổ quát dân tộc bản địa nội trú.

Điều 3. Chánh Văn uống chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo dân tộc bản địa,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở trong Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành, Thủ trưởng cácSở bao gồm những cửa hàng dạy dỗ thực hiện huấn luyện và đào tạo học viên hệ thêm dân tộc nội trú,Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh giấc, đô thị trực ở trong Trung ương, Giám đốc sởgiáo dục với đào tạo và giảng dạy, Hiệu trưởng những trường càng nhiều dân tộc nội trú, trườngPhổ thông Vùng cao Việt Bắc, Hữu Nghị 80 và Hữu Nghị T78 Chịu đựng trách rưới nhiệm thihành Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Văn uống phòng Quốc hội; - Văn chống Chính phủ; - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Tkhô giòn niên, Thiếu niên cùng Nhi đồng của Quốc hội; - Hội đồng dân tộc bản địa Quốc Hội; - Các Bộ, phòng ban ngang Sở, cơ quan ở trong Chính phủ; - Ban Tulặng giáo Trung ương; - Cục KTVBQPPL (Sở Tư pháp); - Công báo; - Nhỏng Điều 3; - Website Chính phủ; - Website Sở GDĐT; - Lưu: VT, Vụ GDDT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

QUY CHẾ

Cmùi hương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Quy chế này giải pháp về tổ chức vàhoạt động vui chơi của ngôi trường rộng rãi dân tộc bản địa nội trú (sau đây viết tắt là PTDTNT) baogồm: tổ chức triển khai và cai quản đơn vị trường; nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của hiệu trưởng, phó hiệutrưởng, giáo viên, nhân viên cấp dưới cùng học sinh; tuyển chọn sinch với tổ chức triển khai hoạt động giáodục.

2. Quy chế này vận dụng so với cácngôi trường PTDTNT, tổ chức triển khai và cá nhân có tương quan.

Các trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc,Hữu Nghị 80 với Hữu Nghị T78, những cửa hàng giáo dục bao gồm huấn luyện và giảng dạy học sinh hệ PTDTNTtrực ở trong các bộ được vận dụng Quy chế này nhằm tổ chức triển khai vận động dạy dỗ trongcông ty trường.

3. Trường PTDTNT được tổ chức và hoạtđộng theo những nguyên tắc của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học tập phổthông và trường phổ thông có tương đối nhiều cung cấp học tập (tiếp sau đây Call phổ biến là Điều lệ trườngtrung học) với các vẻ ngoài trên Quy chế này.

Điều 2. Mụctiêu, mục đích, đặc điểm của trường diện tích lớn dân tộc nội trú

1. Trường PTDTNT được Nhà nước thànhlập cho con trẻ dân tộc tphát âm số, con em gia đình những dân tộcđịnh cư lâu dài hơn trên vùng bao gồm ĐK kinh tế - buôn bản hội đặc trưng trở ngại nhằm mục tiêu gópphần chế tác nguồn đào tạo cán cỗ cùng mối cung cấp lực lượng lao động có quality mang lại vùng này.

2. Trường PTDTNT có vai trò quan liêu trọngvào sự nghiệp cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội với củng rứa bình an, quốc chống làm việc miềnnúi, vùng dân tộc tgọi số.

3. Trường PTDTNT là loại hình trườngchuyên biệt mang ý nghĩa hóa học thêm, dân tộc với nội trú.

Điều 3. Nhiệm vụ của trườngthêm dân tộc nội trú

Trường PTDTNT tiến hành các nhiệm vụcủa ngôi trường trung học tập vẻ ngoài trên Điều lệ trường trung học hiện nay hành với các nhiệmvụ sau:

1. Tuyển sinh đúng đối tượng người dùng cùng chỉtiêu được giao từng năm.

2. Giáo dục học sinh về chủ trương,chính sách dân tộc của Đảng với Nhà nước; bản sắc đẹp văn uống hóavới truyền thống lâu đời giỏi đẹp mắt của các dân tộc Việt Nam; ý thức tham mê gia ship hàng pháttriển kinh tế tài chính - xã hội nghỉ ngơi vùng trở ngại sau khoản thời gian giỏi nghiệp.

3. giáo dục và đào tạo năng lực sống cùng kỹ năngvận động thôn hội tương xứng với học sinh PTDTNT.

4. giáo dục và đào tạo lao cồn, phía nghiệp vàdạy dỗ nghề truyền thống lịch sử tương xứng cùng với năng lực của học viên với từng trải vạc triểntài chính - buôn bản hội của địa phương.

5. Tổ chức công tác làm việc nội trú mang đến họcsinch, đảm bảo an toàn 100% học sinh ở trong nhà ngôi trường được ăn, sinh hoạt nội trú.

6. Theo dõi, thống kê lại con số họcsinch vẫn giỏi nghiệp từng năm trong phòng trường liên tiếp học tập sinh hoạt cung cấp học, trình độ caohơn hoặc trsinh sống về địa phương tđê mê gia công tác làm việc, lao động cấp dưỡng nhằm đưa ra cácphương án nâng cao unique với tác dụng dạy dỗ.

Điều 4. Hệ thốngngôi trường nhiều dân tộc nội trú

1. Hệ thống ngôi trường PTDTNT bao gồm:

a) Trường PTDTNT cấp huyện đào tạo và giảng dạy cấptrung học đại lý (THCS) được Thành lập tại các thị trấn miền núi, hải hòn đảo, vùng dântộc;

b) Trường PTDTNT cấp cho tỉnh huấn luyện cấptrung học diện tích lớn (THPT) được thành lập trên các tỉnh giấc, thành thị trực thuộcTrung ương.

2. Trong trường phù hợp cần thiết, nhằm tạomối cung cấp cán cỗ là con em của mình những dân tộc bản địa thiểu số sinh hoạt vùng bao gồm ĐK kinh tế - xã hộiđặc biệt quan trọng trở ngại, Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thị trấn trực ở trong Trung ương (sauđây Hotline tầm thường là Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh) có thể giao chongôi trường PTDTNT cấp huyện huấn luyện cả cung cấp THPT; cỗ chính yếu hoàn toàn có thể giao mang đến cơ sởgiáo dục trực nằm trong tất cả đào tạo học sinh hệ phổ quát dân tộc nội trú đào tạo và huấn luyện cảhệ dự bị ĐH.

Điều 5. Tên ngôi trường,biển thương hiệu trường

1. Việc đánh tên trường PTDTNT thực hiệntheo chế độ sau:

a) Đối cùng với ngôi trường cấp cho huyện:

Trường PTDTNT + cấphọc tập + thương hiệu riêng (nếu như có) + thương hiệu đơn vị hành chính cấp thị xã.

b) Đối với ngôi trường cung cấp tỉnh:

Trường PTDTNT + cấp cho học + thương hiệu riêng(giả dụ có) + thương hiệu đơn vị chức năng hành bao gồm cấp cho tỉnh.

2. Tên trường được ghi trên quyết địnhthành lập, biển khơi thương hiệu trường, con vệt và sách vở giao dịch.

3. Biển thương hiệu ngôi trường ghi phần lớn nội dungsau:

a) Góc bên trên, bên trái:

- Đối với trường PTDTNT cấp thị trấn đàosinh sản cấp THCS:

+ Dòng máy nhất: Ủy ban nhân dân thị trấn (quận, thị thôn, thành phố) trựcở trong tỉnh giấc và thương hiệu thị xã (quận, thị thôn, thành phố) nằm trong tỉnh;

+ Dòng sản phẩm công nghệ hai: Phòng dạy dỗ cùng đàotạo thành.

- Đối với trường PTDTNT cấp tỉnh giấc vàngôi trường PTDTNT cấp cho thị trấn (tất cả cấp cho THPT):

+ Dòng vật dụng nhất: Ủy ban nhân dân thức giấc, đô thị và tên tỉnh giấc, thành phố trực nằm trong Trungương;

+ Dòng trang bị hai: Sngơi nghỉ giáo dục với huấn luyện.

b) Ở thân ghi tên trường theo quy địnhtrên khoản 1 của Như vậy.

c) Dưới thuộc là địa chỉ, số năng lượng điện thoạicủa nhà ngôi trường.

Điều 6. Cơ sở thứ chất cùng thiếtbị của trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú

Trường PTDTNT có cơ sở vật dụng chất, thiếtbị theo luật pháp tại Điều lệ trường trung học tập hiện nay hành và bảo đảm an toàn tiêu chí củangôi trường chuẩn giang sơn, hơn nữa còn có các hạng mục sau:

1. Khu nội trú gồm diện tích S sử dụng tốithiểu 6m2/học sinh.

2. Phòng sinh sống nội trú, đơn vị nạp năng lượng mang lại họcsinc với các trang sản phẩm công nghệ đương nhiên.

3. Nhà công vụ mang lại thầy giáo.

4. Nhà sinh hoạt, giáo dục văn uống hóadân tộc cùng với những sản phẩm cố nhiên.

5. Phòng học tập với lắp thêm dạy dỗ hướngnghiệp, dạy dỗ nghề phổ biến, nghề truyền thống của những dân tộc cân xứng với địaphương thơm.

Điều 7. Chínhsách ưu tiên đối với ngôi trường thêm dân tộc nội trú

1. Trường PTDTNT được ưu tiên đầu tưđại lý vật dụng hóa học, thiết bị, bố trí giáo viên, nhân viên cấp dưới và chi phí để đảm bảotiến hành chương trình, ngôn từ giáo dục và những câu chữ dạy dỗ đặc thù, việcdạy dỗ học, âu yếm, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh.

2. Cán cỗ cai quản, gia sư, nhânviên với học sinh của trường PTDTNT thừa hưởng cơ chế chiết khấu theo chế độ củaNhà nước.

3. Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh quy địnhbổ sung cập nhật chính sách ưu tiên của địa phương thơm so với ngôi trường PTDTNT (nếu như có), Ủyban quần chúng. # cung cấp thị xã luật pháp câu hỏi hỗ trợ về đầu tư chi tiêu cơ sở trang bị hóa học, trang bị,kinh phí đầu tư đến giáo viên, học viên và các chuyển động dạy dỗ của phòng trường (nếucó).

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢNLÝ NHÀ TRƯỜNG

Điều 8. Điều kiệnthành lập và hoạt động và ĐK sẽ được có thể chấp nhận được vận động giáo dục

1. Trường PTDTNT được ra đời khibao gồm đầy đủ các ĐK sau:

a) Có đề án thành lập và hoạt động trường phù hợpvới quy hoạch trở nên tân tiến tài chính - làng mạc hội cùng quy hướng màng lưới cơ sở giáo dụcđã làm được cấp bao gồm thđộ ẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án ra đời trường xác minh rõphương châm, trách nhiệm, công tác cùng câu chữ giáo dục; khu đất đai, đại lý vật dụng hóa học,sản phẩm, vị trí dự con kiến thiết kế trường, tổ chức cỗ máy, nguồn lực và tàichính; phương thơm hướng kế hoạch kiến thiết cùng phát triển nhà ngôi trường.

2. Trường PTDTNT được phép hoạt độngdạy dỗ lúc gồm đầy đủ các ĐK sau đây:

a) Có ra quyết định Ra đời trường;

b) Có đất đai, cửa hàng thiết bị hóa học, thiếtbị theo qui định trên Điều lệ ngôi trường trung học hiện hành với cơ chế trên Điều 6của Quy chế này;

c) Địa điểm của ngôi trường bảo đảm môi trường thiên nhiên dạy dỗ, bình an mang lại học sinh, gia sư, cán bộ và nhânviên;

d) Có lịch trình giáo dục với tài liệuđào tạo và giảng dạy, học hành phù hợp với mỗi cấp cho học tập theo quy định;

đ) Có đội ngũ nhà giáo với cán bộ quảnlý đạt tiêu chuẩn chỉnh về phẩm hóa học cùng đạt trình độ chuẩn chỉnh được đào tạo theo quy địnhcủa Luật Giáo dục đào tạo đối với cấp học; đủ về con số theo cơ cấu tổ chức về mô hình thầy giáo bảo vệ triển khai chương trình giáo dụcvới tổ chức các vận động giáo dục;

e) Có đầy đủ nguồn lực tài chính theo quyđịnh nhằm bảo đảm bảo trì cùng cải cách và phát triển vận động giáo dục;

g) Có Quy chế tổ chức triển khai cùng vận động củađơn vị ngôi trường.

Điều 9. Thẩm quyềnthành lập, có thể chấp nhận được hoạt động giáo dục

1. Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp tỉnhra quyết định Thành lập trường PTDTNT cấp tỉnh giấc và trườngPTDTNT cấp cho thị trấn.

Xem thêm: Nhà Cho Người Thu Nhập Thấp Ở Hà Nội Giá Rẻ Cho Người Thu Nhập Thấp 2021

2. Giám đốc ssinh hoạt giáo dục và đào tạoquyết định được cho phép vận động giáo dục đối với ngôi trường PTDTNT cung cấp thức giấc và trườngPTDTNT cấp thị trấn (gồm cấp THPT). Trưởng chống dạy dỗ cùng huấn luyện và đào tạo quyết định chophép chuyển động giáo dục đối với ngôi trường PTDTNT cấp cho huyệnđào tạo và giảng dạy cung cấp trung học cơ sở.

Điều 10. Hồ sơvà trình từ bỏ, giấy tờ thủ tục ra đời, cho phép vận động dạy dỗ so với ngôi trường phổthông dân tộc nội trú

1. Hồ sơ kiến nghị ra đời trườngPTDTNT có những văn uống bản vẻ ngoài trên Điều lệ ngôi trường trung học tập hiện nay hành.

2. Trình từ bỏ, thủ tục thành lập trườngPTDTNT

a) Slàm việc dạy dỗ và huấn luyện công ty trì xâydựng đề án và pân hận phù hợp với các cơ sở có liên quan đánh giá và thẩm định những nội dung quyđịnh tại khoản 1 Điều 8 của Quy chế này và lập hồ sơ theo cách thức trên khoản 1của Vấn đề này nhằm kiến nghị Ủy ban quần chúng cấp tỉnh ra quyếtđịnh Ra đời.

b) Ủy ban quần chúng cung cấp tỉnh giấc dấn hồsơ, để mắt tới điều kiện Thành lập trường theo điều khoản tại khoản 1 Điều 8 của Quychế này. Trong thời hạn 20 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhấn đầy đủ làm hồ sơ thích hợp lệ, Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh ra đưa ra quyết định Ra đời ngôi trường PTDTNT. Trường hợp chưa ra quyết định thành lậptrường, Ủy ban quần chúng cấp cho tỉnh giấc bao gồm vnạp năng lượng bạn dạng thông tin cho các cấp cho gồm thđộ ẩm quyềnhiểu rõ lí bởi cùng phía xử lý.

3. Hồ sơ ý kiến đề nghị cho phép công ty trườngvận động giáo dục bao gồm các văn uống bạn dạng công cụ tại Điều lệ ngôi trường trung học hiệnhành.

4. Trình từ, giấy tờ thủ tục được cho phép công ty trườngvận động giáo dục

a) Trường PTDTNT lập hồ sơ đề nghịđược cho phép hoạt động giáo dục theo lý lẽ tại khoản 3 của Điều này;

b) Phòng dạy dỗ với huấn luyện và giảng dạy (đối vớitrường PTDTNT cấp cho thị trấn đào tạo và huấn luyện cung cấp THCS), sngơi nghỉ giáo dục và huấn luyện và giảng dạy (so với trườngPTDTNT cấp cho tỉnh cùng ngôi trường PTDTNT cấp cho thị xã có cấp cho THPT) dìm làm hồ sơ, chăm chú điềukiện để được có thể chấp nhận được vận động giáo dục giải pháp trên khoản 2 Điều 8 của Quy chếnày.

Trong thời hạn trăng tròn ngày thao tác nói từngày dấn đầy đủ hồ sơ phù hợp lệ, trưởng chống dạy dỗ và đào tạo (so với trườngPTDTNT cung cấp huyện chỉ huấn luyện cấp cho THCS), người đứng đầu sngơi nghỉ giáo dục với huấn luyện và giảng dạy (đối vớitrường PTDTNT cung cấp thức giấc với trường PTDTNT cấp cho huyện có cấp THPT) ra ra quyết định có thể chấp nhận được bên ngôi trường tổ chức triển khai hoạt động dạy dỗ. Trường hợp chưađưa ra quyết định chất nhận được hoạt động dạy dỗ, ban ngành có thđộ ẩm quyền được cho phép hoạt độngdạy dỗ gồm văn bản thông tin đến công ty ngôi trường hiểu rõ lí vì với hướng giải quyết và xử lý.

Điều 11. Sáp nhập, chia, bóc tách,giải thể; đình chỉ hoạt động giáo dục so với ngôi trường thêm dân tộc bản địa nội trú

1. Việc sáp nhập, phân chia, bóc, giải thể,đình chỉ chuyển động giáo dục đối với trường PTDTNT triển khai theo hình thức tại Điềulệ trường trung học hiện hành.

2. Cấp có thđộ ẩm quyền quyết định thànhlập thì gồm thđộ ẩm quyền quyết định sáp nhập, phân tách, tách bóc, giảithể ngôi trường PTDTNT.

3. Cấp gồm thẩm quyền có thể chấp nhận được hoạt độngdạy dỗ thì gồm thđộ ẩm quyền đưa ra quyết định đình chỉ chuyển động dạy dỗ của phòng trường.

Điều 12. Cơ cấutổ chức của ngôi trường diện tích lớn dân tộc bản địa nội trú

1. Ngoài những tổ qui định tại Điều lệngôi trường trung học hiện tại hành, ngôi trường PTDTNT được Ra đời thêm không thực sự 03 tổ đểtriển khai những lĩnh vực công tác làm việc giáo dục đặc điểm của nhà ngôi trường như: thống trị họcsinc nội trú; quan tâm cùng nuôi dưỡng học sinh nội trú; support tư tưởng, giáo dụcnăng lực sống, Cống hiến và làm việc cho học viên nội trú. Việc Ra đời các tổ của ngôi trường bởi hiệu trưởngđơn vị trường ra quyết định.

2. Mỗi lớp học tập củangôi trường PTDTNT bao gồm không quá 35 học sinh.

Điều 13. Phân cấpquản ngại lý

1. Ssinh hoạt giáo dục và đào tạo giúp Ủy bandân chúng cung cấp tỉnh quản lí các trường PTDTNT cấp cho tỉnh với ngôi trường PTDTNT cung cấp huyện(tất cả cung cấp THPT).

2. Phòng giáo dục cùng huấn luyện và đào tạo giúp Ủyban quần chúng cấp cho huyện cai quản lí các ngôi trường PTDTNT cấp cho thị trấn đào tạo cấp THCS.

3. Trung tâm giáo dục gồm hệ PTDTNT trựcthuộc cỗ vì chưng cỗ chủ yếu làm chủ (bộ cốt yếu làm chủ về tổ chức, nhân sự, tàichính; slàm việc dạy dỗ với đào tạo và giảng dạy làm chủ về chuyên môn so với các đại lý giáo dục đóngbên trên địa bàn bao gồm đào tạo và giảng dạy cấp THPT; phòng giáo dục và huấn luyện quản ngại lí siêng mônđối với đại lý dạy dỗ đóng bên trên địa bàn chỉ đào tạo cấp THCS).

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀNHẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

Điều 14. Nhiệm vụ với quyền hạncủa hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Ngoài các trách nhiệm cùng quyền hạn đượcnguyên lý tại Điều lệ ngôi trường trung học hiện tại hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởngngôi trường PTDTNT còn có trách nhiệm với nghĩa vụ và quyền lợi sau:

1. Nắm vững chủ trương, thiết yếu sáchdân tộc bản địa của Đảng và Nhà nước.

2. Tổ chức thực hiện những trách nhiệm củangôi trường PTDTNT công cụ tại Điều 3 của Quy chế này.

3. Tích cực tìm hiểu văn hóa, ngữ điệu,phong tục, tập quán với điểm lưu ý tư tưởng học sinh các dân tộc bản địa thiểu số làm việc địa pmùi hương.

4. Tổ chức tiến hành lịch trình vàcác hoạt động dạy dỗ tương xứng với học sinh PTDTNT.

5. Phối hận hợp với tổ chức chính quyền, những cơquan đoàn thể, tổ chức thôn hội sinh sống địa pmùi hương vào câu hỏi quản ngại lí, nuôi chăm sóc vàquan tâm sức mạnh học viên.

6. Được bồi dưỡng về trình độ, nghiệpvụ với phương thức giáo dục, quan tâm học sinh PTDTNT và thừa kế các chính sách,chế độ chiết khấu theo lý lẽ của Nhà nước.

Điều 15. Nhiệm vụcùng nghĩa vụ và quyền lợi của giáo viên

Ngoài các trách nhiệm và quyền lợi đượcđiều khoản trên Điều lệ trường trung học hiện nay hành, giáo viên trường PTDTNT có nhiệmvụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau:

1. Chấp hành phân công của hiệu trưởng,phó hiệu trưởng trong tổ chức triển khai tiến hành các trách nhiệm của ngôi trường PTDTNT quy địnhtại Điều 3 của Quy chế này.

2. Tìm gọi và dạy dỗ chủ trương,chính sách dân tộc của Đảng cùng Nhà nước đến học sinh.

3. Tích rất tò mò văn hóa truyền thống, ngữ điệu,phong tục, tập tiệm và điểm sáng tâm lý học sinh những dân tộc thiểu số sinh sống địaphương.

4. Vận dụng cách thức dạy học tập, hìnhthức tổ chức dạy dỗ học cùng đánh giá Đánh Giá phù hợp với họcsinc PTDTNT; tsay đắm gia làm chủ, giáo dục học viên ngoại trừ tiếng thiết yếu khóa; bồi dưỡngvà phụ đạo học tập sinh; hướng dẫn học sinh từ bỏ học; tổ chứccác hoạt động lao đụng với những hiểu biết sáng làm cho học viên.

5. Được tu dưỡng về chuyên môn, nghiệpvụ với phương pháp dạy dỗ, âu yếm học sinh PTDTNT và thừa hưởng các chính sách,chế độ ưu đãi theo qui định của Nhà nước.

Điều 16. Nhiệm vụvới quyền lợi của nhân viên

Nhân viên trường PTDTNT gồm nhiệm vụvới quyền hạn sau:

1. Chấp hành các quy định ở trong phòng trường,của pháp luật; thực hiện sự cắt cử của hiệu trưởng trong tổ chức thực hiệncác nhiệm vụ của ngôi trường PTDTNT.

2. Tích cực khám phá văn hóa, ngữ điệu,phong tục, tập quán và điểm sáng tư tưởng học sinh những dân tộc bản địa tđọc số ở địaphương; tôn kính, yêu quý học viên.

3. Được bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệpvụ với phương pháp giáo dục, quan tâm học viên PTDTNT với thừa kế các chính sách,chế độ theo pháp luật của Nhà nước.

Điều 17. Nhiệm vụ với quyền hạncủa học sinh

Ngoài những nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của họcsinch được biện pháp tại Điều lệ trường trung học hiện tại hành, học viên trườngPTDTNT còn tồn tại trọng trách với quyền lợi sau:

1. Giữ gìn bản dung nhan văn hóa truyền thống của dân tộcmình, tôn kính văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa không giống.

2. Chấp hành tráng lệ và trang nghiêm sự phân côngđi học ngành, nghề cùng sự cắt cử công tác theo thử dùng của địa pmùi hương.

3. Được ăn uống, sinh sống, sinch hoạt trong khu vực nộitrú và thừa hưởng những chế độ ưu tiên, khuyến mãi theo lao lý của Nhà nước.

Chương IV

TUYỂN SINH VÀ TỔCHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 18. Đối tượngtuyển sinh

1. Tkhô giòn niên, thiếu thốn niên là ngườidân tộc tphát âm số có hộ khẩu thường xuyên trú với định cư từ bỏ 03 năm trở lên (tính đếnngày tuyển chọn sinh) sinh sống vùng có ĐK kinh tế - xã hội quan trọng đặc biệt trở ngại theophương tiện hiện nay hành.

2. Tkhô hanh niên, thiếu niên là ngườidân tộc thiểu số không ở trong đối tượng công cụ trên khoản 1 Như vậy, trường hợp được Ủyban quần chúng cung cấp thức giấc pháp luật là vùng sản xuất mối cung cấp cán bộ cho các dân tộc bản địa thìcũng nằm trong diện tuyển sinc vào trường PTDTNT.

3. Trường PTDTNT được phnghiền tuyển chọn sinhkhông thực sự 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển chọn bắt đầu hằng năm là con em fan dân tộc Kinh bao gồm hộ khẩu thườngtrú với định cư tự 03 năm trlàm việc lên (tính mang đến ngày tuyển sinh) nghỉ ngơi vùng biện pháp tạikhoản 1 Điều này.

Điều 19. Điều kiệncùng hồ sơ dự tuyển

1. Điều khiếu nại dự tuyển

a) Thuộc đối tượng người dùng tuyển chọn sinc quy địnhtrên Điều 18 của Quy chế này;

b) Trong lứa tuổi qui định.

2. Hồ sơ dự tuyển

a) Giấy knhì sinc (bạn dạng sao xuất trìnhkèm phiên bản gốc nhằm đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc phiên bản sao có hội chứng thực);

b) Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèmbạn dạng nơi bắt đầu để so sánh hoặc bản sao từ bỏ sổ cội hoặc bản sao bao gồm bệnh thực; trườngđúng theo sổ hộ khẩu bịthất lạc yêu cầu gồm giấy xác thực hộ khẩu của cơ quan bên nướctất cả thđộ ẩm quyền trên địa phương);

c) Học bạ cung cấp đái học tập (so với dựtuyển chọn vào cấp THCS), học tập bạ cấp THCS (so với dự tuyển chọn vào cung cấp THPT);

d) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứngnhận giỏi nghiệp trung học cơ sở trong thời điểm tạm thời hoặc bạn dạng sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (so với dự tuyểnvào cung cấp THPT);

đ) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyếnkhích vì chưng cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền cung cấp (ví như có).

Điều 20. Phươngthức tuyển chọn sinch, chiến lược tuyển chọn sinc, tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyếnkhích

1. Phương thức tuyển sinh

a) Tuyển sinh cấp cho trung học cơ sở theo phương thứcxét tuyển;

b) Tuyển sinh cấp cho THPT theo một trongba phương thức sau: xét tuyển chọn, thi tuyển chọn, phối hợp thi tuyểnvới xét tuyển.

2. Kế hoạch cùng tổ chức tuyển chọn sinh

a) Slàm việc giáo dục với đào tạo và giảng dạy lập kế hoạchtuyển chọn sinh đối với ngôi trường PTDTNT cung cấp tỉnh với trường PTDTNT cấp thị xã (bao gồm cấpTHPT), trình Ủy ban dân chúng cấp cho thức giấc phê coi ngó. Phòng dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy lậpkế hoạch tuyển chọn sinc đối với trường PTDTNT cấp cho thị trấn chỉ giảng dạy cung cấp THCS, trìnhỦy ban quần chúng. # cấp cho thị xã phê chu đáo. Kế hoạch tuyển sinc tất cả những câu chữ chínhsau: đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; cách thức tuyển sinh; tuyển chọn trực tiếp cùng chế độưu tiên, khuyến khích; tổ chức công tác làm việc tuyển sinc.

b) Ssinh sống giáo dục với huấn luyện tổ chứccông tác làm việc tuyển sinc so với trường PTDTNT cung cấp tỉnh cùng ngôi trường PTDTNT cấp huyện(bao gồm cấp THPT), phòng giáo dục và huấn luyện và giảng dạy tổ chức công tác làm việc tuyển chọn sinch đối vớingôi trường PTDTNT cung cấp huyện đào tạo và giảng dạy cung cấp THCS sau khoản thời gian planer tuyển chọn sinch được cấptất cả thẩm quyền phê duyệt.

c) Trung tâm giáo dục bao gồm hệ PTDTNT trựctrực thuộc bộ lập chiến lược tuyển chọn sinc trình Sở cốt yếu và tổ chức công tác làm việc tuyểnsinc sau thời điểm chiến lược tuyển chọn sinc được phê chú tâm.

3. Tuyển thẳng, chính sách ưu tiên, khuyếnkhích

a) Tuyển thẳng vào ngôi trường PTDTNT cácđối tượng sau:

- Học sinh dân tộc tgọi số khôn cùng ítngười;

- Học sinch fan dân tộc tphát âm số thuộcđối tượng người tiêu dùng dụng cụ tại Điều 18 của Quy chế này giành giải cung cấp nước nhà trở lên vềvnạp năng lượng hóa; văn uống nghệ; thể dục thể thao thể thao; cuộc thi công nghệ kinh nghiệm giành cho họcsinh trung học.

b) Chế độ ưu tiên, khuyến khích

Ủy ban dân chúng cấp tỉnh chính sách đốitượng với điểm cộng thêm vào cho từng nhiều loại đối tượng được hưởngchế độ ưu tiên, khuyến nghị.

Điều 21. Thực hiệnchương trình với những vận động giáo dục

Trường PTDTNT tiến hành chương thơm trìnhdạy dỗ và các vận động giáo dục của cấp học tập phổ thông tương xứng được quy địnhtrên Điều lệ ngôi trường trung học tập hiện hành, hơn nữa còn triển khai chương trình vànhững chuyển động giáo dục đặc điểm sau:

1. Trường PTDTNT tổ chức dạy học tập 2 buổi/ngàytheo hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành. Căn cứ lịch trình dạy dỗ với kế hoạchthời hạn năm học, công ty ngôi trường xuất bản kế hoạch dạy học và tổ chức triển khai các hoạt độngdạy dỗ phù hợp với ĐK của nhà trường cùng đối tượng người tiêu dùng học sinh.

2. Tổ chức, cai quản công tác nuôi dưỡngvới âu yếm học viên nội trú gồm:

a) Tổ chức bếp ăn bè đảng mang đến họcsinch đảm bảo an toàn bồi bổ theo đúng cơ chế học bổng được cấp cho, đảm bảo an toàn an ninh vệsinch thực phẩm theo qui định. Hoạt động nuôi dưỡng được thực hiện công khai,dân nhà, tôn kính phong tục tập cửa hàng tân tiến của các dân tộc;

b) Chăm sóc sức khỏe học sinh nội trúvà dạy dỗ học sinh biết từ bỏ quan tâm phiên bản thân;

c) Tổ chức và làm chủ học viên trongkhu nội trú của trường; từ học của học viên bên cạnh giờ đồng hồ chủ yếu khóa, vận động trảinghiệm trí tuệ sáng tạo. giáo dục và đào tạo học sinh cứu giúp, giúp sức cho nhau trong học tập,tạo ra nếp sống vnạp năng lượng minch, giữ lại gìn vệ sinh với đảm bảo môi trường.

3. Hoạt rượu cồn lao đụng, văn hóa truyền thống, vănnghệ, thể dục gồm:

a) Lao cồn công ích, tăng tài sản xuấtnhằm nâng cấp điều kiện nạp năng lượng, ngơi nghỉ, tiếp thu kiến thức của học sinh;

b) Hoạt rượu cồn văn hóa truyền thống, nghệ thuật, thểthao: sinh hoạt nghệ thuật, thể dục thể thao, vận động theo chủ thể, chủ điểm,du lịch tham quan du lịch, lễ hội, tết dân tộc; chia sẻ văn hóa cùng các vận động làng hộikhác nhằm dạy dỗ lòng yêu nước, đạo đức, lối sinh sống, bảo tồn và đẩy mạnh bạn dạng sắcvăn hóa truyền thống của dân tộc, xóa khỏi các tập tục xưa cũ, góp phầnphát triển cùng hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Phối hận phù hợp với những cửa hàng giáo dụcnghề nghiệp trên địa phận để tổ chức giáo dục công việc và nghề nghiệp theo nhu yếu của họcsinh, phù hợp cùng với hưởng thụ cải cách và phát triển kinh tế - làng mạc hội sinh sống địaphương.