Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Viết pmùi hương trình mặt đường trực tiếp trải qua điểm M(2;-3) và giảm hai trục tọa độ trên nhì điểm A và B làm sao để cho tam giác OAB vuông cân nặng.

Bạn đang xem: Viết ptđt (d) qua m (-2 ; 4) và cắt ox, oy lần lượt tại a và b sao cho tam giác oab vuông cân.


*

Có mấy mặt đường trực tiếp đi qua điểm M( 2; -3) và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A với B sao cho tam giác OAB vuông cân nặng.

A. 2

B. 3

C. 1

D. Không tất cả.


*

Đáp án A

Gọi điểm A(a; 0) với B( 0; b)

+ Pmùi hương trình đoạn chắn (AB):

*

+Do tam giác OAB vuông cân tại O bắt buộc a = b cho nên vì vậy a= b hoặc a= -b.

+ TH1:b= a

Khi đó (*) trnghỉ ngơi thành: x a + y a = 1 hay x+ y= a

Mà M( 2; -3) ở trong AB nên 2-3= a xuất xắc a= -1; b= -1

Lúc kia phương trình đường trực tiếp AB là: x+ y+ 1 = 0 .

+ TH2: b= -a

lúc kia (*) trsinh hoạt thành: x a - y a = 1 tốt x- y= a

Mà M( 2; -3) trực thuộc AB đề xuất 2+ 3= a tuyệt a= 5; b= -5

Lúc kia phương thơm trình mặt đường trực tiếp AB là: x- y- 5= 0


Phương thơm trình mặt đường thẳng qua M( 2; -3) cùng cắt 2 trục Ox; Oy trên 2 điểm A và B làm sao cho tam giác OAB vuông cân nặng là:

A.x – y-3= 0

B. x+y+10= 0

C.x- y+5= 0

D.Đáp án khác


Đáp án D

Gọi A( a; 0) cùng B( 0; b) .

Phương thơm trình đoạn chắn của :

*

Đường trực tiếp này qua điểm M( 2; -3) nên:

*

Để tam giác OAB vuông cân nặng thì:

*


Viết pmùi hương trình tổng thể của đường thẳng giảm các trục tọa độ theo thứ tự tại nhị điểm A và B làm thế nào cho tam giác OAB có giữa trung tâm G(1;3) cùng với O là nơi bắt đầu tọa độ? Tính diện tích S tam giác OAB?


Trong phương diện phẳng tọa đọ Oxy cho điểm(Mleft(2;dfrac32 ight))

a) Viết pmùi hương trình con đường tròn (C) tất cả đường kính OM

b) Viết phương thơm trình mặt đường thẳng d trải qua M cùng giảm nhì nửa trục dương Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích S tam giác OAB bằng 6 đơn vị chức năng diện tích

c) Tìm tọa độ vai trung phong I của mặt đường tròn nội tiếp (T) của tam giác OAB. Viết phương trình đường tròn đó


Bài 1: Xác định m nhằm hai tuyến phố thẳng (d): y= mx-4 với (d"): y= x+m giảm nhau tai 1 điểm thuộc:

a. Trục tung

b. Trục hoành

c. Cắt nhau trên điểm tất cả tung độ bằng 1.

Xem thêm: Tổng Hợp Về Các Kiểu Trang Phục Thời Nhà Thanh Thời Cổ Xưa, Qing Dynasty Costume

Bài 2: Cho mặt đường thẳng (d): y= (m+1)x -m -3

a. Chứng tổ rằng (d) luôn luôn đi sang 1 điểm với bất kỳ m nào.

b. Tìm m để mặt đường trực tiếp (d) cắt nhị trục tọa độ tai hai điểm A, B thế nào cho tam giác OAB vuông cân nặng cùng với O là gốc tọa độ.


mang đến điểm M(2;3) . Viết pmùi hương trình đường thẳng cắt 2 trục tọa độ nghỉ ngơi A và B làm thế nào cho ABM là tam giác vuông cân nặng tại đỉnh M .


mang đến điểm M(2;3) . Viết phương thơm trình con đường trực tiếp giảm 2 trục tọa độ sống A và B sao cho ABM là tam giác vuông cân nặng trên đỉnh M .


mang đến điểm M(2;3) . Viết phương trình đường trực tiếp cắt 2 trục tọa độ làm việc A và B sao cho ABM là tam giác vuông cân trên đỉnh M .


mang lại điểm M(2;3) . Viết pmùi hương trình con đường thẳng giảm 2 trục tọa độ sinh hoạt A cùng B làm sao để cho ABM là tam giác vuông cân tại đỉnh M .


mang lại điểm M(2;3) . Viết phương thơm trình con đường trực tiếp cắt 2 trục tọa độ sống A và B sao cho ABM là tam giác vuông cân nặng tại đỉnh M .